Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ - гражданскоправни въпроси) улеснява изграждането на контакти между съдебните органи в страните от ЕС с цел подобряване на съдебното сътрудничество.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт