Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Alankomaat

Tässä osiossa on tietoa erikoistuomioistuimista Alankomaissa.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Hallintotuomioistuimet

Alankomaiden hallintotuomioistuimia ovat

  • käräjäoikeus (rechtbank): alin oikeusaste kaikissa hallinto-oikeudellisissa asioissa
  • muutoksenhakutuomioistuin (gerechtshof): muutoksenhakutuomioistuin verotusasioissa
  • korkein oikeus (Hoge Raad): ylin oikeusaste verotusasioissa
  • virkamies- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Centrale Raad van Beroep): (ylin) muutoksenhakuaste sosiaaliturvaa koskevissa asioissa
  • elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta (College van Beroep voor het bedrijfsleven): (ylin) muutoksenhakuaste sosiaalis-taloudellista hallinto-oikeutta koskevissa asioissa
  • korkeimman hallinto-oikeuden hallintoriita-asioita käsittelevä jaosto (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): (ylin) muutoksenhakuaste kaikissa hallinto-oikeudellisissa asioissa, joita ei ole ratkaistu muissa muutoksenhakutuomioistuimissa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoa on saatavissa Alankomaiden tuomioistuinlaitosta käsittelevällä verkkosivustolla.

Linkkejä

Alankomaiden tuomioistuinlaitos

Päivitetty viimeksi: 11/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme