Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Portugália

Ez az oldal a portugáliai szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Portugália
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Elsőfokú bíróságok (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Ezek a bíróságok polgári- és büntetőügyekben eljáró rendes bíróságok, amelyek minden olyan ügyben eljárnak, amelyek nem tartoznak más bíróságok hatáskörébe. Főszabály szerint általános hatáskörű bíróságok.

Működhetnek szakosított hatáskörű bíróságok (amelyek az alkalmazandó típusú eljárásnak megfelelő, meghatározott ügyekkel foglalkoznak), és különleges hatáskörű bíróságok, amelyek meghatározott ügyekben járnak el (függetlenül az alkalmazandó eljárás típusától).

A szakosított hatáskörrel rendelkező bíróságok:

Nyomozási bíróságok (Tribunais de Instrução Criminal)

A nyomozási bíróságok nyomozást végeznek, valamint határoznak arról, hogy folytatni kell-e az ügyet, valamint ellátják a nyomozáshoz kapcsolódó bírósági feladatokat.

Családjogi és fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bíróságok (Tribunais de Família e Menores)

A családjogi és fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bíróságok hatáskörébe a következők tartoznak:

 • a személyek családi állapotához kapcsolódó keresetek elbírálása: különválási, vagyonmegosztási keresetek, bontóperek, valamint kapcsolódó cselekmények, például vagyonleltár felvétele és előzetes eljárások, házasság érvénytelenségének megállapítására vagy érvénytelenítésére irányuló keresetek, valamint a házastársak és volt házastársak közötti tartással kapcsolatos keresetek és végrehajtási eljárások;
 • a leszármazáshoz kapcsolódó keresetek elbírálása: örökbefogadás engedélyezése, a szülői felügyelet gyakorlása és az ehhez kapcsolódó meghallgatások, az anyaság és apaság hivatalos megállapítása, az apaság vélelmének megdöntésére irányuló bizonyítás felvétele;
 • a veszélyeztetett kiskorúak érdekeinek védelméhez kapcsolódó keresetek elbírálása: határozatok meghozatala a veszélyeztetett, elhagyott, nélkülöző, vagy olyan helyzetben lévő kiskorú gyermekekkel kapcsolatban, amely nagy valószínűséggel veszélyezteti egészségüket, biztonságukat, oktatásukat vagy erkölcsüket, továbbá a családon vagy ellátást biztosító intézményen belül a hatalommal való visszaélés ellen a kiskorú gyermekek védelme érdekében benyújtott kérelmek elbírálása.

Munkaügyi törvényszékek (Tribunais de Trabalho)

Polgári ügyekben a munkaügyi törvényszékek foglalkoznak többek között a következőkkel:

 • a munkaviszonyokkal kapcsolatos ügyek és a munkaszerződés megkötése céljából létesült jogviszonyokkal kapcsolatos ügyek;
 • az üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ügyek;
 • a társadalombiztosítási vagy családi ellátásokat nyújtó intézmények és a kedvezményezettek között felmerülő ügyek, amennyiben ezek bármelyik fél jogaihoz, jogköréhez, illetve törvényen, rendeleten vagy egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségeihez kapcsolódik, a közigazgatási és adóügyi bíróságok hatáskörének sérelme nélkül;
 • sztrájkokhoz kapcsolódó polgári ügyek.

Kereskedelmi bíróságok (Tribunais de Comércio)

A kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartoznak különösen:

 • a fizetésképtelenségi eljárások, ha az adós kereskedelmi vállalkozás, vagy ha cég is szerepel a fizetésképtelen vállalkozás vagyonában;
 • a társasági szerződés fenn nem állásának, illetve semmisségének megállapítására, valamint megszüntetésére irányuló keresetek;
 • a társasági határozatok felfüggesztésére vagy megsemmisítésére irányuló keresetek;
 • ipari tulajdonnal kapcsolatos megállapítási keresetek olyan ügyekben, amelyekről az iparjogvédelmi törvény rendelkezik.

Tengerészeti bíróságok (Tribunais Marítimos)

A tengerészeti bíróságok hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:

 • hajók, csónakok vagy más vízi járművek által okozott vagy elszenvedett, illetve ezek tengeri használatából eredő, általános jogi értelemben vett károk megtérítése;
 • hajók, csónakok vagy más vízi járművek építésére, javítására, beszerzésére vagy értékesítésére vonatkozó szerződések, feltéve, hogy azokat tengeri használatra szánják;
 • tengeri, kombinált vagy multimodális szállítási szerződések;
 • tengeri használatra szánt hajók, csónakok vagy más vízi járművek, valamint rakományuk biztosítására irányuló szerződések;
 • hajókra vagy csónakokra vonatkozó jelzálogszerződések és idegen dologbeli jogok, továbbá a vízi járművekre, valamint rakományukra vonatkozó tárgyi biztosítékok;
 • a tenger, valamint – a joghatóságuk alá tartozó – más vizek szennyezéséből eredő polgári jogi felelősség.

A büntetés-végrehajtási bíróságok (Tribunais de Execução de Penas)

A büntetés-végrehajtási bíróságok hatáskörébe tartozik különösen:

 • feltételes szabadságra bocsátás (liberdade condicional) engedélyezése vagy megszüntetése;
 • a büntetőjogi felelősségre nem vonható elkövetőkre (inimputáveis) vonatkozó, szabadságelvonással járó biztonsági intézkedések felülvizsgálata, meghosszabbítása és ismételt felülvizsgálata;
 • próbára bocsátás (liberdade para prova) elrendelése vagy megszüntetése;
 • szabadságvesztés-büntetés végének meghatározása határozatlan idejű elítélés esetében (pena relativamente indeterminada) vagy szabadságelvonással járó biztonsági intézkedés végének meghatározása.

A Szellemi tulajdonnal foglalkozó különleges bíróság (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

E bíróság székhelye Lisszabonban található, és a következő ügyekkel foglalkozik: szerzői és kapcsolódó jogokkal, ipari tulajdonnal, internetes domainekkel, kereskedelmi és cégnevekkel kapcsolatos keresetek elbírálása, valamint az Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Ipari Tulajdon Nemzeti Intézete), a Fundação para a Computação Científica Nacional (Nemzeti Tudományos Elemzések Alapítványa) és az Instituto dos Registos e do Notariado (Nyilvántartásvezetők és Közjegyzők Intézete) határozataival szemben benyújtott fellebbezések elbírálása.

A különleges hatáskörrel rendelkező bíróságok:

A különleges hatáskörrel rendelkező bíróságok az alkalmazandó eljárástípus szerint meghatározott ügyekben járnak el. Ezek önmagukban nem bíróságok, hanem a kerületi bíróságok felosztása polgári jogi kollégiumokra (varas cíveis), büntetőjogi kollégiumokra (varas criminais), polgári ügyszakokra (juízos cíveis), büntető ügyszakokra (juízos criminais), kiskorúak polgári ügyeivel foglalkozó ügyszakokra (juízos de pequena instância cível), kiskorúak büntetőügyeivel foglalkozó ügyszakokra (juízos de pequena instância criminal) és végrehajtási bíróságokra (juízos de execução).

A varas cíveis a fellebbviteli bíróság hatáskörét meghaladó pertárgyértékű, megállapítás iránti keresetek ügyében jár el, amennyiben a jogszabály a nagytanács eljárását írja elő.

A varas criminais többek között elbírálja a nagytanács vagy az esküdtbíróság hatáskörébe tartozó büntetőügyeket.

A juízos cíveis azon polgári ügyekkel foglalkozik, amelyek nem tartoznak a varas cíveis vagy a juízos de pequena instância cível hatáskörébe. A juízos criminais különösen azon büntetőügyekben jár el, amelyek nem a varas criminais vagy a juízos de pequena instância criminal elé kerülnek.

A juízos de pequena instância cível rövidített eljárásban (processo sumaríssimo) dönt polgári ügyekben, valamint eljár azokban a polgári ügyekben, amelyekről a polgári eljárásjogi törvény nem rendelkezik, amelyekre nem vonatkozik különleges eljárás, és amelyekben nem lehet rendes fellebbezéssel élni a határozat ellen. A juízos de pequena instância criminal egyebek mellett eljár azokban az ügyekben, amelyekre a háromfajta rövidített eljárás (processo sumário, abreviado és sumaríssimo) valamelyike vonatkozik.

A végrehajtási eljárás részeként a végrehajtási bíróságok a polgári eljárásjogi törvényben meghatározott feladatokat látják el.

Utolsó frissítés: 30/01/2014

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit