Bankrota un maksātnespējas reģistri – meklēt maksātnespējīgus uzņēmumus ES

Par šo pakalpojumu

Dalībvalsts informācija

Par šo pakalpojumu
Informāciju sniedz Eiropas Komisija

Šis pakalpojums dod jums iespēju saņemt informāciju par maksātnespējas procedūrām šādās dalībvalstīs: Austrija, Čehija, Igaunija, Vācija, Nīderlande, Slovēnija un Rumānija. Tas ļauj jums veikt meklēšanu šo valstu reģistros. Centralizēta ES maksātnespējas reģistra nav. Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts valsts reģistriem, un dažu sekunžu laikā jums tiks nosūtīta atbilde. Pagaidām pakalpojums tiek sniegts, nodrošinot labāko iespējamo kvalitāti. Tādēļ pieejamība netiek garantēta.

Pakalpojums sniedz iespēju veikt vienkāršu meklēšanu dalībvalstu maksātnespējas reģistros, izmantojot debitora vārdu vai nosaukumu. Izvērstajā meklēšanā lietotāji var izmantot dažādus kritērijus atbilstoši katras attiecīgās dalībvalsts maksātnespējas tiesību aktiem. Ar norādījumiem par to, kā veikt meklēšanu katras dalībvalsts reģistros – piemēram, izmantojot īpašas zīmes –, lūdzam iepazīties attiecīgo valstu noteikumos par piekļuvi valsts informācijai par maksātnespēju. Attiecībā uz minētajiem noteikumiem lūdzam skatīt dalībvalsts sniegto informāciju.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, ierakstiet savu meklēšanas pieprasījumu un atzīmējiet rūtiņu, apstiprinot, ka esat izlasījis un sapratis noteikumus un nosacījumus un piekrītat tiem. Tad noklikšķiniet uz „Meklēt”. Jums prasīs ievadīt apstiprinājuma kodu, lai apliecinātu, ka esat cilvēks, jo iekārtu veikta automātiska meklēšana palēninātu sistēmas darbību.

Meklēšanas rezultāti tiks parādīti alfabētiskā secībā. Jūs varat tos šķirot arī pēc valstīm.

Var parādīties arī šādi ziņojumi, kam pievienota norāde uz valsti, uz kuru tie attiecas:

 • Jūsu pieprasījums neatbilst minimālajiem valsts meklēšanas kritērijiem. Lūdzu, iepazīstieties ar informācijas lapu un ievadiet derīgu pieprasījumu, izmantojot izvērsto meklēšanu.
 • Rezultātu skaits pārsniedz maksimāli iespējamo. Daži rezultāti netiek uzrādīti. Lūdzu, sašauriniet meklēšanu un mēģiniet vēlreiz.
 • Nav atrasts neviens ieraksts, kas atbilst jūsu pieprasījumam.
 • Pakalpojums nav pieejams. Lūdzu, ievadiet savu pieprasījumu vēlāk atkārtoti (kas nozīmē, ka pastāv dažas problēmas ar tīklu vai tīmekļa lietojumprogrammu).

Uzklikšķinot uz rezultāta, jūs iegūsiet informāciju, kas ir saglabāta valsts maksātnespējas reģistrā. Ņemot vērā ievērojamās atšķirības katras valsts maksātnespējas tiesību aktos, uzradītā informācija būtiski atšķiras starp dažādām valstīm. Sīkāku informāciju skatīt valstī spēkā esošajos noteikumos par piekļuvi valsts informācijai par maksātnespēju.

Lai arī meklēšanu var veikt 22 ES oficiālajās valodās, un lielākā daļa informācijas ir pieejama šajās valodās, daļa informācijas rezultātu lapā tiks parādīta tikai attiecīgās dalībvalsts valodā(-ās). Tā parasti ir informācija saistībā ar konkrētu lietu, piemēram, izraksts no tiesas lēmuma, ko mēs diemžēl nevaram pārtulkot.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi par pakalpojumu vai vēlaties mums izteikt savu viedokli vai ierosinājumus, lūdzu, izmantojiet mājas lapā funkciju „Jūsu viedoklis”.

Dalībvalsts informācija
Informāciju sniedz iesaistītās dalībvalstis

Austrija – Maksātnespējas reģistrs (Insolvenzregister)

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Austrijas Federālā tieslietu ministrija http://www.edikte.justiz.gv.at/

Publisko paziņošanu veic maksātnespējas tiesas.

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Austrijas Maksātnespējas reģistrā ir iespējams veikt vienkāršu un padziļinātu meklēšanu. Reģistrs ir publiski pieejams, un nav īpašu noteikumu par piekļuvi Austrijas Maksātnespējas reģistram.

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Federālajai tieslietu ministrijai nav iebildumu pret maksātnespējas informācijas lietošanu, ja ir skaidrs, ka maksātnespējas informāciju publicē neatkarīgas tiesas, un ir ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību.

Mēs negarantējam, ka dokuments, kas pieejams, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, pilnībā atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Juridiski saistoši ir tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicētie Austrijas Republikas tiesību akti. Lūdzam ņemt vērā Austrijas paziņojumu par autortiesībām zem virsraksta "juridisks paziņojums".

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Maksātnespējas informācija ir pieejama līdz brīdim, kad iestājas normatīvajos aktos noteiktais dzēšanas termiņš.

Šis termiņš ir atrodams Austrijas Maksātnespējas likumā (Insolvenzordnung).

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Atbalstīta darbība: pirmdiena – piektdiena, plkst. 7:00 līdz 17:00.
Neatbalstīta darbība: 7x24 stundas.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Čehijas Republika – Maksātnespējas reģistrs (Insolvenční rejstřík (ISIR))

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Maksātnespējas datus sniedz apgabaltiesas (okresní soudy), tai skaitā Prāgas vietējā tiesa (mìstský soud), augstās tiesas (vrchní soudy) un Augstākā tiesa (nejvyšší soud) Brno. Datus nosūta centrālajam reģistram.

Tiesas ir atbildīgas par publicētajiem maksātnespējas datiem.

Saite uz valsts maksātnespējas reģistru: https://isir.justice.cz

Saite uz maksātnespējas lietām, kas uzsāktas pirms 1.1.2008.: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Ir pieļaujami vairāki meklēšanas kritēriji:

 • parādnieka vārds vai nosaukums (fiziska vai juridiska persona) – vismaz 3 zīmes, maksimums 40 zīmes; vai
 • uzņēmuma identifikācijas numurs – tikai cipari, maksimums 8 zīmes;
 • nav atļauts veikt meklēšanu, vienlaikus izmantojot dzimšanas datumu (fiziskai personai) un personas identifikācijas numuru (juridiskai personai);
 • ja meklēšanas rezultātā ir atrasti vairāk nekā 200 ierakstu, tiek parādīts ziņojums "Meklēšanas kritēriji ir pārāk vispārīgi".

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Maksātnespējas reģistrs ir publiski pieejams un bez maksas (Maksātnespējas likums, Akts Nr. 182/2006 Coll., 419. panta 3. punkts). Pēc fiziskas personas pieprasījuma, kura iesniedz attiecīgu pieteikumu tiesai, maksātnespējas tiesa var izlemt, ka atsevišķi fiziskās personas dati, kas ir ietverti dokumentā, var tikt anonimizēti. Šādas fiziskas personas vārds un uzvārds vienmēr tiek publiskots (Maksātnespējas likuma 422. pants).

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Tiesa svītro parādnieku no parādnieku saraksta un padara viņa maksātnespējas datus nepieejamus 5 gadus pēc dienas, kad stājās spēkā lēmums, ar kuru tika pabeigts maksātnespējas process (Maksātnespējas likuma 425. pants).

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Maksātnespējas reģistru administrē Čehijas Republikas Tieslietu ministrija (tālr.: +420 221997111, fakss: +420 221997559).

Atsevišķas maksātnespējas tiesas ir atbildīgas par publicētajiem maksātnespējas datiem.

Par personas datu aizsardzību ir atbildīgs Personas datu aizsardzības birojs:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

Tālr.: +420.234665111
Fakss: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Sistēmas pieejamība tiek nodrošināta 5x8 režīmā (darba dienas x stundas nedēļā). Pieejamība nav noteikta valsts tiesību aktos.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Informācija tikai čehu valodā ir pieejama:

Vācijas Federatīvā Republika

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Maksātnespējas datus publicē vietējās tiesas. Vācijā 130 vietējās tiesas ir atbildīgas par maksātnespējas lietām. Datus "tehniski ” publicē Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija visu Vācijas federālo zemju vārdā. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Pirmo divu nedēļu laikā pēc datu publicēšanas īpašu noteikumu nav. Ja vēlaties atrast datus pēc divām nedēļām, jums jānorāda atbildīgās tiesas nosaukums un vismaz vēl viens kritērijs (piemēram, vismaz 2 burti no maksātnespējīgās personas vārda, dzīvesvieta u.c.)

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Vienīgais ierobežojums ir tāds, ka maksātnespējas dati citā tīmekļa vietnē nevar būt ilgāk pieejami nekā tas ir galvenajā Vācijas tīmekļa vietnē.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Dati tiek publicēti ilgākais 6 mēnešus pēc pēdējā/galīgā tiesas lēmuma. Pēc šā perioda tos automātiski dzēš.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Vācijā maksātnespējas datus pārzina šāda iestāde:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tālr.: +49 (211) 837-1917,
Fakss: +49 (211) 8792-456

Par datu aizsardzību atbild šāda iestāde:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tālr.: +49 228-997799-
Fakss: +49 228-997799-550

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Tīmekļa vietne ir regulāri pieejama 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, bet piekļuve pakalpojumam tiek garantēta tikai no plkst. 6:00 līdz 20:00 no pirmdienas līdz piektdienai.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

-

Igaunija – Centrālais komercreģistrs, elektroniskais uzņēmumu reģistrs

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Igaunijā nav atsevišķa maksātnespējas reģistra. Igaunijā bankrota lietas (maksātnespējas lietas) izskata apriņķa tiesas (maakohtud). Pēc bankrota pasludināšanas tiesai ir pienākums nekavējoties paziņot Komercreģistram, kuru uztur apriņķa tiesu reģistra departamenti.

Igaunijas Komercreģistrā ir iekļauta informācija par juridisku personu bankrotu. Ierakstus Komercreģistrā veic, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Elektroniskā uzņēmumu reģistra informācijas sistēma ietver digitālus datus no Komercreģistra, kuru uztur apriņķa tiesu reģistra departamenti, kā arī datus no bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistra un komercķīlu reģistra.

Informācija par juridisku personu un fizisku personu bankrotu ir atrodama oficiālajā elektroniskajā publikācijā Ametlikud Teadaanded (Oficiālie paziņojumi), kurā tiek publicēti arī paziņojumi par bankrotu un informācija par bankrota procedūrām.

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Nav īpašu noteikumu par piekļuvi valsts maksātnespējas informācijai. Jūs varat meklēt juridisku personu Komercreģistra informācijas sistēmā, izmantojot nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Juridiskās personas statusā būs norādīts, vai persona ir bankrotējusi.

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Igaunijā nav maksātnespējas reģistra. Informācija par uzņēmuma bankrotu ir publiski pieejama Komercreģistrā kopā ar atsauci uz attiecīgo tiesas spriedumu. Komercreģistra dati ir publiski. Spēkā stājušies tiesu spriedumi ir publiski pieejami internetā publiskajā tiesu prakses reģistrā.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Dati, kas attiecas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību, Eiropas uzņēmējsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, Eiropas teritoriālās sadarbības grupu un kooperatīvo sabiedrību bankrotu, kuri ir iekļauti Igaunijas Komercreģistrā un ir pieejami, izmantojot e-tiesiskuma portālu, tiek uzglabāti 30 gadus pēc dzēšanas no Komercreģistra, reģistra daļas slēgšanas vai pieteikuma par uzņēmuma vai nekustamā īpašuma pirmo reģistrāciju noraidīšanas vai atsaukšanas. Dati, kas attiecas uz pašnodarbinātu personu, pilnsabiedrību, komandītsabiedrību un Eiropas ekonomisko interešu grupu bankrotu, tiek glabāti 10 gadus pēc to dzēšanas no Komercreģistra vai pirmā reģistrācijas pieteikuma noraidīšanas vai atsaukšanas.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Igaunijas Komercreģistra datu pārzinis ir Tieslietu ministrija.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Tālrunis: (+372) 6 208 100,
Fakss: (+372) 6 208 109

E-pasts: info@just.ee
Vietne: https://www.just.ee/en

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par datu apstrādi Igaunijas Komercreģistrā, lūdzam sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Tālrunis: (+372) 627 4135,

E-pasts: info@aki.ee
Vietne: http://www.aki.ee/en

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Saskaņā ar starpiestāžu nolīgumu Igaunijas Komercreģistra datiem ir jābūt pieejamiem no plkst. 6:00 līdz plkst. 22:00. Parasti dati ir pieejami visu diennakti, taču tas netiek garantēts.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Itālija - Itālijas Uzņēmējdarbības reģistrs

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Datus par maksātnespēju apkopo un apstrādā Itālijas tiesu sistēma Tieslietu ministrijas vadībā. Daļa no šīs informācijas pēc tam tiek nodota Tirdzniecības kameru sistēmai (Ekonomikas attīstības ministrijas pakļautībā), un to publicē tiešsaistē kā daļu no Valsts Uzņēmējdarbības reģistra, https://www.registroimprese.it.

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Itālijas Uzņēmējdarbības reģistrs satur informāciju par juridisko personu maksātnespēju. Jūs varat atrast juridisku personu pēc nosaukuma, pēc reģistra vai nodokļu maksātāja koda. Uzņēmumus var atrast arī, meklējot uzņēmuma amatpersonas un akcionārus. Ne visa uzņēmuma informācija ir pieejama bez maksas.

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Informācija par maksātnespēju ir publiski pieejama, un iepazīšanos ar to reglamentē tie paši noteikumi, kas reglamentē piekļuvi Itālijas Uzņēmējdarbības reģistram.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Itālijas Uzņēmējdarbības reģistrā publicēto maksātnespējas informāciju reglamentē šī reģistra īpašie noteikumi, kas ietver noteikumus par visu iepriekšējo pieteikumu saglabāšanu.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Itālija

Tālrunis: +39 06 442851 / Fakss: +39 06 44285255

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Nacionālais reģistrs tiešsaistē ir pieejams visu diennakti, bet atbalsts piekļuvei tiek nodrošināts no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Vairāk informācijas var atrast vietnē

Latvija — Latvijas Maksātnespējas reģistrs

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Latvijas Maksātnespējas reģistrā ir ieraksti no 2008. gada 1. janvāra, un tie ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir atbildīgs par Latvijas Maksātnespējas reģistru.

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Nav īpašu noteikumu par piekļuvi maksātnespējas informācijai valstī. Jūs varat meklēt juridisku personu pēc šādiem kritērijiem:

 • vārds/uzvārds vai nosaukums;
 • reģistrācijas numurs (juridiskām personām) vai personas kods (fiziskām personām);
 • juridiskām personām piemērotā procesa veids (maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process);
 • lietas statuss (izskatīšanā esoša lieta; visas lietas).

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Latvijas Maksātnespējas reģistrs ir publisks reģistrs. Saskaņā ar tiesību aktiem informācijai bez maksas var piekļūt visas ieinteresētās personas.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Maksātnespējas informācija ir pieejama pastāvīgi.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Latvijas Maksātnespējas reģistrs atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pārziņā.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga
Latvija

Tālrunis: (+371) 67031703

E-pasts: minfo@ur.gov.lv
Tīmekļa vietne: http://ur.gov.lv/

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Reģistrs ir pieejams 24/7. Maksātnespējas dati nav pieejami tikai tehniskās apkopes laikā.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Nīderlande – Centrālais maksātnespējas reģistrs (Centraal Insolventieregister)

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Nīderlandē par Centrālo maksātnespējas reģistru atbild Tiesu iestāžu padome (Raad voor de rechtspraak). Reģistrā, sākot no 2005. gada, ir iekļauta apkopotā informācija par visiem maksātnespējas paziņojumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāpublicē Nīderlandes Oficiālajā Vēstnesī (Nederlands Staatscourant). Paziņojumus sniedz apgabaltiesas, kuras ir atbildīgas par maksātnespējas procesiem: http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Informācijas meklēšanu par fiziskajām personām var veikt tikai tad, ja tiek ievadīti vismaz divi meklēšanas kritēriji: uzvārds, dzimšanas datums, adrese (kura sastāv no pasta indeksa un mājas numura). Tādēļ fiziskās personas nevar meklēt, izmantojot vienkāršo meklēšanas veidlapu. Meklējot fiziskas personas, lūdzam ņemt vērā, ka:

 • aizstājējzīmes nav atļautas;
 • visi meklējumi ir reģistrjutīgi;
 • diakritiskās zīmes var ievadīt, bet tās nav nepieciešamas (piemēram, ja jūs ievadīsiet “Mohlmann”, tiks atrasts arī “Möhlmann”).

Turklāt, ja jūs meklējat fiziskas personas, izmantojot vārdu un uzvārdu, reģistrācijas procesa administratīvo atšķirību dēļ ieteicams izmantot šādus soļus norādītajā secībā.

 • Sāciet ar prefiksa ievadīšanu prefiksa laukā (piemēram, "van" vārdā "Ludvig van Beethoven"); atlikušo uzvārda daļu ievadiet uzvārda laukā. Prefiksā laukā nelietojiet saīsinājumus (piemēram, "van" vietā "v."). Ja prefiksa nav, atstājiet lauku neaizpildītu. Ja meklējamā persona uzvārdā izmanto arī sava partnera uzvārdu, izmēģiniet ierasto stilu (abi uzvārdi saistīti ar defisi, piemēram, "Beethoven-Brahms").
 • Ja rezultātu nav, izmēģiniet vienu no šādām iespējām (iespējams, vairākas vienlaicīgi):
 • neievadiet prefiksu prefiksa laukā, bet uzvārda laukā, atstājot atstarpi starp prefiksu un uzvārdu (piemēram, "van Beethoven");
 • attiecībā uz prefiksiem, kas nav holandiešu izcelsmes, uzvārda laukā var būt nepieciešama defise starp prefiksu un uzvārdu (piemēram, "El-Haddaoui" nevis "El Haddaoui");
 • veiciet meklēšanu, neizmantojot prefiksu.

Ja persona izmanto gan savu uzvārdu, gan partnera uzvārdu, neizmantojiet partnera uzvārdu (piemēram, "Beethoven-Brahms" vietā meklējiet tikai "Beethoven"). Lūdzu ņemiet vērā, ka Nīderlandē ir atļauts izmantot jebkādu uzvārdu secību. Drošības pēc izmēģiniet arī tikai "Brahms".

Juridisko personu/uzņēmumu meklēšanas sistēma neizšķir lielos burtus un diakritiskās zīmes, un atbilsme tiek atrasta, ja norādītais vārds veido daļu no subjekta juridiskā nosaukuma. Piemēram, ja ievadīsiet vārdu "Mohlman Jansen", tiks atrasts "Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV", taču ne "Jansen Möhlman Design".

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Centrālo maksātnespējas reģistru var izmantot ikviens. Ja jūs vēlaties atkārtoti izmantot datus, varat izmantot bezmaksas tīmekļa pakalpojumu, kurā ir pieejami (tikai) dokumenti holandiešu un angļu valodā. Lai izmantotu tīmekļa pakalpojumu, jums ir jāpiekrīt, ka izmantosiet datus tikai saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Informācija un veidlapa PDF formātā ir atrodama:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Ja jums ir nepieciešama informācija arī angļu valodā, lūdzu sazinieties ar:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Informāciju par maksātnespējas procesu var apskatīt sešus mēnešus no brīža, kad process ir pabeigts.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Tiesu iestāžu padome ir atbildīga par Centrālo maksātnespējas reģistru; ikdienas darbības veic "spir-it", Tiesu iestāžu padomes informācijas tehnoloģiju departaments:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Reģistrs ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot tehniskās apkopes laikus.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Papildinformācija par Centrālo maksātnespējas reģistru ir atrodama Eiropas e-tiesiskuma portālā:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-lv.do

RUMĀNIJA – Tieslietu ministrija, Valsts tirdzniecības reģistra birojs (Oficiul Național al Registrului Comerțului), Maksātnespējas procesu biļetens (Buletinul Procedurilor de Insolvență).

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Visi mūsu maksātnespējas reģistra dati tiek iegūti no dokumentiem, kurus maksātnespējas procesā ir izdevušas tiesas un maksātnespējas administratori. Valsts struktūra, kas ir atbildīga par šo datu apstrādi un informācijas sniegšanu, ir Tieslietu ministrija – Valsts tirdzniecības reģistra birojs, izmantojot Maksātnespējas procesu biļetenu.

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Nav īpašu noteikumu, kas attiecas uz piekļuvi maksātnespējas informācijai. Tiesību subjektu varat meklēt, izmantojot nosaukumu, reģistrācijas numuru, fiskālās identifikācijas kodu vai biļetena numuru.

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Saskaņā ar tiesību aktiem informācijai var piekļūt visas ieinteresētās personas. Datus, kas iegūti no Maksātnespējas procesu biļetena, var otrreiz izmantot tikai nolūkā bez maksas informēt ieinteresētās personas.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Pastāvīgi.

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Tieslietu ministrija – Valsts tirdzniecības reģistra birojs, Maksātnespējas procesu biļetens:

Valentina Burdescu kundze, Maksātnespējas procesu biļetena direktore
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tālr.: +40213160817, iekšējais nr.: 400
Fakss: +40213160807

E-pasts: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mărginean kungs, Maksātnespējas procesu biļetena publikāciju biroja vadītājs.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Tālr.: +40213160817, iekšējais nr.: 120
Fakss: +40213160807

E-pasts: ioan.marginean@onrc.ro

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Maksātnespējas dati nav pieejami tikai tehniskās apkopes laikā.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Slovēnija – eINSOLV

1. Kāda ir maksātnespējas datu izcelsme? Kura valsts struktūra ir atbildīga par šo maksātnespējas datu uzturēšanu un informācijas sniegšanu?

Maksātnespējas datu avots ir Slovēnijas apgabaltiesas (Okrožno sodišče), kurās notiek maksātnespējas procedūras. Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas Informātikas centrs uztur sistēmu datu nosūtīšanai datorizētā formā, kas tika izveidota saskaņā ar 2. pantu Noteikumos par informācijas apmaiņu maksātnespējas procedūrās datorizētā formā un atlīdzību par informācijas sniegšanu (Uredba o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov). Slovēnijas Republikas Publisko juridisko reģistru un saistīto pakalpojumu aģentūras (AJPES) vietnē ir iekļauta informācija par publikācijām maksātnespējas procedūrās saskaņā ar 122. panta 2. punktu Finanšu operāciju, maksātnespējas procedūru un likvidācijas likumā – ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Vai pastāv īpaši noteikumi un meklēšanas kritēriji, lai piekļūtu valsts maksātnespējas informācijai šajā reģistrā?

Datus var meklēt, izmantojot dažādus kritērijus:

 • maksātnespējas procedūras lietas numuru;
 • ja maksātnespējīgais parādnieks ir juridiska persona, uzņēmējs vai privātpersona – izmantojot jebkādus identificējošus datus, kas lietoti reģistrācijai tiesas reģistrā vai uzņēmumu reģistrā, un nodokļu maksātāja numuru;
 • ja maksātnespējīgais parādnieks ir patērētājs, uzņēmējs vai privātpersona – izmantojot šādas kombinācijas:
  • nodokļu maksātāja numuru un vārdu un uzvārdu;
  • vārdu un uzvārdu, pastāvīgo dzīvesvietu un dzimšanas datumu.

3. Kādi lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi valsts maksātnespējas datiem šajā reģistrā? Vai pastāv ierobežojumi maksātnespējas datu atkārtotai izmantošanai un/vai tiek piemēroti autortiesību noteikumi?

Pastāv nosacījumi tikai attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem pamatdatu ieguvei (maksātnespējīgo parādnieku sarakstu sastāda katras darba dienas beigās) un tiešsaistes pakalpojumu vaicājumiem par maksātnespējīgiem parādniekiem. Šiem pakalpojumiem var piekļūt tikai personas, kuras ir elektroniskās datu pārraides sistēmas dalībnieki. Lietotājiem ir jāidentificē sevi, izmantojot kvalificētus servera sertifikātus, kurus tie lieto, lai veiktu meklēšanu un iegūtu informāciju.

Sistēma Slovēnijā ļauj iegūt tikai maksātnespējas pamatdatus un veikt šādu datu meklēšanu. Datus nav iespējams grozīt vai nodot citām personām.

4. Cik ilgu laiku maksātnespējas informācija ir pieejama? Kādi ir attiecīgie valsts noteikumi?

Publikācijām, kas attiecas uz procesuālu aktu saturu konkrētā lietā, var piekļūt piecus gadus pēc tam, kad šajā lietā ir pieņemts galīgais nolēmums. Tiesiskais regulējums ir paredzēts Slovēnijas Noteikumos par publikācijām maksātnespējas procedūrās (Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti).

5. Kurš ir par datiem atbildīgais valsts datu pārzinis, ar ko man jāsazinās, ja man ir bažas, jautājums vai lūgums saistībā ar datu aizsardzību?

Mums vēl nav valsts datu pārziņa.

6. Kāda ir valsts reģistra, kurā iekļauta maksātnespējas informācija, garantētā tehniskā pieejamība?

Datiem var piekļūt no plkst. 8:00 līdz 20:00.

7. Kur es varu saņemt papildinformāciju?

Pašlaik nav saišu uz valsts maksātnespējas tiesību aktiem un reģistriem.

Lapa atjaunināta: 11/12/2017

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu