Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Specializuoti nacionaliniai teismai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos teismų tarnybos administruojamus specializuotus teismus.

Kelis Šiaurės Airijoje veikiančius specializuotus teismus administruoja teisingumo ministerija. Praktikoje šias funkcijas atlieka Šiaurės Airijos teismų tarnyba (Northern Ireland Courts and Tribunals Service, NICTS), vykdomasis šios ministerijos padalinys.

Teisingumo ministerija pagal įstatymus atsako už šių teismų veiklą:

 • globos bylas nagrinėjantį teismą (Care Tribunal);
 • labdaros bylas nagrinėjantį teismą (Charity Tribunal);
 • skundus dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo nagrinėjantį Šiaurės Airijos teismą (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel);
 • žemės nuosavybės bylas nagrinėjantį teismą (Lands Tribunal);
 • skundus dėl skirto psichiatrinio gydymo nagrinėjantį teismą (Mental Health Review Tribunal);
 • sveikatos ir saugos bylas nagrinėjantį teismą (Health and Safety Tribunal);
 • skundus dėl baudų už KET pažeidimus nagrinėjantį Šiaurės Airijos teismą (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal);
 • skundus dėl žemės mokesčio nustatymo nagrinėjantį Šiaurės Airijos teismą (Northern Ireland Valuation Tribunal);
 • socialinės apsaugos ir vaiko teisių bylų teisėjus (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners);
 • bylas dėl specialiųjų švietimo poreikių ir negalios nagrinėjantį teismą (Special Educational Needs and Disability Tribunal);
 • 1972 m. Šiaurės Airijos akto dėl sveikatos ir asmens socialinių paslaugų 11 priedu įsteigtą teismą (Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services Order 1972).

2010 m. balandį NICTS administracinei atsakomybei priskirtos tam tikrus socialinio pobūdžio skundus nagrinėjanti apeliacinė tarnyba (Appeals Service) ir nuomos ginčus nagrinėjanti įstaiga (Rent Assessment Panel), kurios abi administruojamos remiantis tarpžinybiniu susitarimu su Bendruomenių ministerija. Įgyvendinant specializuotų teismų reformą įstatymo nustatyta tvarka jas abi ketinama priskirti NICTS.

Be to, remdamasi tarpžinybiniu susitarimu, NICTS teikia administracinę pagalbą visoje Jungtinėje Karalystėje veikiantiems teismams, įsikūrusiems Šiaurės Airijoje, įskaitant mokesčių teismą, imigracijos ir prieglobsčio teismą, Informacijos teismą, nagrinėjantį skundus dėl duomenų apsaugos, ir Aukštojo teismo Administracinę apeliacinių skundų kolegiją.

Daugiau informacijos apie Šiaurės Airijos teismų tarnybos administruojamus Šiaurės Airijos specializuotus teismus ir jų kontaktinius duomenis rasite Šiaurės Airijos teismų tarnybos svetainėje.

Susijusios nuorodos

Šiaurės Airijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 10/07/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.