Mācību materiāli

Eiropas e-tiesiskuma portāls ir viens no rīkiem, kas veicina Eiropas tiesiskās apmācības attīstību. Nodrošinot piekļuvi informācijai un citiem izglītojošiem materiāliem, tiek ievērojami palielināts to cilvēku skaits, kuri var šos materiālus izmantot pašmācībai un/vai iekļaut Eiropas tiesību jautājumus savos mācību kursos.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu