ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις) διευκολύνει τη διασύνδεση των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο