Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku naći kratak pregled specijaliziranih sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Specijalizirani sudovi

Redovni sudovi

Arbitražno vijeće i Visoko vijeće za socijalno osiguranje (Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales)

Arbitražno vijeće odlučuje u svim sporovima u području socijalne sigurnosti koji se odnose na uključivanje u sustav ili ispunjivanje uvjeta, doprinose, novčane kazne i druga davanja, osim onih predviđenih člankom 317. ili koji se odnose na članke 147. i 148. Zakonika o socijalnom osiguranju, dok u žalbenom postupku odlučuje Visoko vijeće za socijalno osiguranje.

Protiv odluka Arbitražnog vijeća u zadnjem stupnju te odluka Visokog vijeća može se uložiti žalba Kasacijskom sudu.

Upravni sudovi

Visoki upravni sud (La Cour Administrative)

Osim ako je zakonom određeno drukčije, protiv odluka koje je donio upravni sud može se uložiti žalba Visokom upravnom sudu sa sjedištem u Luxembourgu, koji u postupku povodom žalbe protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela i upravnih akata regulatornog karaktera može, kao juge d'annulation, poništiti odluke. Visoki upravni sud odlučuje i u drugom stupnju i kao juge de fond povodom žalbi protiv odluka drugih upravnih sudova koji su odlučivali o prijedlozima za obnovu postupka, za koje su nadležni prema specijalnim zakonima.

Svi odvjetnici koji imaju pravo zastupanja na sudovima Velikog Vojvodstva jednako tako imaju pravo zastupanja pred Visokim upravnim sudom. Međutim, „odvjetnici navedeni na Popisu I.” tablica koje jednom godišnje sastavljaju odvjetničke komore jedini imaju pravo sudjelovati u prethodnom postupku i kaznenom postupku (pravno zastupanje).

Državu pred Visokim upravnim sudom zastupaju zastupnici vlade ili odvjetnik.

Upravni sud (Le Tribunal Administratif)

Upravni sud, sa sjedištem u Luxembourgu, odlučuje o tužbama podnesenima zbog nenadležnosti, prekoračenja i zlouporabe ovlasti, povrede zakona ili postupaka namijenjenih zaštiti privatnih interesa, protiv svih odluka javnopravnih tijela protiv kojih prema zakonu i propisima nije dopušten nijedan drugi pravni lijek i protiv upravnih akata regulatornog karaktera, bez obzira na tijelo koje ih je donijelo. Sud je u načelu nadležan i za sporove povezane s izravnim porezima te lokalnim porezima i pristojbama.

Protiv odluka Upravnog suda žalba se može uložiti Visokom upravnom sudu.

Upravni sud je sud koji odlučuje u postupcima povodom žalbi protiv odluka ravnatelja odsjeka za izravno oporezivanje (Administration des contributions directes) u slučajevima kada je zakonima koji se primjenjuju na te stvari predviđen takav pravni lijek.

Ostali specijalizirani sudovi

Ustavni sud (Cour Constitutionnelle)

Ustavni sud presudom odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom, osim onih kojima se potvrđuju ugovori.

Kad jedna stranka potakne pitanje o suglasnosti nekog zakona s Ustavom pred redovnim ili upravnim sudom, sud je dužan to pitanje uputiti Ustavnom sudu, osim ako ocijeni: a) da odlučivanje o postavljenom pitanju nije potrebno za donošenje presude, b) da je pitanje neutemeljeno, c) da je Ustavni sud već odlučio o pitanju povezanom s istim predmetom.

Ustavni sud čine predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Visokog upravnog suda, dva suca Kasacijskog suda i pet sudaca koje imenuje Veliki vojvoda na temelju zajedničkog mišljenja Vrhovnog suda i Visokog upravnog suda. Ustavni sud zasjeda u vijeću od pet sudaca.

Pravne baze podataka u ovim područjima

Vidi odjeljak o sudovima na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazama podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka je besplatan.

Kratak opis sadržaja

Vidi web-mjesto Arbitražnog vijeća i Visokog vijeća za socijalno osiguranje.

Vidi web-mjesto upravnih sudova.

Vidi web-mjesto Ustavnog suda.

Ostale poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 27/03/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici