Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati speċjalizzati nazzjonali

Olanda

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fl-Olanda.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Qrati amministrattivi

Il-qrati amministrattivi fl-Olanda huma:

  • il-Qorti distrettwali (Rechtbank): l-ewwel istanza għall-kawżi amministrattivi kollha
  • il-Qorti tal-Appell (Gerechtshof): il-qorti tal-appell għal kawżi dwar taxxi
  • il-Qorti Suprema (Hoge Raad): il-qorti suprema għal kawżi dwar taxxi
  • it-Tribunal Ċentrali tal-Appelli (Centrale Raad van Beroep): il-qorti tal-appell (u dik finali) għall-kawżi dwar is-sigurtà soċjali
  • it-Tribunal tal-Appelli Kummerċjali u Industrijali (College van Beroep voor het bedrijfsleven): il-qorti tal-appell (u dik finali) għal-liġi amministrattiva soċjo-ekonomika
  • id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): il-qorti tal-appell (u dik finali) għall-kawżi amministrattivi kollha li ma jiġux deċiżi minn qrati oħrajn tal-appell.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib l-informazzjoni li trid fis-sit web iddedikat għas-Sistema ġudizzjarja fl-Olanda.

Links relatati

Il-Ġudikatura Olandiża u l-Qorti Suprema tal-Olanda

L-aħħar aġġornament: 11/01/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna