Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Švedska

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Švedskem.

Vsebino zagotavlja
Švedska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Specializirana sodišča

Za obravnavo posebnih primerov in zadev je bilo ustanovljenih nekaj posebnih sodišč:

  • delovno sodišče rešuje delovne spore. Delovni spori so spori v razmerjih med delodajalci in delojemalci. Delovno sodišče je običajno prva in edina stopnja, pristojna za delovne spore. Kljub temu se nekateri delovni spori najprej obravnavajo na okrožnem sodišču, po tem pa se lahko vloži pritožba na delovno sodišče kot sodišče druge in končne stopnje;
  • gospodarsko sodišče med drugim rešuje spore s področja zakonov o konkurenci in o tržnih praksah;
  • pritožbeno sodišče za patente obravnava pritožbe zoper odločitve švedskega urada za patente in registracijo v zvezi s patenti, blagovnimi znamkami in znaki itd. Pritožbe zoper odločitve pritožbenega sodišča za patente se vložijo pri vrhovnem upravnem sodišču.

Zemljiška in okoljska sodišča obravnavajo zadeve, kot so dovoljenja v vodnem sektorju in okolju škodljive dejavnosti, vprašanja varovanja zdravja, varstvo narave, zbiranje odpadkov, onesnažena območja in nevarni odpadki, odškodnine in nadomestila, povezana z okoljem, dovoljenja za gradnjo, rušenje in zemljišča v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in gradnji, lokacijski zakupi, pritožbe glede načrtovanja, razdelitev zemljišč na parcele, komunalne služnosti in razlastitev. Na voljo je pet zemljiških in okoljskih sodišč, ki so specializirana sodišča na okrožnih sodiščih v mestih Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå in Östersund. Pritožbe zoper sodbe in odločitve zemljiških in okoljskih sodišč je mogoče vložiti pri pritožbenem zemljiškem in okoljskem sodišču, ki je del pritožbenega sodišča Svea (Svea hovrätt). Pritožbe v zadevah, začetih na zemljiškem in okoljskem sodišču, ki so že bile obravnavane na pritožbenem zemljiškem in okoljskem sodišču, se lahko vložijo pri vrhovnem sodišču.

Pomorska sodišča obravnavajo zadeve v skladu s švedskim pomorskim zakonikom (1994:1009). Na voljo je sedem pomorskih sodišč, ki so del okrožnih sodišč v mestih Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg in Karlstad.

Sodišča za preseljevanje obravnavajo odločitve švedskega urada za preseljevanje v zvezi s tujci in državljanstvom. Sodišča za preseljevanje so specializirana sodišča, ki so del upravnih sodišč v mestih Malmö, Göteborg in Stockholm. Pritožbe zoper sodbe in odločitve sodišč za preseljevanje se lahko vložijo pri pritožbenem sodišču za preseljevanje, ki je del upravnega sodišča v Stockholmu.

Nekatere vrste sporov, ki se nanašajo na najemnine, lastništvo najemnikov in zakupe, so obravnavane na regionalnih razsodiščih za najem in zakup.To so kvazisodni organi, ki imajo podobne pristojnosti kot sodišča.

Druga specializirana sodišča

Na Švedskem ni ustavnega sodišča ali česar koli podobnega.

Zadnja posodobitev: 19/06/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču