Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Anglia és Wales

Ezen az oldalon egyes angliai és walesi szakosított bíróságokról nyújtunk tájékoztatást, ideértve a közigazgatási döntőbíróságokat is.

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Közigazgatási bíróságok

Az Egyesült Királyságban a közelmúltban lezajlott változások során egy új egységes döntőbírósági (tribunals) rendszert vezettek be. A döntőbíróságokra vonatkozó részletes információk Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service) honlapján találhatók.

Az elsőfokú döntőbíróság általános hatáskörű döntőbíróság. Fő feladata a kormányzati határozatok ellen benyújtott fellebbezések tárgyalása mindazokon a területeken, ahol a döntőbíróság illetékes. A bíróság illetékessége néhány tekintetben az egész Egyesült Királyságra kiterjed. Az elsőfokú döntőbíróság jelenleg hat tanácsból áll, amelyek a következők:

 • a szociális jogosultságokkal foglalkozó tanács (Social Entitlement Chamber)
 • az egészségüggyel, oktatással és szociális ellátással foglalkozó tanács (Health, Education and Social Care Chamber)
 • a hadinyugdíjakkal és a fegyveres erők tagjainak kártalanításával foglalkozó tanács (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • az adózással foglalkozó tanács (Tax Chamber)
 • az általános szabályozási kérdésekkel foglalkozó tanács (General Regulatory Chamber)
 • a bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)

Hetedik tanácsként a megfelelő időben létre fogják hozni a földtulajdoni és lakhatási tanácsot (Land Property and Housing Chamber).

Másodfokú döntőbíróság (Upper tribunal)

A másodfokú döntőbíróságot az elsőfokú döntőbíróság határozatai elleni fellebbezések elbírálására hozták létre. Illetékessége az Egyesült Királyság teljes területére kiterjed, és ugyancsak tanácsokra oszlik. Hatásköre van a felsőbíróság (High Court) által hozzá áttett bírósági felülvizsgálati eljárások tárgyalására is. Jelenleg négy tanácsa van, amelyek a következők:

 • a közigazgatási fellebbezésekkel foglalkozó tanács (Administrative Appeals Chamber)
 • az ingatlanügyekkel foglalkozó tanács (Lands Chamber)
 • az adózással és kancelláriai ügyekkel foglalkozó tanács (Tax and Chancery Chamber)
 • a bevándorlási és menekültügyi tanács (Immigration and Asylum Chamber)

Munkaügyi és munkaügyi fellebbviteli döntőbíróság

A munkaügyi döntőbíróság és a munkaügyi fellebbviteli döntőbíróság független az elsőfokú és a másodfokú döntőbíróságtól, bár szoros kapcsolat áll fenn köztük.

A döntőbírósági eljárás általánosságban kevésbé kötött, mint a bírósági eljárás. A döntőbíróságok tagjai között lehetnek nem jogvégzett szakemberek vagy szakértők, mint például orvosok és laikus ülnökök, bár az elnök majdnem mindig szakképzett jogász.

A közigazgatási bíróság (Administrative Court) feladatkörét az angliai és walesi közigazgatási bíráskodási jogkör, illetve az alsóbb szintű bíróságok és döntőbíróságok feletti felügyeleti jogkör alkotja.

Szakosított bíróságok

Angliában és Walesben több szakosított bíróság is létezik:

 • A Halottkémi Bíróság (Coroners' Courts), amelyben a halottkémek – időnként esküdtszék közreműködésével – az erőszakos, nem természetes, illetve gyanús vagy ismeretlen okból bekövetkezett hirtelen haláleseteket vizsgálják.
 • A Gondnoksági Bíróság (Court of Protection) a cselekvőképtelen felnőttek (és egyes esetekben gyermekek) vagyonával és ügyeivel, egészségügyi ellátásával és személyes jólétével kapcsolatos kérdésekben határoz. Ez a bíróság dönthet bizonyos kérdésekkel kapcsolatos cselekvőképesség kérdésében is. A bíróság felső szintű bíróságként működik (superior court of record) és precedenseket alkothat.
 • A Haditörvényszékhez (Courts Martial) nyújtják be a fegyveres erők tagjai elleni, katonai jogszabályok hatálya alá tartozó kereseteket.
 • Az egyházi bíróságok (Ecclesiastical Courts) az Anglikán Egyházhoz és az egyházi joghoz kapcsolódó kérdésekben döntenek.

Kapcsolódó linkek

Őfelsége Bírósági és Döntőbírósági Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Utolsó frissítés: 12/06/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit