Specijalizirani nacionalni sudovi

Estonija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o upravnim i posebnim sudovima u estonskom sudskom sustavu.

Sadržaj omogućio
Estonija

Posebni sudovi

Estonski Ustav navodi da zakon može propisati osnivanje posebnih sudova s posebnim nadležnostima. Zabranjeno je osnivanje sudova za hitne postupke.

U Estoniji nije osnovan nijedan posebni sud.

Ustavni sud

Vrhovni sud istovremeno vrši ulogu najvišeg suda i suda za ocjenu ustavnosti.

Kao sud koji ocjenjuje ustavnost, Vrhovni sud:

 • rješava zahtjeve čija je svrha provjeriti jesu li zakoni opće primjene ili odbijanje donošenja takvih zakona u skladu s Ustavom;
 • rješava zahtjeve za provjeru sukladnosti međunarodnih ugovora s Ustavom;
 • rješava zahtjeve za donošenje mišljenja o tumačenju Ustava u svezi sa zakonima Europske unije;
 • rješava zahtjeve za donošenje odluka i pritužbe na odluke Estonskog parlamenta, Parlamentarnog odbora i predsjednika Republike;
 • rješava zahtjeve za proglašavanje člana Parlamenta, predsjednika Republike, državnog odvjetnika ili glavnog revizora nesposobnim za obnašanje dužnosti tijekom duljeg razdoblja;
 • rješava zahtjeve za ukidanje ovlasti člana Parlamenta;
 • odlučuje o davanju pristanka predsjedniku (glasnogovorniku) Parlamenta, koji vrši dužnost predsjednika Republike, za sazivanje izvanrednih parlamentarnih izbora ili za odbijanje proglašavanja zakona;
 • rješava zahtjeve za okončanje aktivnosti neke političke stranke;
 • rješava žalbe i prigovore na odluke i postupke izbornih povjerenstava.

Nijedan pojedinac ne smije podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti.

Podaci za kontakt za Vrhovni sud mogu se naći na web-mjestu Vrhovnog suda.

Ocjena ustavnosti regulirana je Zakonom o postupku suda za ocjenu ustavnosti.

Upravni sudovi

Upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi sude u upravnim predmetima. U Estoniji oni djeluju kao neovisna pravosudna tijela samo u prvom stupnju.

Presude upravnih sudova preispituju okružni sudovi kao drugostupanjski sudovi na temelju žalbi na presude upravnih sudova.

Nadležnost upravnih sudova, postupak podnošenja tužbe upravnom sudu i pravila o upravnim postupcima utvrđeni su u Pravilniku o postupku upravnih sudova.

Upravni sudovi

U Estoniji postoje dva upravna suda: Upravni sud u Tallinnu i Upravni sud u Tartuu:

Upravni sudovi podijeljeni su na sudnice.

Upravni sud u Tallinnu sastoji se od dvije sudnice:

 • sudnica u Tallinnu
 • sudnica u Pärnuu

Upravni sud u Tartuu sastoji se od dvije sudnice:

 • sudnica u Tartuu
 • Sudnica u Jõhviju

Okružni sudovi

U Estoniji postoje dva okružna suda koja djeluju kao drugostupanjski sudovi.

 • Okružni sud u Tallinnu
 • Okružni sud u Tartuu

Podaci za kontakt sa sudovima mogu se naći na web-mjestu sudova. Pristup podacima za kontakt besplatan je.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici