Školiace materiály

Európsky portál elektronickej justície je jedným z nástrojov, ktoré prispievajú k rozvoju európskej odbornej justičnej prípravy. Tým, že portál dáva prístup k informáciám a ďalším vzdelávacím materiálom, sa významne zvyšuje počet ľudí, ktorí sa môžu samostatne vzdelávať a/alebo môžu zahrnúť tému európskych právnych predpisov do svojich školení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom