Учебни материали

Европейският портал за електронно правосъдие е един от инструментите, които допринасят за развитието на eвропейското съдебно обучение. Като предоставя достъп до информация и други образователни материали, порталът значително увеличава броя на хората, които могат да се самообучават и/или да включват европейското законодателство в обучението си.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт