Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Luxemburg

Ebben a fejezetben a luxemburgi szakosított bíróságokról adunk áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Szakosított bíróságok

Szakosított bíróságok a rendes bíróságok rendszerében

Társadalombiztosítási Választottbírósági Tanács és Legfelsőbb Társadalombiztosítási Tanács

A társadalombiztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó, járulékkötelezettségre vagy jogosultságra, járulékokra, pénzbírságokra és ellátásokra vonatkozó vitás kérdésekben – kivéve a társadalombiztosítási törvénykönyv (Code des assurances sociales) 317., valamint 147. és 148. cikkében foglaltakkal összefüggő kérdéseket – a Társadalombiztosítási Választottbírósági Tanács (conseil arbitral des assurances sociales), másodfokon pedig a Legfelsőbb Társadalombiztosítás Tanács(conseil supérieur des assurances sociales) dönt. A Társadalombiztosítási Választottbírósági Tanács által hozott jogerős ítéletek, valamint a Legfelsőbb Társadalombiztosítási Tanács ítéletei ellen jogkérdésben a Semmítőszékhez lehet fordulni.

Közigazgatási bíróságok

Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság

Ellenkező törvényi rendelkezés hiányában a Luxembourg városban székelő Közigazgatási Fellebbviteli Bírósághoz (Cour Administrative) fellebbezést lehet benyújtani a Közigazgatási Bíróság (tribunal administratif) határozatai ellen, melyben kérhető egyedi határozatok, vagy szabályozási jellegű közigazgatási intézkedéssel kapcsolatban hozott határozatok megsemmisítése. A Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság ezen felül másodfokon jogkérdésben jár el el olyan más közigazgatási bíróságok határozataival szembeni fellebbezések esetében, amelyekben azok külön törvények által számukra megállapított hatáskör alapján, határozat semmissé nyilvánítására irányuló ügyekben jártak el.

A luxemburgi bíróságok előtt eljárni jogosult valamennyi ügyvéd eljárhat a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság előtt is; a per-előkészítési és eljárási cselekményeket azonban csak azok az ügyvédek végezhetik (perbeli képviselet), akik „felkerültek” az ügyvédi kamarák vezetőségei (conseils des ordres des avocats) által évente összeállított „l. listára”.

Az államot a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság előtt köztisztviselő vagy ügyvéd képviseli.

Közigazgatási Bíróság

A luxembourgi székhelyű Közigazgatási Bíróság (Tribunal Administratif)a hatáskör hiánya, hatásköri túllépés vagy hatáskörrel való visszaélés, valamint törvénysértés vagy a magánérdekek védelmét szolgáló eljárási szabályok megsértése miatt indított közigazgatási határozatokkal szembeni kereseteket bírálja el, ha a törvények és rendeletek értelmében semmilyen más jogorvoslati lehetőség nincs, továbbá eljár a bármely hatóság által hozott szabályozási jellegű közigazgatási aktusok ellen benyújtott keresetek tárgyában. Ezen felül hatásköre főszabály szerint a közvetlen adókkal, valamint a közvetlen és közvetett kommunális adókkal összefüggő vitás kérdésekre is kiterjed.

A Közigazgatási Bíróság határozatai ellen a Közigazgatási Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni.

A Közigazgatási Bíróság érdemben bírálja el a közvetlen adózásért felelős hivatal igazgatójának határozataival szembeni jogorvoslati kérelmeket azokban az esetekben, amikor a vonatkozó törvények ilyen jogorvoslatot lehetővé tesznek.

Egyéb szakosított bíróságok

Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Cour Constitutionnelle) dönt a törvények alkotmányosságáról, a nemzetközi szerződések jóváhagyásáról szóló törvények kivételével.

Amikor egy fél rendes vagy közigazgatási bíróság előtt egy törvény alkotmányosságával kapcsolatos kérdést vet fel, az adott bíróság köteles az Alkotmánybírósághoz fordulni, kivéve ha úgy ítéli meg, hogy: a) ítéletének meghozatalához nincs szükség a felvetett kérdésről való döntésre; b) a kérdés minden alapot nélkülöz; c) az Alkotmánybíróság már határozott egy ugyanilyen tárgyú kérdésben.

Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság elnökéből, a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság elnökéből, a Semmítőszék két bírójából, valamint a Legfelsőbb Bíróság és a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság együttes véleménye alapján a nagyherceg által kinevezett öt bíróból áll. Az Alkotmánybíróság egyetlen tanácsában öt alkotmánybíró ülésezik.

A témára vonatkozó jogi adatbázisok

Lásd az Igazságügyi Minisztérium honlapjának Bíróságok című fejezetét.

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Lásd a Társadalombiztosítási Választottbírósági Tanács és a Legfelsőbb Társadalombiztosítási Tanács weboldalát.

Lásd a közigazgatási bíróságok weboldalát.

Lásd az Alkotmánybíróság weboldalát.

Kapcsolódó oldalak

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 27/03/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit