Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Nederland.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken in Nederland zijn:

  • Rechtbank: gerecht van eerste aanleg voor alle bestuursrechtelijke zaken
  • Gerechtshof: beroepsinstantie voor belastingzaken
  • Hoge Raad: hoogste instantie voor belastingzaken
  • Centrale Raad van Beroep: beroeps- (en laatste) instantie voor socialezekerheidszaken
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven: beroeps- (en laatste) instantie voor geschillen op het gebied van sociaaleconomisch bestuursrecht
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: beroeps- (en laatste) instantie voor alle bestuursrechtelijke zaken die niet worden afgehandeld door andere beroepsinstanties.

Juridische gegevensbanken

Verdere informatie kunt u vinden op de website voor de rechtspraak in Nederland.

Links

Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden

Information on Special Tribunals (in English)

Laatste update: 20/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website