Zakonodavstvo za borbu protiv organiziranoga kriminala

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području zakonodavstva za suzbijanje organiziranog kriminala.

E-tečaj o temi Poznavanje europskog prava kao sredstvo za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala(Fondazione Italiana per il Notariato)

Ovaj se e-tečaj sastoji od općeg odjeljka o pravu EU-a i kaznenim pitanjima te od posebnih odjeljaka o borbi protiv pranja novca, upravljanju i raspolaganju imovinom oduzetom zločinačkim organizacijama i o transnacionalnim stečajevima. Zakon je razrađen s gledišta javnih službenika te su njime obuhvaćene posljedice građanskog prava. Razvijen je u okviru projekta koji provodi Fondazione Italiana per il Notariato, a sufinancira ga Europska komisija.

Tečaj je dostupan ovdje na engleskom i talijanskom.

Borba protiv kibernetičkog kriminala

Izobrazba iz područja kibernetičkog kriminala za suce i državne odvjetnike: koncept(Vijeće Europe i Lisabonska mreža)

Cilj je ove inicijative pomoći ustanovama za pravosudnu izobrazbu u razvoju programa izobrazbe u području kibernetičkog kriminala i elektroničkih dokaza za suce i državne odvjetnike i ugraditi takvu izobrazbu u redovnu početnu izobrazbu i stručno usavršavanje u tome području. Nadalje, njome bi se trebalo olakšati umrežavanje među sucima i državnim odvjetnicima u cilju proširenja njihovog znanja te kako bi se zainteresirane stranke potakle da pokrenu aktivnosti izobrazbe.

Inicijativu je tijekom 2009. razvilo Vijeće Europe (kao dio projekta o kibernetičkom kriminalu) i Lisabonska mreža ustanova za pravosudnu izobrazbu u suradnji s radnom skupinom više dionika.

Tečaj je dostupanovdje na engleskom jeziku.

Ostale poveznice

Projekt Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu

Lisabonska mreža

Posljednji put ažurirano: 08/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici