Instanțe judecătorești specializate

Letonia

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu privind organizarea instanțelor specializate din Letonia.

Conținut furnizat de
Letonia

Instanțe specializate

Curtea Constituțională a Republicii Letonia

Astfel cum prevede Constituția Republicii Letonia, Letonia are o Curte Constituțională, aceasta fiind o instituție judiciară independentă care examinează, în cauzele care intră în sfera competențelor sale, dacă legea este în conformitate cu prevederile constituției, și care se pronunță, de asemenea, în alte cauze care îi sunt atribuite prin lege. Curtea Constituțională poate declara nule și neavenite legi și alte acte juridice sau părți din acestea.

În conformitate cu articolul 16 din Legea privind Curtea Constituțională, Curtea Constituțională examinează cauze privind:

 1. conformitatea legilor cu constituția;
 2. conformitatea cu constituția a acordurilor internaționale semnate sau încheiate de Letonia (până în momentul în care acordurile sunt aprobate de către Saeima [Parlamentul Letoniei]);
 3. conformitatea legilor și a reglementărilor sau a unor aspecte din acestea cu dispozițiile legislative care au forță juridică mai mare;
 4. conformitatea cu legislația a altor acte (cu excepția actelor administrative) emise de către Parlament, Cabinet, Președinte, Purtătorul de cuvânt al Parlamentului sau de Prim-Ministru;
 5. conformitatea cu legislația a oricărui ordin prin intermediul căreia un ministru, acționând cu autorizația Cabinetului, a suspendat o decizie adoptată de un consiliu local;
 6. conformitatea prevederilor dreptului intern leton cu acordurile internaționale încheiate de Letonia care nu sunt în contradicție cu Constituția.

Curtea Constituțională este alcătuită din șapte judecători care sunt confirmați prin votul majorității membrilor Parlamentului (minimum 51 de voturi). Trei judecători sunt numiți la propunerea a cel puțin zece membri ai Parlamentului, doi la propunerea Cabinetului de Miniștri și ceilalți doi la propunerea Plenului Curții Supreme. Candidații propuși de Curtea Supremă trebuie să fie selectați din corpul judecătoresc leton.

Curtea Constituțională nu poate să inițieze acțiuni din proprie inițiativă; aceasta se pronunță asupra cauzelor doar la cererea persoanelor prevăzute de lege în acest scop. Legislația în vigoare stabilește că acțiunile pot fi introduse în fața Curții Constituționale de către:

 • Președintele Letoniei;
 • Saeima;
 • cel puțin douăzeci de membri ai Parlamentului;
 • Cabinet;
 • Procurorul general;
 • Consiliul Biroului de Stat pentru Audit;
 • un consiliu local;
 • Ombudsman, în cazul în care instituția sau funcționarul care a emis actul contestat nu a rectificat deficiențele identificate în termenul stabilit de Ombudsman;
 • o instanță care judecă o cauză civilă, penală sau administrativă;
 • un judecător din cadrul unui Oficiu al registrului funciar care înregistrează bunuri imobile și drepturi asociate acestora în registrul funciar;
 • orice persoană fizică sau juridică, în cazul în care i-au fost încălcate drepturile fundamentale stabilite în Constituție;
 • Consiliul Judiciar (Tieslietu padome), în cadrul sferei competențelor sale stabilite prin lege.

Cauzele referitoare la conformitatea legilor, a reglementărilor Cabinetului și a altor acte emise de Cabinet cu prevederile constituționale, la conformitatea prevederilor legislației naționale letone cu acordurile internaționale încheiate de Letonia care nu sunt incompatibile cu Constituția și la conformitatea cu prevederile Constituției a acordurilor internaționale semnate sau încheiate de Letonia (până la momentul aprobării acestora de către Saeima), precum și la conformitatea legilor și reglementărilor sau a unor părți din acestea, sunt soluționate de Curtea Constituțională cu un cvorum complet de judecători. Toate celelalte cauze sunt soluționate de un complet de trei judecători, cu excepția cazului în care Curtea Constituțională decide altfel.

Hotărârile pronunțate de Curtea Constituțională sunt definitive. Acestea intră în vigoare la pronunțarea lor. Hotărârea Curții Constituționale și interpretarea în cadrul hotărârii a dispoziției contestate sunt obligatorii pentru toate instituțiile și funcționarii de stat, la nivel central și local, inclusiv instanțele, precum și pentru persoanele fizice și juridice.

Orice prevedere legislativă identificată de Curtea Constituțională ca nefiind în conformitate cu o altă prevedere legislativă cu o forță juridică mai mare este considerată nulă începând cu data la care este făcută publică hotărârea Curții Constituționale, sub rezerva altor dispoziții ale Curții Constituționale. În cazul în care Curtea Constituțională a declarat că un acord internațional semnat sau încheiat de Letonia nu respectă Constituția, Cabinetul este solicitat imediat să aducă amendamente acordului în cauză, să denunțe acordul, să-i suspende aplicarea sau să revoce aderarea la acesta.

Baze de date juridice

Denumirea și adresa URL a bazei de date

Cauze prezentate în fața Curții Constituționale (funcția de căutare)

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului bazei de date

Baza de date conține hotărârile judecătorești ale Curții Constituționale din Republica Letonia.

Informații suplimentare

Interfața de căutare a bazei de date și hotărârile judecătorești sunt disponibile atât în limba letonă, cât și în limba engleză.

Linkuri

Curtea Constituțională a Republicii Letonia

Ultima actualizare: 09/08/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site