Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Slovačka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Upravni sudovi

Predmeti s područja upravnog prava uglavnom su dio nadležnosti regionalnih sudova (krajský súd) i Vrhovnog suda Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slovačka Republika nema zasebne upravne sudove; umjesto toga postoje zasebne komore upravnih sudaca.

Specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud Slovačke Republike (Ústavný súd Slovenskej republiky) neovisno je pravosudno tijelo koje je nadležno za presuđivanje o ustavnosti pravnih normi.

Sjedište Ustavnog suda je u Košicama, na adresi Hlavná 110, Košice 042 65, a drugi ured nalazi se u Bratislavi na adresi Župné námestie 12.

Nadležnosti

Ustavni sud u skladu s Ustavom Slovačke Republike presuđuje o sljedećem:

 • jesu li zakoni usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike te jesu li ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način
 • jesu li državni propisi i pravne norme opće primjene ministarstava i drugih središnjih državnih tijela usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način;
 • jesu li propisi opće primjene usklađeni s Ustavom (članak 68.), ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način, osim ako drugi sud ne treba presuditi
 • jesu li pravne norme opće primjene lokalnih tijela središnje uprave i propisi opće primjene tijela samoupravnih subjekata (prema članku 71. stavku 2.) usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima proglašenima na zakonom utvrđen način
 • jesu li državni propisi i pravne norme opće primjene ministarstava i drugih središnjih državnih tijela usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima proglašenima na zakonom utvrđen način te jesu li u skladu sa zakonima, osim ako drugi sud ne treba presuditi.

Ustavni sud mora izvršavati i sljedeće zadaće:

 • odlučivati o usklađenosti dogovorenih međunarodnih ugovora za koje je nužan pristanak Nacionalnog vijeća Slovačke Republike i usklađenost s Ustavom i/ili ustavnim zakonom;
 • odlučivati o tome je li referendumsko pitanje na referendumu koji će se održati kao odgovor na peticiju građana ili odluku Nacionalnog vijeća Slovačke Republike (prema članku 95. stavku 1.) usklađeno s Ustavom i/ili ustavnim zakonom;
 • odlučivati o sporovima povezanima s ovlastima središnjih državnih tijela, osim ako je zakonom propisano da drugo državno tijelo mora presuditi o tim sporovima;
 • odlučivati o tužbama koje su uložile fizičke ili pravne osobe pozivajući se na kršenje svojih temeljnih ljudskih prava ili sloboda prema međunarodnom ugovoru koji je ratificirala Slovačka Republika i koji je proglašen na zakonom utvrđen način, osim ako drugi sud ne treba presuditi o zaštiti tih prava i sloboda;
 • odlučivati o prigovorima koje su uložila tijela samoupravnih subjekata u vezi s neustavnosti ili nezakonitosti odluka o pitanjima samouprave ili o upletanju u pitanja samouprave, osim ako drugi sud ne treba odlučiti o takvoj zaštiti;
 • tumačiti Ustav ili ustavni zakon ako je predmet sporan;
 • odlučivati o prigovorima uloženima na odluku kojom se potvrđuje ili odbacuje mandat člana Parlamenta;
 • odlučivati o tome jesu li izbori (za predsjednika Slovačke Republike, za Nacionalno vijeće Slovačke Republike te za tijela samoupravnih jedinica) održani u skladu s Ustavom i drugim primjenjivim zakonima;
 • odlučivati o prigovorima uloženima na rezultat referenduma ili pritužbama na rezultat referenduma ili plebiscita o smjeni predsjednika Slovačke Republike
 • odlučivati o tome je li odluka o raspuštanju političke stranke ili pokreta ili obustave njezinih/njegovih političkih aktivnosti u skladu s ustavnim i drugim zakonima;
 • odlučivati o opozivu predsjednika Slovačke Republike, koji je pokrenulo Nacionalno vijeće, radi namjernog kršenja Ustava ili izdaje;
 • odlučivati o tome jesu li odluka kojom su proglašene izvanredne okolnosti ili izvanredno stanje i druge odluke povezane s takvom odlukom donesene u skladu s Ustavom i/ili ustavnim zakonom.

Sastav suda

Ustavni sud čini 13 sudaca.

Suce Ustavnog suda imenuje predsjednik Slovačke Republike na dvanaestogodišnji mandat na prijedlog Nacionalnog vijeća Slovačke Republike. Nacionalno vijeće mora predložiti dvostruko veći broj kandidata no što će ih predsjednik imenovati.

Druge važne informacije

Odluke Ustavnog suda donosi tročlani panel (vijeće) ili se one donose na plenarnom zasjedanju.

Odluke Ustavnog suda su konačne, što znači da na te odluke nema žalbi.

Ustavni sud može pokrenuti postupak nakon primitka prijedloga koji podnosi:

 • barem petina svih članova Nacionalnog vijeća Slovačke Republike
 • predsjednik Slovačke Republike
 • Vlada Slovačke Republike
 • sud
 • glavni državni odvjetnik (generálny prokurátor)
 • bilo koja osoba o čijem pravu treba održati ročište u slučajevima koji potpadaju pod članak 127. (žalbe koje ulože fizičke ili pravne osobe) i članak 127. a. (žalbe koje ulože tijela samoupravnih jedinica)
 • Vrhovni državni ured za reviziju Slovačke Republike (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) u slučajevima koji potpadaju pod članak 126. stavak 2. (bez obzira je li nadležan ili ne),
 • ombudsman u pitanjima vezanima uz ustavnost zakonodavstva prema članku 125. stavku 1. (je li predmet referenduma koji će se održati uslijed peticije građana ili odluke Nacionalnog vijeća Slovačke Republike usklađen s Ustavom i/ili ustavnim zakonom), ako daljnja primjena takvog zakonodavstva može ugroziti temeljna prava ili slobode ili ljudska prava i temeljne slobode koje proizlaze iz međunarodnog ugovora koji je ratificirala Slovačka Republika te koji je proglašen na način utvrđen zakonom.

Pravne baze podataka

Web-mjesto Ustavnog suda Slovačke Republikepruža slobodan pristup:

 • odlukama suda
 • izvješćima o nalazima i presudama
 • izjavama za tisak
 • međunarodnim aktivnostima
 • informacijama o sudu.

Posebni kazneni sud

Posebni kazneni sud (Špecializovaný trestný súd) u Pezinoku osnovan je 2009. kao nasljednik Posebnog suda. Kazneni sud presuđuje o kaznenim pitanjima. To je prvostupanjski sud na istoj razini kao i regionalni sudovi. Zakonom br. 291/2009 o Posebnom kaznenom sudu kojim se izmjenjuju određeni zakoni utvrđene su nadležnosti i funkcije tog suda.

Podaci za kontakt Posebnog kaznenog suda Slovačke Republike:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 69 031 14
Faks: +421 33 69 032 72

Ovlasti

Posebni kazneni sud ima ovlasti rješavati slučajeve koji obuhvaćaju sljedeća kaznena djela:

 • ubojstvo s namjerom
 • prisila i nedopušteni utjecaj vezano uz javnu nabavu i javne dražbe prema odjeljku 266. članak 3.) Kaznenog zakona
 • krivotvorenje valuta i vrijednosnih papira prema odjeljku 270. (4) Kaznenog zakona,
 • zloupotreba javnog službenog položaja prema odjeljku 326. članak 3. i 4.) Kaznenog zakona zajedno s kaznenim djelima prema       podstavcima (b), (c), (e), (f), (g), (h), (k) ili (l);
 • primanje mita prema odjeljcima 328. do 331. Kaznenog zakona
 • podmićivanje prema odjeljcima 332. do 335. Kaznenog zakona
 • neizravna korupcija prema odjeljku 336. Kaznenog zakona
 • izborno podmićivanje prema odjeljku 336a. Kaznenog zakona
 • stvaranje, organiziranje ili promicanje kriminalne ili terorističke grupe
 • osobito ozbiljna kaznena djela počinjena od strane kriminalnih ili terorističkih grupa
 • kaznena djela protiv imovine prema Glavi četvrtoj posebnog dijela Kaznenog zakona ili ekonomska kaznena djela prema Glavi petoj posebnog dijela Kaznenog zakona, pri čemu je kazneno djelo rezultiralo štetom ili dobitkom najmanje 25 000 puta većim od iznosa manje štete prema Kaznenom zakonu ili pri čemu je opseg počinjenog kaznenog djela najmanje 25 000 puta veći od manje štete prema Kaznenom zakonu
 • nanošenje štete financijskim interesima Europskih zajednica
 • kaznena djela vezana uz gore navedeno, pri čemu su stečeni uvjeti za spajanje postupaka.
Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici