Građansko pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području građanskog prava.

Moduli za izobrazbu (materijal za predavače i organizatore tečajeva)

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece

Europski postupak u sporovima male vrijednosti

Materijal za obuku (tekstni dokumenti)

Uvod u mirenje u EU-u (Europska komisija)

E-tečajevi

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo (Europska komisija)

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece (Europska komisija)

Aspekti europskog zakonodavstva u području građanskog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Položaj suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima (španjolska škola za izobrazbu sudaca)

Kurikulumi za izobrazbu

Pitanja iz područja građanskog pravosuđa koja je preporučila Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN

Jezična izobrazba

Priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Moduli za osposobljavanje uključuju:

  • smjernice za predavače i pružatelje izobrazbe u kojima su navedene informacije i savjeti o načinu organizacije radionica u okviru programa izobrazbe, informacije o programu i nastavnim metodama koje će se primjenjivati, materijali za izobrazbu, povezano zakonodavstvo EU-a i sudska praksa, povezane međunarodne konvencije, ostali povezani materijali (npr. izvješća, informativne obavijesti), opća bibliografija i nacionalni odjeljak s informacijama o odgovarajućem zakonodavstvu država članica i sudskoj praksi; praktične vježbe (studije slučaja) s predloženim rješenjima (za uporabu na radionicama) i primjeri prezentacija u Powerpointu;
  • korisnički paket za pravne stručnjake kojim je obuhvaćeno mjerodavno zakonodavstvo EU-a, kratka prezentacija nacionalnog zakonodavstva država članica i bibliografija i
  • e-tečaj za pravne stručnjake.

Moduli za izobrazbu (materijal za predavače i organizatore tečajeva)

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo

Modul za izobrazbu osmišljen je kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za organizaciju radionice o prekograničnom razvodu i uzdržavanju u EU-u s tematskim jedinicama o sljedećim područjima: nadležnost i postupci u slučaju prekograničnih razvoda, mjerodavno pravo za prekogranične razvode, prekogranično uzdržavanje – nadležnost, mjerodavno pravo i postupci za naplatu uzdržavanja te inicijative EU-a u području režima koji se primjenjuju na bračnu imovinu.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom jeziku.

Korisnički paket sadržava prezentaciju relevantnog zakonodavstva EU-a PDF (217 Kb) en, kratku prezentaciju nacionalnog zakonodavstva svih država članica EU-a PDF (5728 Kb) en, bibliografiju PDF (7688 Kb) en i e-tečaj.

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece

Modul je osmišljen kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za organizaciju radionice o roditeljskoj odgovornosti s tematskim jedinicama o prekograničnoj roditeljskoj odgovornosti, postupku u obiteljskim stvarima, postupku donošenja preliminarne odluke u obiteljskim stvarima i obiteljskom mirenju.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, talijanskom, grčkom, njemačkom, španjolskom i francuskom jeziku.

Korisnički paket sadržava prezentaciju relevantnog zakonodavstva EU-a PDF (420 Kb) en, kratku prezentaciju nacionalnog zakonodavstva svih država članica EU-a PDF (5239 Kb) en, bibliografiju PDF (7535 Kb) en ie-tečaj.

Europski postupak u sporovima male vrijednosti

Modul za izobrazbu osmišljen je kao „paket za izobrazbu” i uključuje materijal potreban za vođenje radionice o europskom postupku u sporovima male vrijednosti s tematskim jedinicama o sljedećim pitanjima: pravni okvir EU-a za sporove male vrijednosti – ESCP: pokretanje spora, obrana, presuda i konsolidirana studija slučaja.

Vodič za voditelje obuke dostupan je na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

Materijal za obuku (tekstni dokumenti)

Uvod u mirenje u EU-u (Europska komisija)

Ovaj uvod u glavne aspekte mirenja u EU-u PDF (238 Kb) en pripremljen je za Komisiju kao dio serije radionica za izobrazbu o mirenju namijenjenih pravosudnim djelatnicima.

E-tečajevi

Prekogranični razvod i uzdržavanje: nadležnost i mjerodavno pravo (Europska komisija)

Ovim e-tečajem nadopunjuje se modul za izobrazbu o prekograničnom razvodu i uzdržavanju: nadležnost i mjerodavno pravo. Dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom jeziku.

Roditeljska odgovornost u prekograničnom kontekstu, uključujući otmicu djece (Europska komisija)

Ovim je e-tečajem nadopunjen modul za izobrazbu o roditeljskoj odgovornosti u prekograničnom kontekstu. Dostupan je na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom talijanskom i grčkom jeziku.

Aspekti europskog zakonodavstva u području građanskog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) pripremila je internetske module za izobrazbu koji su dostupni svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima na njezinim internetskim stranicama. Obuhvaćena područja uključuju:

  • roditeljska odgovornost i Uredba Brussels II bis;
  • europski platni nalog; i
  • uvođenje europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine.

Jedini je uvjet za pristup stvaranje korisničkog računa.

Položaj suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima (španjolska škola za izobrazbu sudaca)

E-tečaj na temu položaja suca u europskom pravosudnom prostoru u građanskim i trgovačkim stvarima koji je razradila španjolska škola za izobrazbu sudaca u razdoblju 2011. – 2012. dostupan je na španjolskom i na njemačkom.

Kurikulumi za izobrazbu

Pitanja iz područja građanskog pravosuđa koja je preporučila Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je kurikulume za izobrazbu u području građanskog pravosuđa koji služe kao osnovni referentni dokumenti i pomoć u izradi i planiranju aktivnosti izobraze za članove EJTN-a.

Kurikulumima je obuhvaćeno europsko građansko i postupovno pravo, radno, trgovačko i potrošačko pravo. Oni ne predstavljaju priručnik o obuhvaćenim temama već bi trebali služiti kao praktičan i koristan vodič za neposrednu primjenu i izobrazbu. Redovito se ažuriraju.

Kurikulumi su dostupni svim zainteresiranim predavačima i pružateljima pravosudne izobrazbe na internetskim stranicama EJTN-a zajedno s priručnikom europskog građanskog foruma za predavače.

Jezična izobrazba

Priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku pravosudne suradnje u građanskim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža centara za pravosudnu izobrazbu (EJTN) pripremila je praktičan priručnik o jezičnoj izobrazbi o rječniku u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima. To je skup najvažnijih materijala za izobrazbu koji se upotrebljavaju za vrijeme serije od tri seminara koji su bili organizirani na tu temu u 2013. Namijenjen je sucima i državnim odvjetnicima koji žele razviti svoje jezične vještine u tom području. Priručnik je dostupan ovdje na engleskom (1. dio dokumenta) i francuskom (2. dio dokumenta).

Ostale poveznice

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici