NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Finlanda

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor speciale în Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe speciale

În Finlanda există instanțe speciale, ale căror atribuții sunt prevăzute în legi separate. Instanțele speciale au fost înființate pentru cauzele care nu pot fi tratate de instanțele generale sau de instanțele administrative deoarece necesită expertiză specială. Componența instanțelor speciale reflectă de obicei expertiza corespunzătoare domeniului în cauză. Instanțele speciale sunt:

  • Tribunalul Muncii
  • Tribunalul Comercial
  • Tribunalul de Asigurări Sociale și
  • Înalta Curte de Punere sub Acuzare.

Tribunalul Muncii

Tribunalul Muncii examinează și soluționează litigiile privind interpretarea Legii privind contractele de muncă, Legea privind contractele funcționarilor publici ai statului, Legea privind contractele funcționarilor publici municipali și legea care reglementează contractele funcționarilor publici aflați în slujba Bisericii Evanghelice Luterane. Acest tribunal tratează, de asemenea, litigiile legate de contractele funcționarilor publici ai statului și de contractele colective ale angajaților.

Tribunalul Comercial

Tribunalul Comercial tratează materii reglementate de Legea privind protecția consumatorului, Legea privind Avocatul Poporului pentru consumatori și Legea privind piețele de valori mobiliare. Acest tribunal examinează, de asemenea, litigiile legate de condițiile contractuale și de comercializare care fac parte din domeniul de aplicare al legii privind contractele încheiate între instituțiile de credit și antreprenori, precum și încălcările Legii privind restrângerea concurenței.

Tribunalul de Asigurări Sociale

Tribunalul de Asigurări Sociale este o instanță specială de drept administrativ. Acesta funcționează ca instanță competentă pentru chestiuni legate de securitatea veniturilor care se încadrează în sfera sa de competență. Tribunalul examinează, printre altele, litigiile ce decurg din diferite tipuri de asigurări în caz de boală sau de accident și căile de atac formulate împotriva hotărârilor emise de Comisia de soluționare a căilor de atac în materie de pensii, de Comisia de soluționare a căilor de atac în materie de asigurări în caz de accident, de Comisia de soluționare a căilor de atac în materie de securitate socială și de Comisia de soluționare a căilor de atac în materie de șomaj.

Înalta Curte de Punere sub Acuzare

Înalta Curte de Punere sub Acuzare este o instanță specială care soluționează cauze ce implică acuzații de comportament ilegal în exercitarea funcției împotriva membrilor guvernului finlandez, a judecătorilor Curții Supreme și ai Curții Supreme Administrative și a anumitor funcționari publici la nivel înalt. Înalta Curte de Punere sub Acuzare se reunește numai atunci când este necesar.

Informații suplimentare

Site-ul internet al instanțelor finlandeze cuprinde informații privind sistemul judiciar din Finlanda. Acesta reprezintă un portal unic care pune la dispoziție informații despre instanțele judecătorești, procurori, autoritățile de asigurare a respectării legii și asistența judiciară.

Site-ul include, de exemplu, cea mai recentă jurisprudență a curților de apel și a instanțelor administrative și linkuri către site-urile internet ale tuturor instanțelor.

Ultima actualizare: 30/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.