Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.
Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Qrati speċjalizzati nazzjonali

Skozja

Din it-taqsima tiddeskrivi xi wħud mill-qrati speċjalizzati fl-Iskozja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Skozja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Qrati amministrattivi

Xi tibdil li sar mill-2007 fir-Renju Unit ra l-iżvilupp ta’ sistema ġdida unifikata ta’ tribunali għar-Renju Unit. Din is-sistema l-ġdida għadha qed tevolvi. Informazzjoni dwar dan tinsab fil-websajt tas-Servizz tat-Tribunali. L-Iskozja għandha wkoll għadd ta' tribunali li jittrattaw każijiet li jokkonċernaw kwistjonijiet devoluti. Bħalissa għaddej programm biex jgħaqqad it-tmexxija ġudizzjali tagħhom u jissimplifika l-istruttura tagħhom.

It-Tribunal tal-Ewwel Grad tar-Renju Unit (First-tier UK tribunal)

It-tribunal tal-ewwel grad tar-Renju Unit huwa tribunal ġeneriku, li l-funzjoni ewlenija tiegħu hija li jisma’ appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-gvern f’oqsma fejn it-tribunal ikun ingħata ġuriżdizzjoni. Għal xi skopijiet, huwa għandu ġuriżdizzjoni tul ir-Renju Unit, inkluża l-Iskozja. It-Tribunal tal-Ewwel Grad huwa maqsum f’erbat ikmamar, b’aktar diviżjonijiet hekk kif jiżdiedu ġuriżdizzjonijiet ġodda. L-erbat ikmamar attwali huma dawn:

  • Il-Kamra tad-Drittijiet Soċjali
  • Il-Kamra tas-Saħħa, l-Edukazzjoni, u l-Kura Soċjali
  • Il-Kamra tal-Pensjonijiet tal-Gwerra u l-Kumpens tal-Forzi Armati
  • Il-Kamra tat-Taxxa.

Tribunal Superjuri tar-Renju Unit (UK Upper tribunal)

It-tribunal superjuri tar-Renju Unit ġie stabbilit sabiex jisma’ appelli kontra, u jinforza, deċiżjonijiet tat-tribunal tal-ewwel grad tar-Renju Unit. Huwa għandu ġuriżdizzjoni tul ir-Renju Unit u huwa maqsum fi kmamar. Għandu wkoll is-setgħat li jwettaq stħarriġ ġudizzjarju ta’ deċiżjonijiet jew azzjonijiet li ma jistax isir appell minnhom.

It-Tribunali Skoċċiżi

Hemm madwar 20 tribunal separate fl-iskozja li kienu stabbiliti biex jittrattaw appelli kontra firxa wiesgħa ta' deċiżjonijiet tal-gvern u korpi pubbliċi li jkunu saru skont poteri devoluti lill-Parlament u l-Gvern Skoċċiż. Kull ġuriżdizzjoni tat-tribunal hija mmexxija minn president jew chairperson separat u kull wieħed minnhom għandu poteri differenti ta' infurzar. Il-ġuriżdizzjonijiet ivarjaw minn appelli kontra multi għall-ipparkjar għal kura u żamma ta' pazjenti li jkunu qed ibatu minn mard mentali serju.

L-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-tribunali Skoċċiżi jinstemgħu mill-qrati ċivili fl-Iskozja u jistgħu jitqiesu mix-Sheriffs Principle u mill-Qorti tas-Sessjoni (Court of Session).

Riforma tat-Tribunali Skoċċiżi

Il-Gvern Skoċċiż kien beda riforma tas-sistema tat-tribunali Skoċċiżi. Il-leġiżlazzjoni li kellha tiddaħħal fir-rebbiegħa tal-2013 tagħti lill-imħallef l-iktar anzjan tal-Iskozja, il-Lord President, it-tmexxija ta' tribunal wieħed Skoċiż li jkun jikkonsisti fl-ewwel u u l-ogħla grad, simili għall-mudell tar-Renju Unit kif deskritt hawn fuq. Il-grad ogħla jieħu r-responsabbilità li jisma' bosta mill-appelli mid-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu fl-ewwel grad, u b'hekk dawn ikunu qed jitneħħew mill-ġuriżdizzjonijiet tal-qrati.

Il-prattika tat-Tribunal

B’mod ġenerali, il-proċedura fit-tribunali tar-Renju Unit u dawk Skoċċiżi għandha t-tendenza li tkun inqas formali milli fil-qrati l-oħrajn. Il-membri tat-tribunali jistgħu jinkludu speċjalisti jew esperti mhux legali, bħat-tobba u persuni popolari, għalkemm il-president huwa kważi dejjem kwalifikat legalment.

Il-kwistjonijiet ta’ liġi amministrattiva (stħarriġ ġudizzjarju) fl-Iskozja jinstemgħu mill-Court of Session. It-Tribunal tal-Artijiet għall-Iskozja jittratta t-twettiq jew il-ksur ta’ obbligi tal-artijiet u kwistjonijiet ta’ kumpens għal xiri forzat (esproprjazzjoni).

Qrati speċjalizzati

Fl-Iskozja, meta kawża (ċivili jew kriminali) tqajjem kwistjoni kostituzzjonali li tirriżulta mid-devoluzzjoni tal-kompetenzi interni tar-Renju Unit (per eżempju kwistjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem), din tista’ tiġi riferita lill-Qorti Suprema tar-Renju Unit.

Qrati oħrajn jinkludu:

Links relatati

Servizz tat-Tribunali, Tribunal tal-Artijiet għall-Iskozja, Il-Qorti tal-Lord Lyon, Il-Qorti tal-Artijiet SkoċċiżaIt-Tribunali Skoċċiżi

L-aħħar aġġornament: 06/02/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna