Ta država je v postopku izstopa iz EU.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Škotska

Ta stran vsebuje pregled nekaterih specializiranih sodišč na Škotskem.

Vsebino zagotavlja
Škotska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Upravna sodišča

S spremembami, uvedenimi od leta 2007, se je začel razvoj novega enotnega sistema sodišč v Združenem kraljestvu, ki še poteka. Informacije o tem so na voljo na spletni strani Službe za tribunale (The Tribunals Service). Tudi Škotska ima več tribunalov, ki obravnavajo zadeve, za katere je bila pristojnost prenesena na njih. Izvaja se program reform za poenotenje njihovega sodnega vodstva in strukturno poenostavitev.

Tribunal prve stopnje v ZK (First-tier tribunal)

Tribunal prve stopnje v ZK je splošen tribunal. Njegova glavna naloga je obravnava pritožb zoper odločitve vlade na področjih, za katera je pristojen. V nekaterih primerih je pristojen za celotno Združeno kraljestvo, vključno s Škotsko. Tribunal prve stopnje je razdeljen na štiri senate, dodani pa bodo novi senati za druga pravna področja. Sedanji štirje senati so:

  • senat za pravice do socialnih prejemkov (The Social Entitlement Chamber);
  • senat za zdravje, izobraževanje in socialno varstvo (The Health, Education and Social Care Chamber);
  • senat za vojne pokojnine in odškodnine pripadnikom oboroženih sil (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
  • senat za davčne zadeve (The Tax Chamber).

Višji tribunal v ZK (Upper tribunal)

Višji tribunal v ZK je bil ustanovljen za obravnavanje pritožb zoper odločbe tribunala prve stopnje v ZK. Pristojen je za celotno Združeno kraljestvo in razdeljen na senate. Prav tako je pristojen za preizkus odločb, zoper katere pritožba ni mogoča.

Škotski tribunali

Z zakonodajo je bilo na Škotskem ustanovljenih približno 20 ločenih tribunalov, ki obravnavajo pritožbe zoper številne različne odločitve vladnih javnih organov, sprejete v skladu s pristojnostmi, prenesenimi na škotski parlament in vlado. Vsak tribunal vodi predsednik ali drug vodstveni delavec in vsak ima svoje izvršilne pristojnosti. Sodne pristojnosti segajo od pritožb zoper parkirne kazni do prisilne obravnave in zadržanja pacientov s hudimi psihičnimi boleznimi.

Pritožbe zoper odločitve škotskih tribunalov obravnavajo civilna sodišča na Škotskem in jih lahko obravnavajo grofijski sodniki (Sheriff Principal) in Glavno civilno sodišče (Court of Session).

Reforma škotskih tribunalov

Škotska vlada je začela reformo škotskega sistema tribunalov. V skladu z zakonodajo, ki naj bi bila uvedena spomladi leta 2013, bo škotski najvišji sodnik, Lord President, vodil enotni škotski tribunal, sestavljen iz tribunala prve stopnje in višjega tribunala, podobno kot je v zgoraj opisanem sistemu za Združeno kraljestvo. Višji tribunal bo odgovoren za obravnavo večine pritožb zoper odločitve tribunala prve stopnje, ki bodo umaknjene iz sodne pristojnosti sodišč.

Praksa na tribunalih

Na splošno je postopek pred tribunali v Združenem kraljestvu in škotskimi tribunali manj formalen kot pred drugimi sodišči. Člani tribunalov so lahko pravni laiki, ki so specialisti za različna strokovna področja, na primer zdravniki, predsednik pa je praviloma pravni strokovnjak.

Zadeve upravnega prava (upravni spor) na Škotskem obravnava Glavno civilno sodišče (Court of Session). Zemljiški tribunal za Škotsko (Lands Tribunal for Scotland) obravnava izpolnitve ali spremembe zemljiških obveznosti ter vprašanja odškodnine pri prisilnih odkupih.

Specializirana sodišča

Če na Škotskem neka zadeva (civilna ali kazenska) odpira ustavnopravna vprašanja, ki izhajajo iz prenosa pristojnosti s strani Združenega kraljestva (na primer vprašanja človekovih pravic), lahko o njej odloča vrhovno sodišče Združenega kraljestva.

Druga sodišča so:

Sorodne povezave

Služba za tribunale, Zemljiški tribunal za Škotsko, Sodišče Lorda Lyona, Škotsko zemljiško sodiščeškotski tribunali

Zadnja posodobitev: 06/02/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču