NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Slovacia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor specializate în Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe administrative

Cauzele de drept administrativ intră în competența instanțelor regionale (krajský súd) și a Curții Supreme a Republicii Slovace (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Republica Slovacă nu are instanțe administrative separate, existând mai degrabă camere separate formate din judecători administrativi.

Instanțe specializate

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a Republicii Slovace (Ústavný súd Slovenskej republiky) este o autoritate judiciară independentă competentă să se pronunțe cu privire la constituționalitatea normelor de drept.

Sediul Curții Constituționale se află la Cașovia, la adresa Hlavná 110, Cașovia 042 65, iar un alt birou al Curții Constituționale a Republicii Slovace se află la Bratislava, la adresa Župné námestie 12.

Competențe

Conform Constituției Republicii Slovace, Curtea Constituțională hotărăște dacă:

 • legile respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale adoptate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale;
 • reglementările guvernamentale și normele de drept cu aplicare generală ale ministerelor și ale altor organe guvernamentale centrale respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale adoptate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale;
 • reglementările cu aplicare generală respectă Constituția (articolul 68), legile constituționale și tratatele internaționale adoptate de Consiliul Național al Republicii Slovace, ratificate și promulgate conform dispozițiilor legale, cu excepția cazului în care o altă instanță este chemată să se pronunțe;
 • normele de drept cu aplicare generală ale organelor locale ale administrației centrale și reglementările cu aplicare generală ale organelor entităților autonome [în temeiul articolului 71 alineatul (2)] respectă Constituția, legile constituționale și tratatele internaționale promulgate conform dispozițiilor legale;
 • reglementările guvernamentale și normele de drept cu aplicare generală ale ministerelor și ale altor organe guvernamentale centrale respectă Constituția, legile constituționale, tratatele internaționale promulgate conform dispozițiilor legale și legile, cu excepția cazului în care o altă instanță este chemată să se pronunțe.

De asemenea, Curtea Constituțională trebuie:

 • să pronunțe hotărâri cu privire la conformitatea tratatelor internaționale negociate, pentru care este necesară atât aprobarea Consiliului Național al Republicii Slovace, cât și cu privire la respectarea dispozițiilor Constituției și/sau ale unei legi constituționale;
 • să hotărască dacă obiectul unui referendum care urmează să fie organizat în urma solicitării cetățenilor sau a unei rezoluții a Consiliului Național al Republicii Slovace [în temeiul articolului 95 alineatul (1)] este în conformitate cu dispozițiile Constituției și/sau ale unei legi constituționale;
 • să soluționeze litigiile referitoare la competențe dintre organele publice centrale, cu excepția cazului în care legislația prevede că o altă autoritate a statului trebuie să se pronunțe cu privire la aceste litigii;
 • să soluționeze plângerile înaintate de persoane fizice sau juridice privind încălcarea drepturilor sau a libertăților fundamentale ale omului în temeiul unui tratat internațional ratificat de Republica Slovacă și promulgat conform dispozițiilor legale, cu excepția cazului în care o altă instanță trebuie să pronunțe hotărâri cu privire la protecția acestor drepturi și libertăți;
 • să soluționeze plângerile înaintate de organele entităților autonome privind neconstituționalitatea sau ilegitimitatea deciziilor sau a intervențiilor în materie de autoguvernare, cu excepția cazului în care o altă instanță trebuie să pronunțe hotărâri cu privire la protecția acestora;
 • să interpreteze Constituția sau o lege constituțională atunci când o cauză suscită controverse;
 • să soluționeze plângerile înaintate împotriva unei decizii privind confirmarea sau respingerea mandatului unui parlamentar;
 • să hotărască dacă alegerile (alegerea președintelui Republicii Slovace, a Consiliului Național al Republicii Slovace și a organelor entităților autonome) s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile Constituției și ale altor legi aplicabile;
 • să soluționeze plângerile înaintate împotriva rezultatului unui referendum sau a rezultatului unui plebiscit privind demiterea președintelui Republicii Slovace;
 • să hotărască dacă o decizie de dizolvare a unui partid politic ori a unei mișcări politice sau de suspendare a activităților sale politice este în conformitate cu legile constituționale și cu alte legi;
 • să hotărască cu privire la punerea sub acuzare de către Consiliul Național a președintelui Republicii Slovace în urma unei încălcări a Constituției săvârșite cu intenție de către acesta sau pentru trădare;
 • să hotărască dacă o decizie privind declararea unei stări de forță majoră sau a unei stări de urgență, precum și alte decizii luate în legătură cu o astfel de decizie au fost adoptate în conformitate cu dispozițiile Constituției și/sau ale unei legi constituționale.

Structura instanței

Curtea Constituțională este alcătuită din 13 judecători.

Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți de președintele Republicii Slovace pentru o perioadă de 12 ani, în temeiul unei propuneri din partea Consiliului Național al Republicii Slovace. Consiliul Național trebuie să desemneze de două ori mai mulți candidați în vederea numirii judecătorilor de către președinte.

Alte informații relevante

Hotărârile Curții Constituționale trebuie adoptate de un complet de judecată format din 3 membri (camera/complet) sau în sesiune plenară.

Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive, ceea ce înseamnă că aceste hotărâri nu pot fi atacate.

Curtea Constituțională poate iniția proceduri la primirea unei moțiuni depuse de:

 • cel puțin o cincime din totalul membrilor Consiliului Național al Republicii Slovace;
 • președintele Republicii Slovace;
 • Guvernul Republicii Slovace;
 • o instanță;
 • procurorul general (generálny prokurátor);
 • orice persoană în beneficiul căreia ar trebui să aibă loc o ședință de judecată în cazurile menționate la articolul 127 (căi de atac introduse de persoane fizice sau juridice) și la articolul 127a (căi de atac introduse de organe ale entităților autonome);
 • Biroul Suprem de Audit al Republicii Slovace (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) în cazurile prevăzute la articolul 126 alineatul (2) (indiferent dacă Biroul Suprem de Audit este sau nu competent);
 • Avocatul Poporului în chestiuni legate de constituționalitatea legislației prevăzute la articolul 125 alineatul (1) (indiferent dacă obiectul unui referendum care urmează să fie organizat în urma solicitării cetățenilor sau a unei rezoluții a Consiliului Național al Republicii Slovace este în conformitate cu dispozițiile Constituției și/sau ale unei legi constituționale), în cazul în care continuarea aplicării respectivei legislații poate pune în pericol drepturile sau libertățile fundamentale sau drepturile omului și libertățile fundamentale prevăzute de un tratat internațional ratificat de Republica Slovacă și promulgat conform dispozițiilor legale.

Baze de date juridice

Site-ul internet al Curții Constituționale a Republicii Slovace asigură accesul liber la:

 • hotărârile instanței;
 • rapoarte privind concluziile și hotărârile;
 • comunicate de presă;
 • activități internaționale;
 • informații despre instanță.

Curtea Penală Specializată

Curtea Penală Specială (Špecializovaný trestný súd) de la Pezinok a fost înființată în anul 2009 pentru a lua locul Curții Speciale. Curtea Penală pronunță hotărâri în materie penală. Aceasta este o instanță de fond care se află la același nivel cu instanțele regionale. Legea nr. 291/2009 privind Curtea Penală Specială și de modificare a anumitor legi stabilește competențele și funcțiile acestei instanțe.

Datele de contact ale Curții Penale Speciale a Republicii Slovace:

Adresă: Suvorovova č. 5/A, C.P. 117, 902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Competențe

Curtea Penală Specială este competentă să soluționeze cauze implicând următoarele infracțiuni:

 • omor calificat;
 • constrângere și influență nejustificată în legătură cu achiziții publice și licitații publice, conform articolului 266 alineatul (3) din Codul penal;
 • falsificare și contrafacere de monedă și de titluri de valoare, conform articolului 270 alineatul (4) din Codul penal;
 • neglijență în exercitarea unei funcții publice, conform articolului 326 alineatele (3) și (4) din Codul penal, alături de infracțiunile menționate la litera (b), (c), (e), (f), (g), (h), (k) sau (l);
 • luare de mită, conform articolelor 328-331 din Codul penal;
 • mită, conform articolelor 332-335 din Codul penal,
 • corupție indirectă, conform articolului 336 din Codul penal;
 • mită electorală, conform articolului 336a din Codul penal;
 • crearea, organizarea sau promovarea unui grup infracțional sau terorist;
 • infracțiuni deosebit de grave săvârșite de grupuri infracționale sau teroriste;
 • infracțiuni împotriva proprietății, conform titlului patru din partea specială a Codului penal, sau infracțiuni economice, conform titlului cinci din partea specială a Codului penal, în cazul în care infracțiunea a avut ca rezultat un prejudiciu sau foloase de cel puțin 25 000 de ori mai mari decât valoarea prejudiciului minor prevăzut de Codul penal sau în cazul în care amploarea unei infracțiuni săvârșite reprezintă de cel puțin 25 000 de ori valoarea prejudiciului minor prevăzut de Codul penal;
 • prejudicierea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
 • infracțiuni legate de cele enumerate mai sus, în cazul în care se întrunesc condițiile pentru conexare.
Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site