Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Schotland

Op deze pagina vindt u een beschrijving van een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Schotland.

Inhoud aangereikt door
Schotland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Administratieve rechtbanken

Veranderingen die sinds 2007 zijn ingevoerd, hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw, verenigd stelsel van tribunalen van het VK. Dit nieuwe stelsel is nog in ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op de website van de Tribunals Service. Schotland heeft ook een aantal tribunalen die zaken behandelden op het gebied van overgedragen kwesties. Er wordt momenteel een hervormingsprogramma uitgevoerd om hun hoogste rechterlijke macht samen te brengen en hun structuur te vereenvoudigen.

First-tier Tribunal van het VK

Het First-tier tribunal van het VK is een algemeen tribunaal dat als belangrijkste functie heeft beroepen te behandelen tegen overheidsbeslissingen op de gebieden waarvoor het tribunaal bevoegd is. Voor bepaalde doelen is het tribunaal in het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Schotland, bevoegd. Het First-tier Tribunal is in vier kamers verdeeld waaraan nieuwe divisies worden toegevoegd naarmate er nieuw rechtsgebieden bijkomen. De huidige vijf kamers zijn:

  • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
  • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en zorg);
  • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen krijgsmacht);
  • de Tax Chamber (belastingen); en
  • de General Regulatory Chamber.

Upper Tribunal van het VK

Het Upper Tribunal van het VK is in het leven geroepen voor het behandelen van beroepen naar aanleiding van, en het ten uitvoer leggen van, beslissingen van het First-tier Tribunal. Het is in het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Schotland, bevoegd en is in kamers verdeeld. Ook heeft het de bevoegdheid om een rechterlijke toetsing uit te voeren van beslissingen of acties waarvoor geen beroep meer openstaat.

Schotse tribunalen

Schotland heeft ongeveer 20 afzonderlijke statutaire tribunalen die zijn opgericht om bezwaren te behandelen tegen allerlei soorten beslissingen van overheids- en openbare organen die zijn genomen onder de aan het Schotse parlement en de Schotse regering overgedragen bevoegdheden. Aan het hoofd van elke rechterlijke bevoegdheid van de tribunalen staat een president of voorzitter en elk tribunaal heeft andere handhavingsbevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheden lopen uiteen van bezwaren tegen parkeerboetes tot de verplichte behandeling en opname van patiënten met ernstige psychische aandoeningen.

Bezwaren tegen beslissingen van Schotse tribunalen worden behandeld door de Civil Court in Schotland en kunnen worden beoordeeld door de Sheriffs Principle en de Court of Session.

Hervorming van de Schotse tribunalen

De Schotse regering is begonnen aan een hervorming van het Schotse systeem van tribunalen. Wetgeving die in het voorjaar van 2013 van kracht is gegaan, plaatst de hoogste rechter van Schotland, de Lord President, aan het hoofd van een enkel Schots tribunaal dat bestaat uit een first-tier en een upper tier, net zoals in het hierboven beschreven Britse model. De upper tier neemt de bevoegdheid voor de behandeling van de meeste beroepen tegen uitspaken van de first-tier over van de rechtbanken.

Praktijk van de tribunalen

In het algemeen is de procedure in Britse en Schotse tribunalen minder formeel dan bij de andere rechters. De leden van tribunalen kunnen onder andere niet-juridische specialisten of experts zijn, zoals artsen en leken, hoewel de voorzitter vrijwel altijd juridisch geschoold is.

Bestuursrechtelijke zaken (rechterlijke toetsing) worden in Schotland behandeld door het Court of Session. Het Lands Tribunal for Scotland (grondtribunaal voor Schotland) behandelt de kwijting of verandering van grondverplichtingen en schadevergoedingsvorderingen vanwege onteigening.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Schotland kan een (civiele of strafrechtelijke) zaak die een 'grondwettelijk' vraagstuk oproept voortvloeiend uit de Britse decentralisatieregelingen (bijvoorbeeld mensenrechtenkwesties) worden behandeld door het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk.

Andere gerechtelijke instanties zijn onder andere:

Links

Tribunals Service, Lands Tribunal for Scotland, Court of the Lord Lyon, Scottish Land CourtSchotse tribunalen

Laatste update: 06/02/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website