Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Bulgária

Ez a szakasz a bolgár igazságszolgáltatás szakosított bíróságairól szóló információkat tartalmaz. Szakosított bíróságok Bulgáriában nincsen munkaügyi, tengerészeti, kereskedelmi vagy másfajta szakosított bíróság. A kerületi bíróságokon működnek szakosított kereskedelmi alosztályok. A bírósági hierarchiában valamennyi bíróságon belül létezik a polgári és a büntetőjogi esküdtszékek, valamint az alosztályok és testületek közötti felosztás.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Közigazgatási bíróságok

Az új közigazgatási eljárási törvény 2006-ban történt elfogadásával a Bolgár Köztársaságban létrejött a közigazgatási bíróságok rendszere. A közigazgatási igazságszolgáltatási rendszer 28 kerületi közigazgatási bíróságból és a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságból áll.

Kerületi közigazgatási bíróságok

A közigazgatási bíróságok joghatósággal rendelkeznek valamennyi, az alábbi ügyekben benyújtott indítvány esetében:

  • közigazgatási aktusok meghozatala, módosítása, visszavonása vagy érvénytelenítése;
  • a közigazgatási eljárási törvény alapján született egyezségek érvénytelenítése vagy megsemmisítése;
  • jogorvoslat a nem kívánatos vagy elmulasztott közigazgatási intézkedésekkel szemben;
  • védelem az indokolatlan, kényszerítő jellegű végrehajtás ellen;
  • kártalanítás a közigazgatási hatóságok és tisztviselők jogilag nem megfelelő aktusaiból, fellépéséből vagy mulasztásából eredő károk miatt;
  • kártalanítás a kényszerítő jellegű végrehajtásból eredő károk miatt;
  • a közigazgatási bíróságok által hozott ítéletek érvénytelenítése, megsemmisítése vagy visszavonása;
  • a közigazgatási aktusok hamis voltának megállapítása a közigazgatási eljárási törvény alapján.

Bárki jogi keresetet indíthat közigazgatási jog vagy jogi kapcsolat fennállásának megállapítására, ha ő az érdekelt fél, és nem áll rendelkezésre más jogorvoslati eljárás.

Az ügyeket azon közigazgatási bíróság vizsgálja, amelynek földrajzi joghatósága alatt a megtámadott közigazgatási aktust kibocsátó hatóság székhelye található, ha pedig az említett székhely külföldön van, akkor Szófia Város Közigazgatási Bírósága.

A nemzeti kül-, védelem- és biztonságpolitikát közvetlenül végrehajtó közigazgatási aktusok ellen nem lehet jogorvoslattal élni, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság a miniszterek tanácsa, a miniszterelnök, a miniszterelnök-helyettes, a miniszterek, a miniszterek tanácsának közvetlenül alárendelt más intézmények vezetői, a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács, a bolgár nemzeti bank és a kerületi kormányzók által kibocsátott aktusok, valamint más, törvény által előírt aktusok elleni panaszokkal és tiltakozásokkal foglalkozik; határozatot hoz a másodlagos joganyagban rögzített jogszabályi eszközökkel kapcsolatos jogvitákban; semmitőszéki minőségében megvizsgálja a bírósági határozatokat, határozatot hoz közigazgatási ügyekben, és megvizsgálja a közigazgatási ügyekben hozott hatályos bírósági határozatok visszavonására irányuló indítványokat.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság két testületből, azon belül alosztályokból áll. A testületek elnökei a Bíróság elnöke és helyettesei.

Más szakosított bíróságok

Katonai bíróságok

A katonai bíróságok története 1879. július 1-re nyúlik vissza. 1956-ban a katonai bírósági rendszert átalakították, miután Szófia, Plovdiv, Sliven, Várna és Pleven városába seregeket telepítettek. A katonai bíróságok jelenleg ugyanezen struktúrát követik.

Katonai Bíróság

Katonai Bíróság

Elsőfokú bíróságként a katonai bíróságok a sorkatonák, tábornokok, tisztek, tisztesek és más minisztériumok és hivatalok alacsonyabb beosztású személyzete, valamint a Védelmi Minisztérium, a bolgár hadsereg, a Védelmi Minisztérium alá tartozó intézmények, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzeti Hírszerző Szolgálat polgári személyzete által feladataik végrehajtása során elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnügyeket vizsgálja. A katonai bíróságok által eldöntött ügyeket a Katonai Fellebbviteli Bíróság mint köztes fellebbviteli fórum vizsgálja meg. A büntetőeljárási törvény meghatározza a katonai bíróságok joghatóságát. E bíróságok ugyanolyan alapszabállyal rendelkeznek, mint a kerületi bíróság.

A bolgár kereskedelmi és iparkamaránál működő választottbíróság

A bolgár kereskedelmi és iparkamaránál működő választottbíróság polgári vagyonjogi vitákban, a szerződésekben lévő hiányosságok megszüntetésével és a szerződéseknek a megváltozott körülményekhez való hozzáigazításával kapcsolatos vitákban határoz, függetlenül attól, hogy egyik vagy mindkét fél bulgáriai vagy külföldi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik-e.

A bolgár kereskedelmi és iparkamaránál működő választottbíróság megszilárdította helyzetét mint Bulgária legfontosabb választottbírósági intézménye, és a jogviták rendezésével foglalkozó testületként magas szintű szakmai tevékenységének köszönhetően bizalmat szerzett. A választottbíróság évente 250–300, nemzetközi és belföldi jogvitát rendez. A belföldi ügyek 82 %-a 9 hónapon belül, a nemzetközi ügyeknek pedig 66 %-a 12 hónapon belül lezárul.

Ugyanakkor a választottbíróság aktívan részt vesz a választottbíróságokra vonatkozó jogszabályok javításában. Az ingatlan javakkal, tartási követelésekkel vagy munkaviszonyból származó jogokkal, illetve az eszmei javakkal vagy családjoggal kapcsolatos jogviták nem utalhatók a választottbíróság elé.

Jogi adatbank

A bíróságok weboldalai

Minden bolgár bíróság rendelkezik weboldallal, amely tájékoztatást nyújt a bíróság felépítéséről és tevékenységéről, a folyamatban lévő vagy már lezárt ügyekről, valamint más, a nyilvánosság számára hozzáférhető hasznos információkkal szolgál.

A Legfelsőbb Igazságügyi Tanács weboldala tartalmazza a bolgár bíróságok részletes listáját, a bíróságok címét és weboldalait (csak bolgár nyelven).

A bírósági határozatokat kihirdetésük után azonnal közzéteszik az illető bíróság weboldalán, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és a minősített információk védelméről szóló törvénynek megfelelően.

A személyek családi vagy egészségügyi állapotáról szóló határozatokat indokolás nélkül teszik közzé.

További információkért látogasson el az alábbi honlapokra:

Utolsó frissítés: 17/12/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit