Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Suomija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Suomijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Suomija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Specializuoti teismai

Suomijos specializuotų teismų uždaviniai numatyti atskiruose teisės aktuose. Specializuoti teismai buvo sukurti nagrinėti tokias bylas, kurių negali nagrinėti bendrosios kompetencijos ar administraciniai teismai, nes tam reikia specialiųjų žinių. Specializuotų teismų sudėtis paprastai priklauso nuo atitinkamai sričiai reikalingų specialiųjų žinių. Specializuoti teismai yra šie:

  • Darbo ginčų teismas;
  • Komercinis teismas;
  • Socialinio draudimo teismas;
  • Aukštasis apkaltos teismas.

Darbo ginčų teismas

Darbo ginčų teismas nagrinėja ir sprendžia ginčus dėl Darbo sutarčių įstatymo, Valstybės tarnautojų darbo sutarčių įstatymo, Savivaldybių tarnautojų darbo sutarčių įstatymo ir valstybės tarnautojų darbo sutartis su Evangelikų liuteronų bažnyčia reglamentuojančio teisės akto aiškinimo. Darbo teismas taip pat nagrinėja ginčus, susijusius su valstybės tarnautojų sutartimis ir darbuotojų kolektyvinėmis sutartimis.

Komercinis teismas

Komercinis teismas nagrinėja Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Vartotojų ombudsmeno įstatymo ir Vertybinių popierių rinkos įstatymo reglamentavimo sričiai priklausančius klausimus. Remdamasis kredito įstaigų ir verslininkų susitarimus reglamentuojančiu įstatymu Komercinis teismas taip pat nagrinėja ginčus dėl prekybos bei sutarčių sąlygų ir Konkurencijos ribojimo įstatymo pažeidimus.

Socialinio draudimo teismas

Socialinio draudimo teismas yra specialus administracinės teisės teismas. Jis yra kompetentingas nagrinėti jo jurisdikcijai priskirtas su pajamų garantijomis susijusias bylas. Be kitų bylų, šis teismas nagrinėja įvairius su sveikatos draudimu ir draudimu nuo nelaimingų atsitikimų susijusius ginčus, apeliacinius skundus dėl Pensijų apeliacijų valdybos, Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apeliacijų valdybos, Socialinio draudimo institucijų valdybos ir Nedarbo apeliacijų valdybos priimtų sprendimų.

Aukštasis apkaltos teismas

Aukštasis apkaltos teismas yra specializuotas teismas, nagrinėjantis bylas, kuriose kaltinimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi pareikšti ministrams, taip pat Aukščiausiojo Teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo teisėjams ir tam tikriems vyresniesiems valstybės tarnautojams. Aukštasis apkaltos teismas šaukiamas pagal poreikį.

Papildoma informacija

Suomijos teismų interneto svetainėje skelbiama informacija apie Suomijos teismų sistemą. Tai vieno langelio portalas, kuriame teikiama informacija apie teismus, prokurorus, teisėsaugos institucijas ir teisinę pagalbą.

Pavyzdžiui, portale skelbiama naujausia apeliacinių teismų ir administracinių teismų praktikos medžiaga, taip pat nuorodos į visų teismų interneto svetaines.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma