NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În Republica Cipru își desfășoară activitatea următoarele instanțe specializate:

Instanțe specializate

Tribunalul administrativ

Tribunalul administrativ are competența exclusivă de a soluționa în primă instanță căile de atac în temeiul articolului 146 din Constituție cu privire la orice decizie, act sau omisiune a unor persoane sau organisme care exercită autoritatea administrativă. Tribunalul administrativ poate anula orice act administrativ cu caracter executoriu notificat cu privire la o încălcare sau la un abuz de putere ori care este contrar legii sau Constituției. În cazul în care calea de atac se referă la o chestiune fiscală sau la o procedură de protecție internațională, tribunalul poate să modifice, integral sau parțial, hotărârea sau actul în cauză.

Tribunalul de dreptul familiei

Tribunalul de dreptul familiei are competența exclusivă de a soluționa cererile de divorț, de încredințare a copiilor și de întreținere, precum și litigiile patrimoniale dintre soți de confesiune ortodoxă.

Dacă părțile au o altă confesiune, și anume armeană, maronită sau romano-catolică, competența în materiile de mai sus revine Tribunalului de dreptul familiei pentru grupurile religioase.

Există trei Tribunale de dreptul familiei, unul pentru Nicosia și Kyrenia, unul pentru Limassol și Paphos și unul pentru Larnaca și Famagusta. Există, de asemenea, un singur Tribunal de dreptul familiei pentru grupurile religioase, cu sediul la Nicosia.

Cauzele înaintate Tribunalului de dreptul familiei sunt soluționate de un singur judecător, cu excepția cererilor de divorț, care sunt soluționate de un complet de trei judecători.

Tribunalul de dreptul muncii

Tribunalul de dreptul muncii are competența exclusivă de a soluționa toate litigiile de muncă rezultate din încetarea raporturilor de muncă, de exemplu plata unei compensații pentru concediere nelegală (cu excepția cazurilor în care suma solicitată depășește echivalentul salariilor pe doi ani, care țin de competența tribunalului districtual), plata unei indemnizații care ține loc de preaviz, plata unei indemnizații de concediere și creanțele rezultate din contractul de muncă, cum ar fi drepturile salariale restante, concediile anuale, al treisprezecelea salariu sau primele. Tribunalul de dreptul muncii are, de asemenea, competența de a soluționa orice acțiune civilă întemeiată pe Legea privind protecția maternității (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), cauze privind inegalitatea de tratament și hărțuirea sexuală la locul de muncă, precum și litigii între fondurile de pensii (Ταμεία Πρόνοιας) și participanții la acestea.

Tribunalul de dreptul muncii este alcătuit dintr-un președinte sau un judecător, care este membru al Serviciului Judiciar al Republicii (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), precum și din doi membri fără studii juridice, numiți la propunerea reprezentanților angajatorilor și, respectiv, ai salariaților. Membrii fără studii juridice au un rol pur consultativ.

În prezent, în Cipru există trei Tribunale de dreptul muncii, cu sedii la Nicosia, Limassol și Larnaca.

Tribunalul competent în materia locațiunii

Tribunalul competent în materia locațiunii soluționează cauze privind redobândirea posesiei asupra unei proprietăți închiriate, stabilirea unei chirii corecte și orice alte aspecte accesorii sau suplimentare.

Fiecare Tribunal competent în materia locațiunii este alcătuit dintr-un președinte, care este membru al sistemului judiciar, și alți doi membri propuși de organizațiile care îi reprezintă pe chiriași și, respectiv, pe proprietari. Acești membri au un rol pur consultativ. Tribunalul are două camere.

Tribunalul militar

Tribunalul militar este competent să judece orice infracțiuni comise de militari cu încălcarea Codului penal militar (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), a Legii privind Garda Națională (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), a Codului penal (Ποινικός Κώδικας) sau a oricărei alte legi, indiferent de gravitatea pedepsei prevăzute. În mod excepțional, civilii pot fi, de asemenea, aduși în fața Tribunalului militar, în cazul în care acest lucru este prevăzut în Codul penal militar sau în orice altă lege.

Dacă persoana acuzată are gradul de colonel sau un grad superior celui de colonel, Tribunalul militar se constituie după modelul Curții cu jurați.

Președintele tribunalului este un judecător, membru al Serviciului Judiciar al Republicii. Din complet fac parte și doi asesori, care sunt militari numiți de Consiliul Suprem al Magistraturii (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο).

Baze de date juridice

Nu există încă o bază de date juridice oficială. Există o serie de baze de date juridice private, care fie oferă servicii contra cost, fie permit accesul gratuit.

Bazele de date juridice conțin informații privind hotărârile pronunțate de instanțe și legislația primară.

Ultima actualizare: 22/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.