To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Nizozemska

Ta del vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Upravna sodišča

Upravna sodišča na Nizozemskem so:

  • Okrožno sodišče (Rechtbank): prva stopnja za vse upravne zadeve
  • Pritožbeno sodišče (Gerechtshof): pritožbena stopnja za davčne zadeve
  • Vrhovno sodišče (Hoge Raad): vrhovno sodišče za davčne zadeve
  • Osrednje pritožbeno sodišče (Centrale Raad van Beroep): pritožbena (in zadnja) stopnja za zadeve socialne varnosti
  • Pritožbeno sodišče za trgovino in industrijo (College van Beroep voor het bedrijfsleven): pritožbena (in zadnja) stopnja za socialno in gospodarsko upravno pravo
  • Upravni oddelek Državnega sveta (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): pritožbena (in zadnja) stopnja za vse upravne zadeve, o katerih ne odločajo druga pritožbena sodišča.

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo na spletni strani pravosodni sistem na Nizozemskem.

Sorodne povezave

nizozemsko sodstvo in Vrhovno sodišče Nizozemske

Zadnja posodobitev: 11/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču