NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Italia

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Italia.

Conținut furnizat de
Italia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe specializate

Articolul 102 din Constituție interzice instituirea de noi instanțe, „extraordinare” sau „speciale”. Cu toate acestea, specializate în anumite materii, în cadrul instanțelor judecătorești obișnuite, se pot înființa secții ale căror judecători sunt asistați de cetățeni care nu sunt judecători de profesie (o secție dedicată litigiilor agricole, de exemplu).

Articolul 103 din Constituție conține, de asemenea, o prevedere privind o serie de instanțe speciale, inclusiv instanțele administrative, Curtea de Conturi și tribunalele militare, care existau deja înainte de intrarea în vigoare a Constituției.

Instanțele militare (tribunali militari), care suntcompetente să soluționeze cauzele privind delictele militare comise de membrii forțelor armate, sunt separate de sistemul judiciar comun și sunt administrate de un organ autonom denumit Consiliul Superior al Magistraturii Militare (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Instanțele administrative

Instanțele administrative se ocupă de litigiile dintre persoane fizice sau juridice și autoritățile publice privind deciziile adoptate de către administrația publică.

Instanțele administrative analizează dacă o măsură administrativă a fost corect adoptată, dar nu iau în discuție oportunitatea măsurii. Printr-o acțiune introdusă la o instanță administrativă se poate cere instanței anularea unei măsuri administrative pe motiv de lipsă de competență (incompetenza), încălcare a legii (violazione di legge), sau abuz de putere (eccesso di potere).

Ca regulă generală, modul prin care se distinge jurisdicția instanțelor judecătorești obișnuite de jurisdicția instanțelor administrative ține de natura prejudiciului suferit, și anume dacă măsura administrativă încalcă un drept (diritto soggettivo) sau doar un interes legitim (interesse legittimo): instanțele administrative soluționează cauzele care implică interesele legitime, deși există, de asemenea, anumite alte domenii în care au competență exclusivă.

Organul autonom al instanțelor administrative este Consiliul Președinției Magistraturii Administrative (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Instanțele administrative regionale (tribunali amministrativi regionali) sunt instanțe deprim gradde jurisdicție;
  • Consiliul de Stat (Consiglio di Stato) este o instanță de al doilea grad de jurisdicție.

Curtea de Conturi și instanțele fiscale sunt competente în materie administrativă în anumite domenii speciale.

Curtea de Conturi(Corte dei Conti) este formată din judecători și procurori care sunt specializați în contabilitate. Investigațiile sunt efectuate de Biroul Procurorului-General (Ufficio del procuratore generale) de pe lângă Curtea de Conturi. În urma unei reforme recente, Curtea de Conturi deține în prezent secții regionale independente (sezioni regionali), cu funcții de audit în propriile jurisdicții.

Organismul de autoreglementare al curții este Consiliul Președinției (Consiglio di Presidenza).

Curtea de Conturi este competentă:

  • să verifice în prealabil conformitatea cu legea a unei game variate de măsuri luate de guvern și de alte organe publice;
  • să verifice gestionarea financiară și activele administrațiilor publice;
  • să se pronunțe cu privire la chestiuni referitoare la conturile publice, pensii, precum și răspunderea funcționarilor publici.

Instanțele fiscale (commissioni tributarie) au competență în domeniul fiscal.

Baze de date juridice

Pe site-ul web altribunalelor militare, puteți găsi note istorice și informații privind procedura. Principalele procese istorice privind crimele de război, sunt, de asemenea, publicate pe acest site.

Site-ul web alinstanțelor administrative regionale și al Consiliului de Stat oferă acces liber la programul ședințelor de judecată și la textul integral al hotărârilor și al ordonanțelor în litigiile dintre autoritățile publice și persoanele fizice sau juridice cu privire la măsurile luate de către administrația publică.

Din motive care țin de protecția datelor, căutările efectuate în procesele aflate pe rol sunt supuse anumitor restricții.

Principalele decizii și hotărâri ale Curții de Conturi sunt publicate pe site-ul internet al acesteia, și pot fi consultate gratuit.

Site-ul Curții de Conturi are și rolul de portal internet pentru secțiile sale regionale și oferă informații detaliate privind rolul și funcționarea acestora.

Denumirea și adresa URL a bazei de date

Ultima actualizare: 02/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site