European Judicial Network in civil and commercial matters

The European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN-civil) facilitates the networking of judicial authorities in EU countries in order to improve judicial cooperation.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт