NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturile omului

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de drepturile omului.

Site-ul HELP (Consiliul Europei)

Site-ul HELP (Formare privind drepturile omului pentru profesioniștii din domeniul juridic) a fost dezvoltat de Consiliul Europei pentru a sprijini formarea tuturor profesioniștilor din domeniul juridic în materie de legislație privind drepturile omului Site-ul a fost reconfigurat în noiembrie 2011, obiectivul fiind ca acesta să devină un punct principal de referință în domeniu. Toate părțile interesate se pot conecta la site și pot accesa un număr mare de surse de informații privind formarea realizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Informațiile sunt disponibile în mai multe limbi (printre care engleză, franceză și germană) și includ manuale de formare privind principalele concepte, chestiuni specifice, prezentări și cursuri de formare online care vizează diverse articole și teme din Convenția europeană a drepturilor omului.

Utilizatorii trebuie să se înregistreze pentru a avea acces la resursele site-ului. Pentru a-i ajuta pe noii utilizatori să navigheze cu ușurință pe site, este disponibil un document explicativ în limba engleză.

Urmând cursul HELP in the 28, profesioniștii din domeniul juridic pot dobândi cunoștințele și competențele necesare pentru a putea invoca dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), ale Convenției europene a drepturilor omului (ECHR) și ale Cartei sociale europene (ESC). Sunt disponibile următoarele module de formare:

  1. Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a transfobiei
  2. Protecția datelor
  3. Drepturile lucrătorilor
  4. Dreptul la integritate al persoanei

Manuale privind drepturile omului pentru practicienii din domeniul juridic (Consiliul Europei)

Consiliul Europei a elaborat mai multe manuale privind drepturile omului cu scopul de a-i ajuta pe practicienii din domeniul juridic să înțeleagă mai bine jurisprudența Convenției europene a drepturilor omului și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aceste ghiduri practice vizează următoarele subiecte: dreptul la respectarea vieții private și familiale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate și securitate personală, libertatea de gândire, conștiință și religie; libertatea de exprimare, dreptul la proprietate, interzicerea torturii, dreptul la viață și protecția migranților.

Toate manualele sunt disponibile în limba engleză, iar majoritatea și în limba franceză.

Ghid practic pentru avocații care compar în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (Consiliul Barourilor Europene – CCBE)

Ghidul practic pentru avocații care compar în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO sau „Curtea”) se adresează avocaților care intenționează să sesizeze CEDO. Ghidul, care este o listă de întrebări și răspunsuri, conține informații și sfaturi practice în ceea ce privește procedurile desfășurate în fața instanțelor naționale înainte de sesizarea CEDO, pe parcursul desfășurării procedurilor în fața Curții, precum și în etapa de executare a hotărârilor Curții.

În manual s-a răspuns la o serie de întrebări, printre care: în ce stadiu al procedurilor desfășurate în fața instanțelor naționale ar trebui invocate încălcările drepturilor omului în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului; cum trebuie sesizată Curtea; aspectele tehnice ale procedurii și rolul unui avocat după pronunțarea unei hotărâri. Sunt menționate, de asemenea, instrumente și resurse de care dispun părțile și avocații acestora.

Elaborat în parteneriat cu CEDO, ghidul este disponibil pe site-ul Consiliului Barourilor Europene (CCBE) în limbile engleză și franceză.

Orientări privind formarea în domeniul dreptului administrativ ale Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN)

Orientările privind formarea în domeniul dreptului administrativ sunt concepute pentru a servi ca index autorizat actualizat al legislației, jurisprudenței și documentației relevante de bază din diverse subdomenii ale dreptului administrativ european. Obiectivul orientărilor este de a oferi o sursă valoroasă de informații pentru dezvoltarea de cursuri de formare de înaltă calitate în domeniul dreptului administrativ în Europa și de a servi drept manual pentru formatorii și practicienii din domeniul judiciar în ceea ce privește cele mai recente evoluții din principalele domenii ale dreptului administrativ al UE.

Acestea includ o subsecțiune consacrată drepturilor omului și drepturilor fundamentale.

Lupta împotriva mutilării genitale a femeilor

Instrumentul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM)

Mutilarea genitală a femeilor (MGF) este recunoscută la nivel internațional ca fiind o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și o formă de abuz asupra copiilor. Ca orice altă formă de violență bazată pe gen, aceasta constituie o încălcare a dreptului fundamental la viață, la libertate, la securitate, la demnitate, la egalitate între femei și bărbați, la nediscriminare, precum și la integritate fizică și psihică, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății.

Cursul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM) abordează problema mutilării genitale feminine în contextul serviciilor de sănătate și azil. Practicienii din domeniul juridic pot fi interesați de primele două module de bază, care oferă o introducere pentru înțelegerea mutilării genitale a femeilor în contextul drepturilor omului și ca formă specifică de violență bazată pe gen. Practicienii din domeniul juridic specializați în dreptul azilului pot fi interesați de cele două module specializate din domeniul respectiv.

Cursul este disponibil în limbile engleză, italiană și portugheză.

Link conex

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Ultima actualizare: 22/11/2017

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site