Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Specijalizirani nacionalni sudovi

Engleska i Wales

Ova stranica sadržava podatke o nekim specijaliziranim sudovima u Engleskoj i Walesu, uključujući tribunale.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Upravni sudovi

U okviru nedavnih promjena u Ujedinjenoj Kraljevini pokrenut je i nov i jedinstven sustav tribunala. Pojedinosti o tribunalima dostupne su na web-mjestu Službe sudova i tribunala Njezinog veličanstva. Prvostupanjski tribunal (First-tier tribunal)

Prvostupanjski tribunal je opći tribunal. Njegova je glavna funkcija razmatranje žalbi na odluke vlade u područjima nadležnosti tribunala. Za neke je svrhe nadležan na čitavom području UK-a. Prvostupanjski tribunal trenutačno se sastoji od šest vijeća:

 • Vijeće za socijalna prava (Social Entitlement Chamber),
 • Vijeće za zdravlje, obrazovanje i socijalnu skrb (Health, Education and Social Care Chamber),
 • Vijeće za ratne mirovine i naknade za oružane snage (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber),
 • Vijeće za porez (Tax Chamber),
 • Opće regulatorno vijeće (General Regulatory Chamber),
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Sedmo vijeće, vijeće za zemljište i stanovanje (Land Property and Housing Chamber), bit će osnovano u dogledno vrijeme.

Viši tribunal (Upper tribunal)

Viši tribunal osnovan je za razmatranje žalbi na odluke prvostupanjskog tribunala. Ima nadležnost na čitavom području UK-a te je također podijeljen na vijeća. Na Višem tribunalu mogu se voditi upravni sporovi o zakonitosti odluka preneseni s Visokog suda (High Court). Trenutačno postoje sljedeća četiri vijeća:

 • Vijeće za upravne žalbe (Administrative Appeals Chamber),
 • Vijeće za zemljište (Lands Chamber),
 • Vijeće za porez i sud pravičnosti (Tax and Chancery Chamber),
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem i Žalbeni tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem (Employment and Employment Appeal tribunals)

Tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem i Žalbeni tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem odvojeni su od prvostupanjskog tribunala i višeg tribunala, iako su blisko povezani.

Postupak na tribunalima u pravilu je manje formalan nego na drugim sudovima. Članovi tribunala mogu biti osobe koje nisu pravni stručnjaci, poput liječnika i laika, dok je predsjednik gotovo uvijek osoba s pravnom naobrazbom.

U Engleskoj i Walesu, Upravni sud nadležan je u području upravnog prava u Engleskoj i Walesu, a ima i nadzornu nadležnost nad nižim sudovima i tribunalima.

Specijalizirani sudovi

U Engleskoj i Walesu postoji nekoliko specijaliziranih sudova:

 • Na Mrtvozorničkom sudu (Coroners' Courts) mrtvozornik (ponekad zajedno s porotom) istražuje uzroke nasilnih, neprirodnih i sumnjivih smrti ili iznenadnih smrti čiji je uzrok nepoznat,
 • Sud za zaštitu invalida (Court of Protection )donosi odluke o imovini i poslovima, zdravstvenoj skrbi i osobnoj dobrobiti odraslih osoba (i djece, u nekim slučajeva) koje nisu sposobne same donositi te odluke. Sud također može odlučivati o sposobnosti osobe da donese određenu odluku. To je viši redovni sud i može postavljati presedane,
 • Na Vojnom sudu (Courts Martial) pokreću se predmeti koji podliježu vojnom zakonu protiv pripadnika oružanih snaga,
 • Crkveni sudovi (Ecclesiastical Courts) donose odluke o pitanjima u vezi s Anglikanskom crkvom i crkvenim pravom.

Ostale poveznice

Služba sudova i tribunala Njezinog veličanstva

Posljednji put ažurirano: 12/06/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici