NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Cipru

Republica Cipru dispune de următoarele instanţe specializate (Κυπριακή Δημοκρατία): Instanţa de dreptul familiei (Οικογενειακά Δικαστήρια) Instanţa pentru litigiile de muncă (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) Instanţa de control locativ (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) şi Instanţa militară (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanţe specializate

Instanţa de dreptul familiei

Instanţa de dreptul familiei are competenţa exclusivă de a judeca acţiuni privind divorţul, custodia asupra copiilor, pensia alimentară şi litigii referitoare la bunuri între soţi care sunt membri ai Bisericii Ortodoxe.

Dacă părţile aparţin unei alte comunităţi religioase din Cipru, de exemplu Biserica Armeană, Biserica Maronită sau Biserica Greco-Catolică, acţiunile menţionate anterior sunt judecate de către Instanţa de dreptul familiei pentru comunităţile religioase.

Există trei instanţe de dreptul familiei, una pentru Nicosia şi Kyrenia, una pentru Limassol şi Paphos şi una pentru Larnaca şi Famagusta. Există de asemenea o Instanţă de dreptul familiei pentru comunităţile religioase, competentă pentru întregul teritoriu al Republicii Cipru, care se află la Nicosia.

Cauzele prezentate în faţa instanţei de dreptul familiei sunt judecate de un singur judecător, cu excepţia acţiunilor de divorţ, care sunt judecate de un complet format din trei judecători.

Instanţa pentru litigiile de muncă

Instanţa pentru litigiile de muncă are competenţă exclusivă asupra tuturor litigiilor de muncă rezultate din încetarea angajării, cum ar fi acordarea de compensaţii pentru concedierea ilegală (cu excepţia situaţiei în care suma solicitată depăşeşte echivalentul salariului pe doi ani, în acest caz competenţa aparţinând instanţelor teritoriale), plata preavizului, indemnizaţii în cazul concedierilor colective, precum şi litigii rezultate din contractul de muncă, cum ar fi mărirea salariului, concediul de odihnă anual, al treisprezecelea salariu sau primele. Aceasta este de asemenea competentă pentru a judeca orice cauză civilă legată de Legea privind protecţia maternităţii (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), cauzele privind inegalitatea de tratament şi hărţuirea sexuală la locul de muncă, precum şi litigiile dintre fondurile de economii (Ταμεία Πρόνοιας) şi beneficiarii acestora.

Instanţa pentru litigiile de muncă este alcătuită dintr-un preşedinte şi un judecător, membru al Serviciului Judiciar al Republicii (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), precum şi din doi membri laici, numiţi la recomandarea sindicatelor angajatorilor şi angajaţilor. Membrii laici au numai rol consultativ.

Există în prezent 3 instanţe pentru litigiile de muncă în Republica Cipru, cu sediul în Nicosia, Limassol şi Larnaca.

Instanţa de control locativ

Instanţa de control locativ este competentă pentru judecarea litigiilor privind recuperarea posesiei asupra bunurilor închiriate, stabilirea cuantumului corect al chiriilor şi alte aspecte incidentale sau anexe.

Instanţele de control locativ (în număr de trei în prezent) sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un membru al sistemului judiciar, şi doi membri laici, numiţi de asociaţiile chiriaşilor şi ale proprietarilor. Membrii laici au numai rol consultativ.

Instanţa militară

Instanţa militară are competenţa de a judeca delictele comise de personalul militar cu încălcarea Codului penal militar (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), a Legii privind garda naţională (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), a Codului penal (Ποινικός Κώδικας) sau a oricărei alte legi, indiferent de sentinţa pronunţată. Civilii sunt de asemenea judecaţi de instanţa militară în situaţiile prevăzute în Codul penal militar sau în orice altă lege.

În cazul în care pârâtul are gradul de colonel sau un grad superior, instanţa militară are aceeaşi componenţă ca şi Instanţa superioară de drept penal.

Preşedintele instanţei este un judecător aparţinând sistemului judiciar al republicii. Două cadre militare, numite de către Consiliul Suprem de Administrare a Justiţiei (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), fac de asemenea parte din instanţă, însă au numai rol consultativ.

Instanţe administrative

Petiţiile pentru anularea actelor administrative sunt audiate în primă instanţă de un judecător din cadrul Curţii Supreme, iar în a doua instanţă, de către un complet de judecată format din cinci judecători.

Baze de date juridice

Nu există încă nicio bază de date juridice oficială. Există mai multe baze de date juridice private; unele oferă servicii abonaţilor, iar altele permit accesul gratuit.

Acestea conţin informaţii privind hotărârile judecătoreşti şi legislaţia primară.

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site