Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Scoţia

Această pagină descrie unele din instanțele specializate din Scoția.

Conținut furnizat de
Scoţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe administrative

Schimbările introduse în 2007 au determinat lansarea unui sistem unificat de instanțe în Regatul Unit. Noul sistem este încă în dezvoltare. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului judiciar (Tribunals Service). În Scoția funcționează un număr de instanțe (Tribunals) competente în soluționarea unor cauze în materii descentralizate. În prezent se derulează un program de reformă care vizează unificarea ierarhiei judiciare a acestor instanțe și simplificarea structurii lor.

Primul grad de jurisdicție din Regatul Unit (First-tier tribunal)

First-tier tribunal este o instanță cu competență generală. Principala sa atribuție este de a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor administrative în domeniile sale de competență. Pentru anumite cazuri, competența sa teritorială cuprinde întreg teritoriul Regatului Unit. First-tier tribunal este compus din patru camere și alte secții suplimentare pe măsură ce i se atribuie noi competențe. Actualele patru camere sunt:

  • Camera pentru Drepturi Sociale (Social Entitlement Chamber)
  • Camera pentru Sănătate, Educație și Asistență Socială (Health, Education and Social Care Chamber)
  • Camera pentru Pensii de Război și Compensații Acordate Forțelor Armate (War Pensions and Armed Forces Compensation)
  • Camera Fiscală (Tax Chamber).

Al doilea grad de jurisdicție din Regatul Unit (The Upper Tribunal)

The Upper Tribunal din Regatul Unit a fost creat pentru a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță în Regatul Unit. Acesta are o competență teritorială care cuprinde întreg teritoriul Regatului Unit și este, de asemenea, împărțit în camere. The Upper Tribunal are și competențe de control judiciar al a hotărârilor și acțiunilor care nu sunt supuse căilor de atac.

Tribunals

În Scoția funcționează în jur de douăzeci de Tribunals diferite instituite prin lege, competente să soluționeze căile de atac împotriva unor decizii administrative ale guvernului sau ale organismelor publice în temeiul puterilor descentralizate conferite parlamentului și guvernului scoțian. Fiecare Tribunal este condus de un președinte și are competențe de executare diferite. Aceste instanțe au competențe materiale în materii diverse, de la amenzi pentru parcare ilegală la măsuri vizând tratamentul obligatoriu și spitalizarea persoanelor cu boli mintale grave.

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunals sunt soluționate de instanțele civile din Scoția și pot fi examinate de Sheriffs Principal și Court of Session.

Reforma instanțelor din Scoția

Guvernul scoțian a inițiat o reformă a sistemului instanțelor scoțiene. În temeiul legislației adoptate în primăvara anului 2013, Lordul Președinte (Lord President) va conduce un Tribunal unic care va cuprinde două grade de jurisdicție, (first și upper tier), după modelul care funcționează în regatul Unit, descris anterior. Instanțele superioare (upper tier) vor fi competente să soluționeze căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele inferioare (first tier), această competență fiind retrasă din sfera de atribuții a celorlalte instanțe.

Practica instanțelor

În ansamblu, procedura din instanțele din Regatul Unit și Scoția tinde să fie mai puțin formală decât cea din alte instanțe. Printre membrii instanțelor se pot afla specialiști în alte domenii decât cel juridic sau experți precum medici și persoane fără pregătire juridică, deși președintele are aproape întotdeauna calificare juridică.

În Scoția, cauzele de drept administrativ (control judiciar) sunt soluționate de Curtea de Sesiune (Court of Session). Tribunalul funciar din Scoția are atribuții în ceea ce privește scutirea de obligațiile funciare sau modificarea acestora, precum și în chestiuni referitoare la compensații în caz de expropriere.

Instanțele specializate

În Scoția, dacă o cauză (civilă sau penală) ridică probleme constituționale generate de acordurile de descentralizare din Regatul Unit (de exemplu, în materia drepturilor omului), atunci cauza poate fi soluționată de Curtea Supremă a Regatului Unit.

Printre alte instanțe se numără:

Linkuri relevante

Serviciul judiciar, Tribunalul funciar din Scoția, Curtea Lordului Lyon, Curtea funciară din Scoția, Instanțele din Scoția

Ultima actualizare: 06/02/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.