Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Škotija

Šiame puslapyje aprašomi kai kurie Škotijos specializuoti teismai.

Turinį pateikė
Škotija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Administraciniai teismai

2007 m. imta tobulinti naują bendrą Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismų sistemą. Ši nauja sistema vis dar formuojama. Informacijos apie specialiosios jurisdikcijos teismus galima rasti Specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje. Škotijoje taip pat yra keletas teismų, nagrinėjančių bylas, susijusias su perduotos kompetencijos sritimis. Šiuo metu vykdoma reformos programa, kuria siekiama suvienodinti aukščiausiųjų teismų pareigūnų sistemą ir supaprastinti teismų struktūrą.

Jungtinės Karalystės pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas

Jungtinės Karalystės pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas yra bendros kompetencijos teismas. Jo pagrindinė funkcija – nagrinėti apeliacinius skundus dėl vyriausybės sprendimų tose srityse, kurios priskiriamos šio specialiosios jurisdikcijos teismo jurisdikcijai. Tam tikrais klausimais jo jurisdikcija apima visą Jungtinę Karalystę, įskaitant Škotiją. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismą sudaro keturios kolegijos. Be to, teisme kuriami nauji skyriai, nes jo kompetencijai priskiriamos naujos sritys. Šiuo metu veikia šios keturios kolegijos:

  • Socialinių teisių kolegija,
  • Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos kolegija,
  • Karo pensijų ir kompensacijų kariškiams kolegija,
  • Mokesčių kolegija.

Jungtinės Karalystės aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas

Jungtinės Karalystės aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas įsteigtas apeliaciniams skundams dėl Jungtinės Karalystės pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimų nagrinėti ir šio teismo sprendimų vykdymui užtikrinti. Jo jurisdikcija apima visą Jungtinę Karalystę, jį taip pat sudaro kelios kolegijos. Šiam teismui taip pat suteikti įgaliojimai vykdyti neskundžiamų bylų teisminę priežiūrą.

Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismai

Škotijoje yra maždaug 20 atskirų įstatymais nustatytų specialiosios jurisdikcijos teismų, kurie buvo įsteigti, kad nagrinėtų apeliacinius skundus dėl įvairių vyriausybės ir viešųjų institucijų sprendimų, priimtų pagal Škotijos parlamentui ir vyriausybei perduotus įgaliojimus. Kiekvienam specialiosios jurisdikcijos teismui vadovauja atskiras pirmininkas ir kiekvienam priklauso skirtingi vykdymo įgaliojimai. Jų jurisdikcija įvairi – nuo apeliacinių skundų dėl baudų už transporto priemonės stovėjimą nagrinėjimo iki sunkia psichikos liga sergančių pacientų privalomo gydymo ir suvaržymo priemonių taikymo.

Škotijoje apeliaciniai skundai dėl Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismų sprendimų nagrinėjami civilinių bylų teismuose, juos taip pat gali svarstyti vyriausieji teisėjai ir Sesijų teismas.

Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismų reforma

Škotijos vyriausybė pradėjo Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismų sistemos reformą. Pagal 2013 m. pavasarį priimtus teisės aktus Škotijoje paskirtas vyriausiasis teisėjas, lordas pirmininkas, Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismo vadovybė, kurią sudaro pirmosios pakopos ir aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismai, panašiai kaip pirmiau aprašytame Jungtinės Karalystės modelyje. Aukštesniosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismai prisiima atsakomybę už daugelio apeliacinių skundų dėl pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismų sprendimų nagrinėjimą, todėl tokie skundai nebepriklauso teismų jurisdikcijai.

Specialiosios jurisdikcijos teismų praktika

Apskritai Jungtinės Karalystės ir Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismų procesas yra ne toks formalus kaip kitų teismų. Specialiosios jurisdikcijos teismų nariai gali būti kitų sričių specialistai ar ekspertai, pavyzdžiui, gydytojai ir specialaus išsilavinimo neturintys asmenys, tačiau pirmininkas beveik visada turi teisininko kvalifikaciją.

Administracinės teisės bylas Škotijoje nagrinėja (atlieka teisminę priežiūrą) Sesijų teismas. Škotijos žemės bylų teismas nagrinėja su žeme susijusių prievolių vykdymą ar jų pakeitimus ir kompensacijos už privalomą išpirkimą klausimus.

Specializuoti teismai

Kai Škotijoje civilinėje ar baudžiamojoje byloje kyla konstitucinis klausimas, kurio pagrindas – susitarimai dėl Jungtinės Karalystės perduotų sričių (pavyzdžiui, žmogaus teisių klausimai), šią bylą gali nagrinėti Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas.

Kiti teismai:

Susijusios nuorodos

Specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba, Škotijos žemės bylų teismas, Lordo Lyono teismas, Škotijos žemės teismas, Škotijos specialiosios jurisdikcijos teismai

Paskutinis naujinimas: 06/02/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma