Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A szakosított bíróságok első fokon a szabálysértési bíróságok, a kereskedelmi bíróságok és a közigazgatási bíróságok, másodfokon a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága, a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága.

Az igazságszolgáltatás különböző területei:

Szabálysértési bíróságok – a bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvény 61 szabálysértési bíróságot hozott létre. A szabálysértési bíróságok első fokon közlekedésbiztonsági, gazdasági jogi és közrendi ügyekben járnak el.

A törvény jelenleg hatályban van, azonban a 2015. július 1-jén hatályba lépő bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvény (NN 128/14) rendelkezései hatályon kívül helyezik.

Kereskedelmi bíróságok – a Horvát Köztársaság területén hét kereskedelmi bíróság működik (Zágráb, Split, Fiume, Eszék, Belovár, Varasd, Zadar), amelyek ítélkeznek a cégek közötti jogvitákban, cégalapítási és megszüntetési kérelmekről határoznak, vezetik a cégnyilvántartást, lefolytatják a gazdasági jogvitákban hozott külföldi bírósági és választottbírósági határozatok elismerésével kapcsolatos eljárásokat, lefolytatják a fizetésképtelenségi eljárásokat, gazdasági ügyekben bizonyításfelvétel formájában nemzetközi jogsegélyt nyújtanak, valamint egyéb feladatokat látnak el.

Közigazgatási bíróságok – a Horvát Köztársaság területén négy közigazgatási bíróság működik: Zágrábban, Splitben, Fiumében és Eszéken. E bíróságok bírálják el a közjogi szervezetek egyedi határozataival szembeni kereseteket, a közjogi szervezetek eljárásával szembeni panaszokat, az egyedi határozat hozatalának elmulasztása miatti kereseteket, valamint a közigazgatási megállapodásokkal és azok végrehajtásával szembeni kereseteket.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága, a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága – mindhárom zágrábi székhellyel – másodfokú bíróságként jár el a horvát szabálysértési, kereskedelmi és közigazgatási bíróságok határozataival szembeni fellebbezések ügyében.

A szabálysértési bíróságok

 1. elsőfokú bíróságként kisebb súlyú szabálysértéseket bírálnak el, kivéve, ha törvény úgy rendelkezik, hogy a szabálysértési eljárást más szerv folytatja le,
 2. a hatáskörükbe tartozó eljárások keretében nemzetközi jogsegélyt nyújtanak, valamint törvényben meghatározott egyéb feladatokat látnak el.

Szabálysértési bíróságok PDF (274 Kb) hr

A kereskedelmi bíróságok

A külön törvényekben meghatározott hatáskörön túl a kereskedelmi bíróságok:

 1. eljárnak a bírósági nyilvántartásokkal kapcsolatos ügyekben, valamint kezelik e nyilvántartásokat,
 2. a tengerészeti szabályzat által a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt ügyekben határoznak a hajók és jachtok nyilvántartásába történő felvételről, a hajótulajdonosi felelősség korlátozásáról, valamint a közös hajókár esetén az elszámolás végleges alapjának meghatározásával szembeni kifogásokról, kivéve, ha bizonyos ügytípusok vonatkozásában törvény eltérően rendelkezik,
 3. határoznak a gazdasági társaságok alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos kérelmekről,
 4. határozatot hoznak a társasági törvény szerinti nemperes eljárásokban,
 5. lefolytatják a gazdasági jogvitákban hozott külföldi bírósági és választottbírósági határozatok elismerésével kapcsolatos eljárásokat,
 6. a hatáskörükbe tartozó eljárásokban biztosítják a bizonyítékokat,
 7. a hatáskörükbe tartozó eljárásokban és a hatáskörükbe tartozó eljárásokkal kapcsolatosan biztosítási intézkedést rendelnek el,
 8. határoznak a csődeljárás lefolytatása iránti kérelmekről és lefolytatják a csődeljárást,
 9. gazdasági ügyekben bizonyításfelvétel formájában nemzetközi jogsegélyt nyújtanak,
 10. törvényben meghatározott egyéb feladatokat látnak el.

Kereskedelmi bíróságok PDF (192 Kb) hr

Megjegyzés: 2015. április 1-jei hatállyal 24 városi bíróságból és nyolc gazdasági bíróságból álló új városi és kereskedelmi bírósági rendszer jön létre. 2015. július 1-jei hatállyal 22 szabálysértési bíróságból álló új rendszer jön létre. E bíróságok a bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvény (NN128/14) hatálya alá tartoznak
Az itt közölt információk jelenleg naprakészek, azonban 2015. április 1-jét és 2015. július 1-jét követően módosulni fognak.

A közigazgatási bíróságok

 1. elbírálják a közjogi szervezetek egyedi határozataival szemben benyújtott kereseteket,
 2. elbírálják a közjogi szervezetek jogi aktusaival szembeni kereseteket,
 3. elbírálják az egyedi határozatok meghozatalának elmulasztása miatti kereseteket, valamint a közjogi szervezetek törvényes határidőn belüli eljárásának elmulasztása miatt indított kereseteket,
 4. elbírálják a közigazgatási megállapodásokkal és azok végrehajtásával szembeni kereseteket,
 5. eljárnak a törvény által meghatározott egyéb ügyekben.

Közigazgatási bíróságok PDF (180 Kb) hr

A Legfelsőbb Szabálysértési Bíróság

 1. elbírálja a szabálysértési bíróságok és a szabálysértési ügyekben első fokon eljáró államigazgatási szervek határozataival szembeni fellebbezéseket, valamint a külön törvényben meghatározott hatóságok határozataival szembeni fellebbezéseket,
 2. feloldja a szabálysértési bíróságok közötti hatásköri ütközéseket,
 3. külön törvényben meghatározott esetekben bűncselekménnyel kapcsolatos jogerős és kötelező erejű határozatok vonatkozásában rendkívüli jogorvoslatról dönt,
 4. törvényben meghatározott egyéb feladatokat lát el.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelemi Bírósága

 1. elbírálja az elsőfokú kereskedelmi bíróságok határozataival szembeni fellebbezéseket,
 2. feloldja a kereskedelmi bíróságok közötti hatásköri ütközéseket és határoz a kereskedelmi bíróságok közötti hatáskör-átruházásról,
 3. törvényben meghatározott egyéb feladatokat lát el.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága
Berislavićeva 11
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága

 1. elbírálja a közigazgatási bíróságok ítéleteivel és megtámadható határozataival szembeni fellebbezéseket,
 2. határoz az általános jogi aktusok jogszerűségéről,
 3. feloldja a közigazgatási bíróságok közötti hatásköri ütközéseket,
 4. eljár a törvény által meghatározott egyéb esetekben.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága
Frankopanska 16
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Utolsó frissítés: 20/07/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit