Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Anglija un Velsa

Šajā lapā ir sniegta informācija par dažām Anglijas un Velsas specializētajām tiesām, ieskaitot tribunālus.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Administratīvās tiesas

Nesen Apvienotajā Karalistē ir notikušas izmaiņas, līdz ar kurām ir ieviesta jauna vienota tribunālu sistēma. Sīkāku informāciju par tribunāliem var atrast Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Pirmā līmeņa tribunāls

Pirmā līmeņa tribunāls ir vispārējs tribunāls. Tā galvenā funkcija ir valdības lēmumu pārsūdzību iztiesāšana vietās, kuras atrodas tribunāla jurisdikcijā. Atsevišķos gadījumos tā jurisdikcijā atrodas visa Apvienotā Karaliste. Pirmā līmeņa tribunāls pašlaik ir sadalīts sešās kamerās:

 • Sociālo tiesību kamera;
 • Veselības, izglītības un sociālās aprūpes kamera;
 • Kara pensiju un bruņoto spēku atlīdzības lietu kamera;
 • Nodokļu kamera;
 • Vispārīgā reglamentējošā kamera;
 • Imigrācijas un patvēruma lietu kamera.

Ar laiku tiks izveidota arī septītā kamera – Zemes īpašumu un mājokļu lietu kamera.

Augstākais tribunāls

Augstākais tribunāls ir izveidots pirmā līmeņa tribunāla lēmumu pārsūdzību izskatīšanai. Tā jurisdikcijā atrodas visa Apvienotā Karaliste, un tas arī ir iedalīts kamerās. Augstākajam tribunālam arī ir tiesības veikt juridiskās kontroles procedūras, kuras tam nodevusi Augstā tiesa. Tribunālā pašlaik ir četras kameras, proti:

 • Administratīvo apelāciju kamera;
 • Zemes lietu kamera;
 • Nodokļu un kancelejas kamera;
 • Imigrācijas un patvēruma lietu kamera.

Darba strīdu tribunāls un Darba strīdu apelācijas tribunāls

Darba strīdu tribunāls un Darba strīdu apelācijas tribunāls pastāv atsevišķi no Pirmā līmeņa tribunāla un Augstākā tribunāla, bet starp tiem ir ciešas saiknes.

Kopumā procedūra tribunālos parasti ir neformālāka kā citās tiesās. Tribunālu locekļi var būt speciālisti vai eksperti, kas nav juristi, piemēram, mediķi un zvērinātie, lai gan priekšsēdētājam gandrīz vienmēr ir jurista kvalifikācija.

Anglijā un Velsā Administratīvās tiesas darbs ietver administratīvo tiesību jurisdikciju Anglijā un Velsā, kā arī uzraudzības jurisdikciju zemākās tiesās un tribunālos.

Specializētās tiesas

Anglijā un Velsā ir vairākas specializētās tiesas:

 • krimināltiesas, kurās izmeklētājs (dažreiz kopā ar zvērinātajiem) izmeklē vardarbīgas, nedabīgas un aizdomīgas vai pēkšņas nāves gadījumus, kad nāves cēlonis nav zināms;
 • Aizbildniecības tiesa pieņem lēmumus par nepieskaitāmo pieaugušo (un dažos gadījumos, arī bērnu) īpašumu un lietām, veselības aprūpi un personīgo labklājību. Tiesai arī ir tiesības paziņot par to, vai kāda persona ir spējīga pieņemt konkrētu lēmumu. Tā ir augstākā lietvedības tiesa, kas var noteikt precedentus;
 • kara tiesas, kuras atbilstoši militārajām tiesībām izskata pret bruņoto spēku locekļiem ierosinātas lietas;
 • baznīcas tiesas, kuras izlemj jautājumus, kas skar Anglijas Baznīcu un baznīcas tiesības.

Saites

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 12/06/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu