ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει τη διασύνδεση των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο