Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Specijalizirani nacionalni sudovi

Engleska i Wales

Ova stranica sadržava podatke o nekim specijaliziranim sudovima u Engleskoj i Walesu, uključujući tribunale.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Upravni sudovi

Zakonom o tribunalima, sudovima i izvršenju iz 2007. uspostavljen je jedinstveni objedinjeni sustav za većinu tribunala, a podijeljen je na Prvostupanjski tribunal i Viši tribunal. Prvostupanjski tribunal i Viši tribunal imaju zasebna vijeća za različite predmete, koja obuhvaćaju slične nadležnosti. Pojedinosti o tribunalima dostupne su na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala Njezina Veličanstva.

Prvostupanjski tribunal

Prvostupanjski tribunal (First-tier tribunal) opći je tribunal. Njegova je glavna funkcija razmatranje žalbi protiv odluka vlade u područjima za koja je tribunalu dodijeljena nadležnost. Za neke je svrhe nadležan za cijelu Ujedinjenu Kraljevinu. Prvostupanjski tribunal trenutačno čini šest vijeća:

 • Vijeće za socijalna prava (Social Entitlement Chamber)
 • Vijeće za zdravlje, obrazovanje i socijalnu skrb (Health, Education and Social Care Chamber)
 • Vijeće za ratne mirovine i naknade za oružane snage (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Vijeće za porez (Tax Chamber)
 • Opće regulatorno vijeće (General Regulatory Chamber)
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber)
 • Vijeće za nekretnine (Property Chamber).

Viši tribunal

Viši tribunal (Upper Tribunal) uglavnom, ali ne i isključivo, razmatra žalbe protiv odluka donesenih na Prvostupanjskom tribunalu. To je viši redovni sud i u određenim je okolnostima ovlašten i za rješavanje predmeta sudskog preispitivanja.

Viši tribunal čine:

 • Vijeće za upravne žalbe (Administrative Appeals Chamber)
 • Vijeće za zemljište (Lands Chamber)
 • Vijeće za porez i sud pravičnosti (Tax and Chancery Chamber)
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Značajka je tribunala njihova stručnost za predmete žalbi. Ustrojeni su tako da su suci tribunala stručnjaci za pravo u svojoj nadležnosti, a članovi koji nisu pravne struke imaju stručne kvalifikacije ili su kvalifikacije stekli na temelju iskustva u svojem području djelovanja. Sastav sudskog vijeća za pojedinačne vrste žalbi ovisi o predmetu žalbe.

Radni tribunal i Žalbeni radni tribunal

Radni tribunal (Employment Tribunal) i Žalbeni radni tribunal (Employment Appeal Tribunal) nisu dio objedinjenog sustava tribunala, ali u radu im pomaže Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva. Njihova je uloga izvršavati administrativne zadaće potrebne za utvrđivanje zahtjeva koji se podnose radnim tribunalima te kasnijih žalbi koje se podnose Žalbenom radnom tribunalu.

U Engleskoj i Walesu Upravni sud nadležan je u području upravnog prava u Engleskoj i Walesu, a ima i nadzornu nadležnost nad nižim sudovima i tribunalima.

Specijalizirani sudovi

U Engleskoj i Walesu postoji nekoliko specijaliziranih sudova.

 • Na mrtvozorničkim sudovima (Coroners' Court) mrtvozornik (ponekad zajedno s porotom) istražuje uzroke nasilnih, neprirodnih i sumnjivih smrti ili iznenadnih smrti čiji je uzrok nepoznat.
 • Sud za zaštitu osoba s invaliditetom (Court of Protection) donosi odluke o imovini i poslovima, zdravstvenoj skrbi i osobnoj dobrobiti odraslih osoba (i djece, u nekim slučajeva) koje nisu sposobne same donositi te odluke. Taj sud može odlučivati o i sposobnosti osobe da donese određenu odluku. To je viši redovni sud i može postavljati presedane.
 • Na vojnim sudovima (Courts Martial) pokreću se postupci koji podliježu vojnom pravu protiv pripadnika oružanih snaga.
 • Crkveni sudovi (Ecclesiastical Courts) odlučuju o pitanjima povezanima s Anglikanskom crkvom i crkvenim pravom.
 • Trgovački sudovi (Commercial/Mercantile Courts) odlučuju u trgovačkim stvarima.
 • Sudovi za tehnologiju i građevinarstvo (Technology and Construction Courts) bave se pitanjima povezanima s građevinskim radovima ili ugovorima u području informacijske tehnologije.

Ostale poveznice

Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva

Posljednji put ažurirano: 27/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici