Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Kipras

Kipro Respublikoje veikia šie specializuoti teismai: šeimos teismai (Οικογενειακά Δικαστήρια), darbo ginčų tribunolas (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), nuomos kontrolės tribunolas (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) ir karo teismas (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Turinį pateikė
Kipras
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Specializuoti teismai

Šeimos teismai

Išimtinei šeimos teismo jurisdikcijai priklauso skyrybų prašymų, vaikų globos, išlaikymo ir turtinių ginčų, kylančių tarp Graikų ortodoksų bažnyčiai priklausančių sutuoktinių, nagrinėjimas.

Jei šalys priklauso kuriai nors kitai Kipro religinei grupei, t. y. armėnų, maronitų ar Romos katalikų, minėti klausimai priklauso religinių grupių šeimos teismo jurisdikcijai.

Yra trys šeimos teismai: vienas Nikosijoje ir Kirėnijoje, vienas Limasolyje ir Pafe, taip pat vienas Larnakoje ir Famagustoje. Nikosijoje įsikūręs religinių grupių šeimos teismas aprėpia visą Kiprą.

Šeimos teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas, išskyrus skyrybų prašymus – tokias bylas svarsto trijų teisėjų kolegija.

Darbo ginčų tribunolas

Išimtinei darbo ginčų tribunolo jurisdikcijai priklauso nagrinėti visus darbo ginčus, kylančius dėl darbo sutarties nutraukimo, pvz., dėl kompensacijos mokėjimo už neteisėtą atleidimą iš darbo (nebent reikalaujama suma viršija dvejų metų darbo užmokesčio ekvivalentą – šiuo atveju jurisdikcija priklauso apylinkės teismui), dėl mokėjimo vietoj įspėjimo, dėl išeitinių išmokų mokėjimo ir dėl iš darbo sutarties kylančių pretenzijų, pvz., sukaupto darbo užmokesčio, kasmetinių atostogų, tryliktojo atlyginimo ar premijų. Jo jurisdikcijai taip pat priklauso nagrinėti visus civilinius ieškinius, grindžiamus Motinystės apsaugos įstatymu (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), nevienodo požiūrio ir seksualinio priekabiavimo darbo vietoje bylas ir ginčus tarp kaupiamųjų fondų (Ταμεία Πρόνοιας) ir jų narių.

Darbo ginčų tribunolą sudaro pirmininkas arba teisėjas, kuris yra Respublikos teismų tarnybos (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) narys, ir du neprofesionalūs nariai, paskirti rekomendavus darbdavių ir darbuotojų sąjungoms. Neprofesionalių narių vaidmuo yra tik patariamasis.

Šiuo metu Respublikoje veikia 3 darbo ginčų tribunolai: Nikosijoje, Limasolyje ir Larnakoje.

Nuomos kontrolės tribunolas

Nuomos kontrolės tribunolo jurisdikcijai priklauso nagrinėti klausimus, susijusius su nuomojamojo nekilnojamojo turto nuosavybės atgavimu, sąžiningo nuomos mokesčio nustatymu ir bet kokiais kitais susijusiais ar papildomais klausimais.

Kiekvieną nuomos kontrolės tribunolą (dabar jų yra trys) sudaro pirmininkas, kuris yra teisminės valdžios institucijos narys, ir du neprofesionalūs nariai, skiriami nuomininkų ir nuomotojų sąjungų. Neprofesionalių narių vaidmuo yra tik patariamasis.

Karo teismas

Karo teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti nusikaltimus, kariškių padarytus pažeidžiant Karinį baudžiamąjį kodeksą (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Nacionalinės gvardijos įstatymą (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Baudžiamąjį kodeksą (Ποινικός Κώδικας) ar bet kurį kitą įstatymą, nepaisant numatytos bausmės. Privatūs asmenys taip pat perduodami karo teismui, jei taip numatyta Kariniame baudžiamajame kodekse arba bet kuriame kitame įstatyme.

Jei kaltinamojo laipsnis yra pulkininko ar aukštesnis, karo teismas sudaromas taip pat kaip apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamasis teismas.

Teismui pirmininkauja teisėjas, priklausantis Respublikos teismų tarnybai. Taip pat dalyvauja du kariuomenės pareigūnai, paskirti Aukščiausiosios teisėjų tarybos (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο).

Administraciniai teismai

Prašymus panaikinti administracinius aktus pirmojoje instancijoje nagrinėja vienas Aukščiausiojo Teismo teisėjas, o apeliacijas svarsto 5 teisėjų kolegija.

Teisinių duomenų bazės

Kol kas oficialios teisinių duomenų bazės nėra. Veikia įvairios privačios teisinių duomenų bazės, kai kurios iš jų prenumeruojamos, o kitos nemokamos.

Jose pateikiama informacija apie teismų sprendimus ir pirminius teisės aktus.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma