Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Det EJN (på privaträttens område) underlättar nätverksarbete mellan rättsliga myndigheter i EU-länder för att förbättra det rättsliga samarbetet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats