Specijalizirani nacionalni sudovi

U ovom se odjeljku navode informacije o upravnim i specijaliziranim sudovima u estonskom sudskom sustavu.

Specijalizirani sudovi

U estonskom Ustavu navodi se da se zakonom može propisati osnivanje specijaliziranih sudova s posebnim nadležnostima. Zabranjeno je osnivanje izvanrednih sudova.

U Estoniji nije osnovan ni jedan specijalizirani sud.

Ustavni sud

Vrhovni sud istodobno je sud posljednje instance i Ustavni sud.

U svojstvu Ustavnog suda, Vrhovni sud:

 • odlučuje o zahtjevima za ocjenu ustavnosti zakonodavnog akta opće primjene ili odbijanja donošenja takvog zakonodavnog akta,
 • odlučuje o zahtjevima za ocjenu ustavnosti međunarodnih ugovora,
 • odlučuje o zahtjevima za davanje mišljenja o tumačenju Ustava u vezi sa zakonodavstvom Europske unije,
 • odlučuje o žalbama protiv odluka estonskog Parlamenta, parlamentarnog odbora i predsjednika Republike,
 • odlučuje o zahtjevima za proglašavanje parlamentarnog zastupnika, predsjednika Republike, državnog odvjetnika ili glavnog revizora nesposobnim za obnašanje dužnosti tijekom duljeg razdoblja,
 • odlučuje o zahtjevima za opoziv mandata parlamentarnog zastupnika,
 • odlučuje o davanju pristanka predsjedniku Parlamenta, koji vrši dužnost predsjednika Republike, za sazivanje izvanrednih parlamentarnih izbora ili za odbijanje proglašavanja zakona,
 • odlučuje o zahtjevima za okončanje aktivnosti neke političke stranke,
 • odlučuje o žalbama i pritužbama protiv odluka i postupaka Državnog izbornog povjerenstva.

Fizičkim osobama nije dopušteno podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

Podaci za kontakt Vrhovnog suda nalaze se na internetskim stranicama Vrhovnog suda.

Ocjena ustavnosti regulirana je Zakonom o ustavnom sudskom postupku.

Upravni sudovi

Upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi sude u upravnim predmetima. U Estoniji oni djeluju kao neovisna pravosudna tijela samo u prvom stupnju.

Odluke upravnih sudova preispituju okružni sudovi kao drugostupanjski sudovi na temelju žalbi protiv odluka upravnih sudova.

Nadležnost upravnih sudova, postupak podnošenja tužbe upravnom sudu i pravila o upravnim postupcima utvrđeni su u Zakoniku o upravnom sudskom postupku.

Upravni sudovi

U Estoniji postoje dva upravna suda: Upravni sud u Tallinnu i Upravni sud u Tartuu.

Upravni sudovi podijeljeni su na sudnice.

Upravni sud u Tallinnu sastoji se od dvije sudnice:

 • sudnice u Tallinnu
 • sudnice u Pärnuu.

Upravni sud u Tartuu sastoji se od dvije sudnice:

 • sudnice u Tartuu
 • sudnice u Jõhviju.

Okružni sudovi

U Estoniji postoje dva okružna suda koja djeluju kao drugostupanjski sudovi:

 • Okružni sud u Tallinnu (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Okružni sud u Tartuu (Tartu Ringakonnakohus).

Podaci za kontakt estonskih sudova dostupni su na internetskim stranicama sudova. Pristup podacima za kontakt besplatan je.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.