Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales, inclusief tribunals.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Administratieve rechtbanken

Recente veranderingen in het Verenigd Koninkrijk hebben onder meer geleid tot de invoering van een nieuw, samenhangend stelsel van tribunals. Informatie over de tribunals is te vinden op de website van Her Majesty's Courts and Tribunals service. First-tier tribunal (lager tribunal)

Het first-tier tribunal (lager tribunal) is een algemeen tribunal dat als belangrijkste functie heeft beroepen te behandelen tegen overheidsbeslissingen op de gebieden waarvoor het tribunal bevoegd is. Met betrekking tot bepaalde soorten zaken is het in het gehele Verenigd Koninkrijk bevoegd. Het first-tier tribunal is momenteel onderverdeeld in zes kamers:

 • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
 • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en zorg);
 • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen krijgsmacht);
 • de Tax Chamber (belastingen);
 • de General Regulatory Chamber (algemene regelgeving); en
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken).

Binnenkort zal een zevende kamer, de Land Property and Housing Chamber, worden opgericht.

Upper tribunal (tribunal voor hoger beroep)

Het upper tribunal is opgericht voor de behandeling van beroepen tegen beslissingen van een first-tier tribunal. Het is in het hele Verenigd Koninkrijk bevoegd en is ook in kamers onderverdeeld. Het kan bovendien rechterlijke toetsingen uitvoeren voor het High Court. Er zijn momenteel vier kamers:

 • de Administrative Appeals Chamber;
 • de Lands Chamber;
 • de Tax and Chancery Chamber; en
 • de Immigration and Asylum Chamber.

Employment Tribunal en Employment Appeal Tribunal

Het Employment Tribunal (tribunal voor arbeidszaken) en het Employment Appeal Tribunal (tribunal voor arbeidszaken in hoger beroep) zijn gescheiden van het first-tier tribunal en het upper tribunal, hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn.

Bij de tribunals is de procedure over het algemeen minder formeel dan bij de andere rechtbanken. Tot de leden van de tribunals kunnen niet-rechtsgeleerde deskundigen en specialisten, zoals medici, en ook leken behoren. De voorzitter is echter bijna altijd een jurist.

In Engeland en Wales is het Administrative Court enerzijds bevoegd voor het bestuursrecht voor Engeland en Wales, anderzijds houdt het toezicht op lagere gerechten en tribunals.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Engeland en Wales is er ook een aantal gespecialiseerde rechtbanken:

 • in de Coroners' Courts stellen coroners (rechters van instructie), soms met een jury, een onderzoek in naar de oorzaak van gevallen van gewelddadige, onnatuurlijke en verdachte dood of van plotselinge dood, als de doodsoorzaak niet bekend is;
 • het Court of Protection neemt beslissingen over het vermogen, de bezittingen, de gezondheidszorg en het welzijn van volwassenen (en in sommige gevallen van kinderen) die handelingsonbekwaam zijn. Het is ook bevoegd een verklaring uit te geven over de vraag of iemand bekwaam is een bepaalde beslissing te nemen. Het is een hoger court of record en kan precedenten scheppen;
 • bij de Courts Martial (militaire rechtbanken) worden onder het militaire recht vallende zaken aanhangig gemaakt tegen leden van de krijgsmacht;
 • de Ecclesiastical Courts nemen beslissingen in zaken met betrekking tot de Church of England (Anglicaanse kerk) en het kerkelijk recht.

Links

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Laatste update: 30/11/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website