Koolitusmaterjalid

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on üks Euroopa õigusalase koolituse arengule kaasa aitavatest vahenditest. Võimaldades juurdepääsu teabele ja muule õppematerjalile, suurendab see oluliselt inimeste arvu, kes saavad ennast iseõppimise teel arendada ja/või kasutada Euroopa õigusakte oma koolitustel.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta