Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Skócia

Ez az oldal Skócia egyes szakosított bíróságait ismerteti.

Tartalomszolgáltató:
Skócia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Közigazgatási bíróságok

Az Egyesült Királyságban 2007 óta bekövetkezett változások folytán új, egységes közigazgatási döntőbírósági rendszer jött létre. Az új rendszer jelenleg is formálódik. Tájékoztatás a Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálat (Tribunals Service) honlapján található. Skóciában emellett számos közigazgatási döntőbíróság foglalkozik decentralizált hatáskörbe tartozó ügyekkel. Egy folyamatban lévő reformprogram célja, hogy egységesítse ezek bírósági irányítását és egyszerűsítse felépítésüket.

Az Egyesült Királyság elsőfokú közigazgatási döntőbírósága (first-tier UK tribunal)

Az Egyesült Királyság elsőfokú közigazgatási döntőbírósága általános hatáskörű közigazgatási döntőbíróság; fő feladata a kormányzati határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a közigazgatási döntőbíróság hatáskörébe utalt területeken. Illetékessége bizonyos ügyekben az egész Egyesült Királyságra – és azon belül Skóciára is – kiterjed. Az elsőfokú közigazgatási döntőbíróság négy tanácsra tagozódik, új hatáskörök esetében további részlegek is alakíthatók. A jelenlegi négy tanács a következő:

  • a szociális jogosultságokkal foglalkozó tanács (Social Entitlement Chamber)
  • az egészségüggyel, oktatással és szociális ellátással foglalkozó tanács (Health, Education and Social Care Chamber)
  • a hadinyugdíjakkal és a fegyveres erők tagjainak kártalanításával foglalkozó tanács (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • az adózással foglalkozó tanács (Tax Chamber)

Az Egyesült Királyság másodfokú közigazgatási döntőbírósága (UK upper tribunal)

Az Egyesült Királyság másodfokú közigazgatási döntőbíróságát az elsőfokú közigazgatási döntőbíróság határozatainak végrehajtására és e határozatok elleni fellebbezések elbírálására hozták létre. Illetékessége az Egyesült Királyság egészére kiterjed, és ugyancsak tanácsokra oszlik. Hatáskörrel rendelkezik olyan határozatok vagy cselekmények bírósági felülvizsgálatára is, amelyek tekintetében nem lehet fellebbezéssel élni.

Skót közigazgatási döntőbíróságok

Skóciában megközelítőleg húsz különböző törvényes közigazgatási döntőbíróság működik; ezek a kormányzati és állami szervek által a skót parlamentre és kormányra átruházott hatáskörök alapján hozott határozatok széles köre ellen benyújtott fellebbezéseket bírálják el. Mindegyik közigazgatási döntőbíróságnak saját elnöke van, és mind különböző végrehajtási jogkörökkel rendelkezik. Az általuk elbírált ügyek a parkolási bírságok elleni fellebbezésektől a súlyos mentális betegségben szenvedő személyek kötelező kezeléséig és a velük szemben alkalmazható korlátozásokig terjednek.

A skót közigazgatási döntőbíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekkel a skóciai polgári bíróságok és a főrendőrbírók mellett a Legfelsőbb Büntetőbíróság foglalkozhat.

A skót közigazgatási döntőbíróságok reformja

A skót kormány megkezdte a skót közigazgatási döntőbírósági rendszer reformját. A 2013 tavaszán elfogadott jogi szabályozás következtében Skócia legfelsőbb bírája, a Lord President vezeti az egységes skót közigazgatási döntőbírósági rendszert, amely az Egyesült Királyság fent ismertetett modelljéhez hasonlóan első és másodfokú döntőbíróságokra oszlik. Az elsőfokú határozatok ellen benyújtott legtöbb fellebbezés elbírálása korábban a bíróságok hatáskörébe tartozott, de a reform következtében a másodfokú döntőbíróságok feladata lett.

A közigazgatási döntőbíróságok gyakorlata

Az Egyesült Királyság és Skócia közigazgatási döntőbíróságai előtti eljárás általában kevésbé kötött, mint a bírósági eljárás. A közigazgatási döntőbíróságoknak lehetnek jogi végzettséggel nem rendelkező szakember vagy szakértő tagjai is, így például orvosok és laikus ülnökök, ugyanakkor a bírói tanács elnöke minden esetben jogvégzett személy.

Közigazgatási jogi ügyekben (bírói felülvizsgálat) Skóciában a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session) jár el. A Skóciai Ingatlanügyi Döntőbíróság (Lands Tribunal for Scotland) az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek alóli mentesítés, illetve ezek változása ügyében, valamint a kényszereladás miatti kártalanítással kapcsolatos ügyekben jár el.

Szakosított bíróságok

Amennyiben Skóciában egy (polgári vagy büntető) ügy az Egyesült Királyság hatáskör-átruházási megállapodásából kifolyólag alkotmányos (például emberi jogi) kérdéseket vet fel, az ügyben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága határozhat.

További bíróságok:

Kapcsolódó linkek

Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálat, Skóciai Ingatlanügyi Döntőbíróság, Címerügyi Bíróság, Skót Ingatlanügyi BíróságSkót közigazgatási döntőbíróságok

Utolsó frissítés: 06/02/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit