Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Švedija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Švedijos specializuotų teismų sistemą.

Turinį pateikė
Švedija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Specializuoti teismai

Yra keletas specialių ir specialiosios jurisdikcijos teismų, kurie nagrinėja tam tikrų rūšių bylas ir klausimus:

  • Darbo teismas nagrinėja darbo ginčus. Darbo ginčai – tai su darbuotojų ir darbdavių santykiais susiję ginčai. Paprastai Darbo teismas yra pirmoji ir vienintelė instancija, kuri yra kompetentinga spręsti darbo ginčus. Nepaisant to, kai kuriuos darbo ginčus pirmiausia nagrinėja apylinkės teismas, o po to galima pateikti apeliacinį skundą Darbo teismui, kuris yra antrosios ir paskutinės instancijos teismas.
  • Rinkos teismas, be kita ko, nagrinėja ginčus pagal Konkurencijos įstatymą ir Rinkodaros veiklos įstatymą.
  • Apeliacinių skundų dėl patentų teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl Švedijos patentų registravimo tarnybos priimtų sprendimų dėl patentų, prekės ženklų bei dizaino ir kt. Apeliacinių skundų dėl patentų teismo sprendimai skundžiami Aukščiausiajam administraciniam teismui.

Žemės ir aplinkos apsaugos teismai nagrinėja bylas, susijusias su veikla vandens telkiniuose ir aplinkai pavojinga veikla, sveikatos apsaugos, gamtos išsaugojimo, atliekų surinkimo, užterštų vietovių, pavojingų atliekų, žalos aplinkai ir jos atlyginimo klausimais, statybos, griovimo ir žemės leidimų pagal Planavimo ir statybos įstatymą klausimais, sklypų nuoma, skundais dėl planavimo klausimų, žemės padalijimo, servituto ir eksproprijavimo. Yra penki žemės ir aplinkos apsaugos teismai, kurie yra specializuotieji teismai, veikiantys Nakos, Vanersborgo, Vaksjo, Umėjos ir Ostersundo apylinkėse. Žemės ir aplinkos apsaugos teismų nuosprendžiai ir sprendimai gali būti apskųsti Žemės ir aplinkos apsaugos apeliaciniam teismui, priklausančiam Svea apeliaciniam teismui. Apeliaciniai skundai dėl apskųstų ir Žemės ir aplinkos apsaugos apeliaciniame teisme išnagrinėtų bylų gali būti pateikti Aukščiausiajam Teismui.

Jūrų teismai nagrinėja bylas, kurioms taikomas Švedijos jūrų kodeksas (1994:1009). Yra septyni apylinkių teismams priklausantys jūrų teismai Lulėjoje, Sundsvalyje, Stokholme, Kalmare, Malmėje, Giotenburge ir Karlštade.

Migracijos teismai peržiūri Švedijos migracijos valdybos priimtus sprendimus dėl užsieniečių ir pilietybės. Migracijos bylų teismai – tai specializuotieji teismai, priklausantys Malmės, Giotenburgo ir Stokholmo administraciniams teismams. Migracijos bylų teismų nuosprendžiai ir sprendimai gali būti apskųsti Apeliaciniam migracijos bylų teismui, priklausančiam Stokholmo administraciniam teismui.

Kai kurių rūšių ginčus dėl nuomos ir išsinuomoto nekilnojamojo turto sprendžia regioniniai nuomos ir turto nuomos bylų teismai. Jie yra pusiau teisminės institucijos, turinčios panašius įgaliojimus, kaip ir teismai.

Kiti specializuoti teismai

Švedijoje nėra nei konstitucinio, nei panašaus teismo.

Paskutinis naujinimas: 19/06/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma