Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Anglia i Walia

Niniejsza strona przedstawia informacje o niektórych sądach szczególnych, w tym trybunałach, w Anglii i Walii.

Autor treści:
Anglia i Walia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy administracyjne

Ostatnie zmiany w Zjednoczonym Królestwie obejmowały wprowadzenie nowego ujednoliconego system trybunałów. Dane kontaktowe trybunałów można znaleźć na stronie internetowej Służby ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Trybunał Pierwszej Instancji to trybunał o właściwości ogólnej. Jego główną funkcją jest rozstrzyganie skarg na decyzje administracji rządowej w zakresie jego właściwości. W niektórych przypadkach jest on właściwy w całym Zjednoczonym Królestwie. Obecnie trybunał składa się z sześciu izb. Są to:

 • Izba ds. Zabezpieczenia Społecznego (Social Entitlement Chamber);
 • Izba ds. Opieki Zdrowotnej, Edukacji i Opieki Społecznej (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Izba ds. Rent Wojskowych i Odszkodowań dla Personelu Sił Zbrojnych (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Izba Podatkowa (Tax Chamber);
 • Izba ds. Regulatorów (General Regulatory Chamber);
 • Izba ds. Imigracji i Azylu (Immigration and Asylum Chamber).

Niedługo powstanie siódma izba – Izba ds. Mieszkaniowych i Nieruchomości (Land Property and Housing Chamber).

Wyższy Trybunał (upper tribunal)

Wyższy Trybunał powstał, by rozstrzygać odwołania od orzeczeń Trybunału Pierwszej Instancji. Jego właściwość obejmuje całe terytorium Zjednoczonego Królestwa. Trybunał ten składa się z izb. Jest również uprawniony do prowadzenia kontroli sądowej w sprawach przekazanych mu przez Wysoki Trybunał (High Court). Trybunał jest podzielony na cztery izby. Są to:

 • Izba Odwołań Administracyjnych (Administrative Appeals Chamber);
 • Izba ds. Nieruchomości (Lands Chamber);
 • Izba Podatkowa i Kanclerska (Tax and Chancery Chamber);
 • Izba ds. Imigracji i Azylu (Immigration and Asylum Chamber).

Trybunał ds. Zatrudnienia i Trybunał Odwoławczy ds. Zatrudnienia (Employment and Employment Appeal tribunals)

Trybunał ds. Zatrudnienia i Trybunał Odwoławczy ds. Zatrudnienia są odrębne od Trybunału Pierwszej Instancji i Wyższego Trybunału, jednak występują między nimi bliskie powiązania.

Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie przed trybunałami jest mniej formalne niż przed innymi sądami. Wśród członków trybunałów mogą znaleźć się specjaliści lub eksperci z innych dziedzin niż prawo, np. lekarze, oraz osoby bez specjalistycznej wiedzy, choć przewodniczącym trybunału prawie zawsze jest osoba o wykształceniu prawniczym

W Anglii i Walii sąd administracyjny rozstrzyga zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego na obszarze Anglii i Walii, jak również jest sądem nadrzędnym nad sądami i trybunałami niższych instancji.

Sądy szczególne

W Anglii i Walii funkcjonuje szereg sądów szczególnych.

 • W sądach koronerskich (Coroners' Courts), koroner (niekiedy z ławą przysięgłych) ustala przyczyny zgonów gwałtownych, nienaturalnych lub podejrzanych, lub zgonów nagłych, w przypadku gdy przyczyna zgonu jest nieznana.
 • W Sądzie Opiekuńczym (Court of Protection) rozstrzyga się kwestie dotyczące majątku, opieki zdrowotnej i dobrobytu osób dorosłych (oraz, w nielicznych przypadkach, dzieci), które nie mają zdolności do czynności prawnych. Sąd ten jest również uprawniony do badania zdolności danej osoby do dokonania określonej czynności. Jest to sąd wyższej instancji typu court of record, którego orzeczenia mogą stanowić precedensy.
 • W sądach wojskowych (Courts Martial) rozstrzyga się sprawy członków sił zbrojnych, którzy podlegają prawu wojskowemu.
 • Sądy kościelne (Ecclesiastical Courts) rozstrzygają sprawy dotyczące Kościoła Anglii i z zakresu prawa kościelnego.

Powiązane strony

Służba ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości

Ostatnia aktualizacja: 12/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony