Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Qrati speċjalizzati nazzjonali

Cipar

Fir-Repubblika ta’ Ċipru (Κυπριακή Δημοκρατία) joperaw il-qrati speċjalizzati li ġejjin: Qorti tal-Familja (Οικογενειακά Δικαστήρια) Tribunal tat-Tilwim Industrijali (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) Tribunal tal-Kontroll tal-Kera (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) u Qorti Militari (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Qrati speċjalizzati

Qorti tal-Familja

Il-Qorti tal-Familja għandha ġurisdizzjoni esklużiva biex tisma’ petizzjonijiet għal divorzju, kustodja tat-tfal, manteniment u tilwim dwar proprjetà bejn konjuġi li jkunu membri tal-Knisja Griega Ortodossa.

Jekk il-partijiet jappartjenu lil wieħed mill-gruppi reliġjużi l-oħra li hemm f’Ċipru, eż. l-Armeni, il-Maroniti jew il-Kattoliċi Rumani, il-ġurisdizzjoni għall-kwistjonijiet imsemmija iktar ’il fuq hi tal-Qorti tal-Familja għall-Gruppi Reliġjużi.

Hemm tliet Qrati tal-Familja, waħda għal Nicosia u għal Kyrenia, waħda għal Limassol u għal Paphos u waħda għal Larnaca u Famagusta. Hemm ukoll Qorti waħda tal-Familja għall-Gruppi Reliġjużi għal Ċipru kollu, ibbażata f’Nicosia.

Il-kawżi li jidhru quddiem il-Qorti tal-Familja jinstemgħu minn imħallef wieħed, ħlief il-petizzjonijiet għal divorzju, li jinstemgħu minn bord ta’ tlitt imħallfin.

Tribunal tat-Tilwim Industrijali

It-Tribunal tat-Tilwim Industrijali għandu ġurisdizzjoni esklużiva biex jisma’ t-tilwim industrijali kollu li jinqala’ minħabba t-terminazzjoni ta’ impjieg, bħall-ħlas ta’ kumpens għal tkeċċija inġusta (ħlief fejn l-ammont mitlub jeċċedi l-ekwivalenti ta’ sentejn salarju, f’liema każ il-ġurisdizzjoni tkun tal-Qorti Distrettwali), il-ħlas minflok avviż għal tmiem l-impjieg, il-ħlasijiet ta’ sensja u l-pretensjonijiet li jirriżultaw mill-kuntratt tal-impjieg, bħal pagi akkumulati, btajjel annwali, is-salarju tat-13-il xahar jew il-bonuses. Huwa għandu wkoll ġurisdizzjoni biex jisma’ kwalunkwe kawża ċivili bbażata fuq il-Liġi dwar il-Protezzjoni tal-Maternità (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), kawżi ta’ trattament mhux indaqs u ta’ fastidju sesswali fil-post tax-xogħol u tilwim bejn il-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (Ταμεία Πρόνοιας) u l-membri tagħhom.

It-Tribunal tat-Tilwim Industrijali huwa kompost minn President jew Imħallef, li jkun membru tas-Servizz Ġudizzjarju tar-Repubblika (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), u minn żewġ membri popolari maħtura fuq ir-rakkomandazzjoni tal-unjins ta’ min iħaddem u tal-impjegati. Il-membri popolari għandhom rwol konsultattiv biss.

Bħalissa fir-Repubblika hemm tliet Tribunali tat-Tilwim Industrijali, ibbażati f’Nicosia, f’Limassol u f’Larnaca.

Tribunal tal-Kontroll tal-Kera

It-Tribunal tal-Kontroll tal-Kera għandu ġurisdizzjoni biex jisma’ kwistjonijiet rigward l-irkupru tal-pussess ta’ proprjetà mikrija, id-determinazzjoni ta’ kirjiet ġusti u kwalunkwe kwistjoni inċidentali jew addizzjonali oħra.

Kull Tribunal tal-Kontroll tal-Kera (li minnhom bħalissa hemm tlieta) huwa kompost minn President, li jkun membru tal-ġudikatura, u minn żewġ membri popolari nnominati mill-assoċjazzjonijiet tal-kerrejja u tas-sidien tal-kera. Iż-żewġ membri popolari għandhom rwol konsultattiv biss.

Qorti Militari

Il-Qorti Militari għandha ġurisdizzjoni biex tisma’ kawżi rigward reati mwettqa mill-persunal militari bi ksur tal-Kodiċi Kriminali Militari (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), tal-Liġi dwar il-Gwardja Nazzjonali (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), tal-Kodiċi Kriminali(Ποινικός Κώδικας) jew kwalunkwe liġi oħra, irrispettivament mis-sentenza mogħtija. Quddiem il-Qorti Militari jitressqu wkoll individwi privati meta dan ikun ipprovdut fil-Kodiċi Kriminali Militari jew fi kwalunkwe liġi oħra.

Jekk l-akkużat ikollu l-grad ta’ kulunell jew grad ogħla, il-Qorti Militari tkun ikkostitwita bl-istess mod bħall-Qorti tal-Assiżi.

Il-President tal-Qorti jkun imħallef li jappartjeni lis-Servizz Ġudizzjarju tar-Repubblika. Żewġ uffiċjali tal-armata maħtura mill-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) ukoll ikunu membri tal-Qorti, imma għandhom rwol konsultattiv biss.

Qrati amministrattivi

Il-petizzjonijiet għall-annullament ta’ atti amministrattivi jinstemgħu fl-ewwel istanza minn imħallef wieħed tal-Qorti Suprema u f’sede ta’ appell minn bord ta’ ħamest imħallfin.

Bażijiet tad-dejta legali

Għad m’hemm l-ebda bażi tad-dejta legali uffiċjali. Hemm għadd ta’ bażijiet tad-dejta legali privati, b’uħud minnhom jipprovdu servizzi lill-abbonati u oħrajn jipprovdu aċċess mingħajr ħlas.

Dawn jinkludu informazzjoni dwar sentenzi tal-qrati u leġiżlazzjoni primarja.

L-aħħar aġġornament: 23/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici