A tagállamok szakosított bíróságai

Lettország

Ez a rész Lettország szakosított bíróságairól ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Különbíróságok

A Lett Köztársaság Alkotmánybírósága

A Lett Köztársaság Alkotmánya értelmében LettországAlkotmánybírósága független bíróság, amely a hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályok alkotmányosságát vizsgálja, és egyéb olyan ügyekben is eljár, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. Az Alkotmánybíróság részben vagy egészben megsemmisítheti a jogszabályokat és egyéb jogi aktusokat.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény 16. cikke alapján az Alkotmánybíróság a következőkkel kapcsolatos ügyekben jár el:

 1. a jogszabályok alkotmányossága;
 2. a Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodások alkotmányossága (e megállapodások Saeima (Parlament) általi jóváhagyásáig);
 3. az alacsonyabb szintű jogszabályoknak vagy azok részeinek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangja;
 4. a Parlament, a Kormány, az elnök, a házelnök vagy a miniszterelnök által kibocsátott egyéb jogi aktusok jogszabályokkal való összhangja (a közigazgatási aktusok kivételével);
 5. a Kormány által felhatalmazott miniszter helyi önkormányzati döntést felfüggesztő rendeletének a jogszabályokkal való összhangja;
 6. a lett nemzeti jogszabályoknak a Lettország által megkötött, a lett alkotmánynak megfelelő nemzetközi megállapodásokkal való összhangja.

Az Alkotmánybíróság hét bíróból áll, őket a Parlament többségi szavazással választja (legalább 51 szavazattal). Három bírót legalább tíz parlamenti képviselő javaslata alapján, két bírót a kormány javaslata alapján, kettőt pedig a Legfelsőbb Bíróság teljes ülésének javaslata alapján neveznek ki. A Legfelsőbb Bíróság által delegált jelölteket Lettország bírói közül kell választani.

Az Alkotmánybíróság saját maga nem kezdeményezhet eljárást; kizárólag olyan ügyekben jár el, melyben a kérelmet a jogszabályban erre feljogosított személy nyújtja be. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az alábbiak kezdeményezhetnek eljárást az Alkotmánybíróságnál:

 • Lettország elnöke;
 • a Saeima;
 • legalább húsz parlamenti képviselő;
 • a Kormány;
 • a Legfőbb Ügyész;
 • az Állami Számvevőszék;
 • a helyi önkormányzat;
 • az ombudsman, ha a megtámadott aktust kibocsátó intézmény vagy hivatalos személy az ombudsman által kijelölt határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat;
 • polgári, büntető vagy közigazgatási ügyben eljáró bíróság;
 • földhivatali ügyekben eljáró bíró, ingatlantulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése esetén;
 • bármely természetes vagy jogi személy, amennyiben az Alkotmány által biztosított alapjogai sérülnek;
 • a Bírói Tanács (Tieslietu padome), jogszabály által biztosított hatáskörében eljárva.

A törvények, kormányrendeletek és a Kormány által kibocsátott egyéb jogi aktusok alkotmányosságát, a lett nemzeti jogszabályok Lettország által kötött, az Alkotmánynak megfelelő nemzetközi megállapodásokkal való összhangját, a Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodások alkotmányosságát (e megállapodások Saeima általi megerősítéséig), valamint a törvények vagy rendeletek teljes vagy részleges alkotmányosságát az Alkotmánybíróság teljes ülése vizsgálja. Az egyéb ügyeket háromfős bírói tanács vizsgálja, kivéve, ha az Alkotmánybíróság másként dönt.

Az Alkotmánybíróság határozata végleges, és a kihirdetés időpontjában jogerőre emelkedik. Az Alkotmánybíróság határozata, valamint az abban szereplő, megtámadott rendelkezésre vonatkozó értelmezés minden központi és helyi önkormányzati szerv (ideértve a bíróságokat is), hivatalos személy, továbbá minden természetes és jogi személy számára kötelező.

Az Alkotmánybíróság a magasabb szintű jogszabályba ütközőnek minősített rendelkezést az alkotmánybírósági határozat közzétételének időpontjával semmisíti meg, kivéve, ha az Alkotmánybíróság másként rendelkezik. Ha az Alkotmánybíróság egy Lettország által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodás alkotmányellenességét megállapítja, a Kormánynak azonnali lépeseket kell tennie a megállapodás módosítása, felmondása, felfüggesztése vagy az abból való kilépés érdekében.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és internetcíme

Alkotmánybírósági ügyek (Keresés)

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Az adatbázis tartalmának rövid leírása

Az adatbázis a Lett Köztársaság Alkotmánybíróságának határozatait tartalmazza.

További információk

Az adatbázis keresője és a határozatok lett és angol nyelven érhetők el.

Linkek

A Lett Köztársaság Alkotmánybírósága

Utolsó frissítés: 09/08/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.