Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Škotska

Na ovoj su stranici opisani neki od specijaliziranih sudova u Škotskoj.

Sadržaj omogućio
Škotska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Upravni sudovi (Administrative courts)

Promjenama uvedenima 2007. u Ujedinjenoj Kraljevini razvijen je novi, objedinjeni sustav tribunala. Taj se novi sustav i dalje razvija. Informacije potražite na web-mjestu službe tribunala. I u Škotskoj postoje brojni tribunali koji se bave predmetima koji se odnose na pitanja prenesene nadležnosti. U tijeku je program reformi s ciljem objedinjavanja pravosudnog vodstva tribunala i pojednostavnjenja njihove strukture.

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine (first-tier tribunal) generički je tribunal čija je glavna funkcija razmatranje žalbi na odluke vlade u područjima nad kojima je tribunalu dodijeljena nadležnost. Tribunal je za neke svrhe nadležan za cijeli UK, uključujući Škotsku. Prvostupanjski tribunal čine četiri vijeća, a dodavanjem novih nadležnosti uvode se dodatni odjeli. Trenutačno tribunal čine sljedeća četiri vijeća:

  • Vijeće za socijalna prava (The Social Entitlement Chamber)
  • Vijeće za zdravstvo, obrazovanje i socijalnu skrb (The Health, Education and Social Care Chamber)
  • Vijeće za ratne mirovine i naknade oružanim snagama (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • Porezno vijeće (The tax chamber).

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine (upper tribunal) osnovan je radi provedbe odluka Prvostupanjskog tribunala Ujedinjene Kraljevine i razmatranja žalbi na njegove odluke. Ima nadležnost na čitavom području UK-a, a čine ga Vijeća. Ima ovlasti ispitivati zakonitost odluka ili postupaka na koje nema prava žalbe.

Škotski tribunali

U Škotskoj postoji približno 20 zasebnih zakonskih tribunala koji su osnovani radi razmatranja žalbi na širok raspon odluka državnih tijela i tijela javne vlasti donesenih u skladu s ovlastima prenesenima na Škotski parlament i Vladu. Svakom nadležnošću tribunala predsjeda zasebni predsjednik ili predsjedatelj s različitim ovlastima provedbe. Nadležnosti obuhvaćaju pitanja u rasponu od žalbi na kazne za parkiranje do obveznog liječenja i zadržavanja bolesnika s ozbiljnim duševnim bolestima.

Žalbe na odluke škotskih tribunala razmatraju građanski sudovi u Škotskoj, a mogu ih razmatrati i viši grofovijski suci (Sheriffs Principal) te Vrhovni građanski sud (Court of Session).

Reforma škotskih tribunala

Škotska vlada započela je reformu škotskog sustava tribunala. Slijedom zakonodavstva donesenog u proljeće 2013., predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President – najviši sudac u Škotskoj) postao je predsjednikom jedinstvenog škotskog tribunala koji će se sastojati od prvog i višeg stupnja, nalik gore opisanom modelu iz Ujedinjene Kraljevine. Tribunal višeg stupnja preuzet će odgovornost za razmatranje većine žalbi na odluke prvog stupnja te takve žalbe više neće biti u nadležnosti sudova.

Praksa tribunala

Sveukupno gledano, postupci koji se vode na tribunalima Ujedinjene Kraljevine i Škotske manje su formalni od onih koji se vode na drugim sudovima. Članovi tribunala mogu biti stručnjaci drugih struka osim pravne, primjerice liječnici i laici, iako predsjedatelj gotovo uvijek ima pravne kvalifikacije.

Pitanjima upravnog prava u Škotskoj (ispitivanjem zakonitosti presuda) bavi se Vrhovni građanski sud (Court of Session). Zemljišnoknjižni tribunal za Škotsku (Lands Tribunal for Scotland) oslobađanjem od zemljišnoknjižnih obveza ili njihovom promjenom te pitanjima naknade za obveznu kupnju.

Specijalizirani sudovi

Ako se predmetom u Škotskoj (građanskim ili kaznenim) otvaraju ustavna pitanja koja proizlaze iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s Ujedinjenom Kraljevinom (primjerice, pitanja u pogledu ljudskih prava), Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine može presuditi u predmetu.

Ostali su sudovi sljedeći:

Ostale poveznice

Služba tribunala, Zemljišnoknjižni tribunal za Škotsku, Sud Lorda Lyona, Škotski zemaljski sudŠkotski tribunali

Posljednji put ažurirano: 06/02/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.