NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Suedia

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Suedia

Conținut furnizat de
Suedia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe specializate

O serie de instanțe și tribunale speciale au fost înființate în vederea audierii unor cauze și materii specifice:

  • Tribunalul Muncii tratează conflictele de muncă. Conflictele de muncă reprezintă conflicte ce apar în cadrul raporturilor dintre angajatori și angajați. În general, Tribunalul Muncii reprezintă prima și singura instanță competentă pentru soluționarea conflictelor de muncă. Cu toate acestea, anumite conflicte de muncă sunt audiate în primă instanță de o curte districtuală, după care se poate introduce o cale de atac în fața Tribunalului Muncii, care acționează în calitate de curte de apel și de instanță finală.
  • Tribunalul Comercial tratează, printre altele, litigiile ce intră sub incidența Legii Concurenței și a Legii Practicilor Comerciale.
  • Curtea de Apel pentru brevete tratează apelurile depuse împotriva hotărârilor emise de Oficiul de brevete și de înregistrare din Suedia, în ceea ce privește brevetele, mărcile comerciale, modelele etc. Căile de atac împotriva deciziilor Curții de Apel în materie de brevet se depun la Curtea Supremă Administrativă.

Instanțele competente în materie de terenuri și mediu soluționează cazuri precum permise pentru lucrări hidrografice și lucrări potențial periculoase pentru mediu, aspecte legate de protecția sănătății, conservarea naturii, colectarea deșeurilor, zonele poluate și deșeurile periculoase, pagube legate de mediu și aspecte legate de despăgubiri, autorizații de construcție, de demolare și de urbanism în temeiul Legii privind proiectarea și construirea, arendarea terenurilor, recursuri în materie de planificare, împărțirea terenurilor în parcele, servituți și expropriere. Exista cinci instanțe competente în materie de terenuri și mediu, care sunt instanțe judecătorești specializate la judecătoriile districtuale din Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå și Östersund. Căile de atac împotriva hotărârilor și deciziilor instanțelor competente în materie de terenuri și mediu pot fi depuse la Curtea de apel competentă în materie de terenuri și mediu, care funcționează în cadrul Curții de Apel din Svea. Apelurile în cauzele introduse la instanțele competente în materie de terenuri și mediu și care au fost supuse căilor de atac soluționate de către Curtea de apel competentă în materie de terenuri și de mediu pot fi depuse la Curtea Supremă de Justiție

Instanțele maritime soluționează cauze în temeiul Codului maritim din Suedia (1994:1009). Există șapte instanțe maritime care funcționează în cadrul instanțelor districtuale din Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Gothenburg și Karlstad.

Instanțele pentru migrație revizuiesc deciziile luate de Autoritatea pentru Migrație din Suedia în materiile referitoare la cetățenii străini și naționalitate.

Instanțele competente în materie de migrație sunt instanțe specializate care funcționează în cadrul instanțelor administrative în Malmö, Göteborg si Stockholm. Căile de atac împotriva hotărârilor și deciziilor instanțelor competente în materie de migrație pot fi depuse la Curtea de Apel competentă în materie de migrație, care funcționează în cadrul Curții Administrative de la Stockholm.

Anumite tipuri de litigii care au ca obiect chiriile, relațiile între chiriași și proprietari și contractele de închiriere sunt soluționate de către tribunalele regionale competente în materie.

Tribunalele respective reprezintă organisme de natură cvasi-jurisdicțională care au competențe similare cu cele ale instanțelor.

Alte instanțe speciale

În Suedia nu există o instanță constituțională sau o altă instituție similară.

Ultima actualizare: 19/06/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.